Tác Giả Trọng Quan Ám Độ

Cá Mặn Phi Thăng

Cá Mặn Phi Thăng

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Chương 7
Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế

Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế

7.7/10
23.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

7.1/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh

Chương 29
Sau Khi Cường Thủ Đoạt Hào FULL

Sau Khi Cường Thủ Đoạt Hào FULL

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 10
Hoạ Cảnh Xuân

Hoạ Cảnh Xuân

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 9
Nhà Ta Có Con Sói Mới Trưởng Thành

Nhà Ta Có Con Sói Mới Trưởng Thành

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Hà Viên FULL

Hà Viên FULL

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

7.9/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 11
Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh

Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh

7.6/10
9.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 28
Nhờ Tài Đoán Mệnh Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế

Nhờ Tài Đoán Mệnh Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế

7.9/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 22
Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

Độc Sủng Tiểu Ái Thơ

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 41
Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê

Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê

7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 31
Ma Đạo Tổ Sư Song Sinh Hồn

Ma Đạo Tổ Sư Song Sinh Hồn

7.1/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 53
30 Câu Chuyện Sống Chung FULL

30 Câu Chuyện Sống Chung FULL

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 5
Trường Tương Tư [băng Cửu]

Trường Tương Tư [băng Cửu]

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Nhập Thanh [băng Cửu]

Nhập Thanh [băng Cửu]

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Giam Cầm [băng Cửu]

Giam Cầm [băng Cửu]

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 41
Hoán Tình Kiếp

Hoán Tình Kiếp

7.7/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 66
Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL

Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành FULL

Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành FULL

7.9/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh

Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh

7.9/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 42
Jane Eyre FULL

Jane Eyre FULL

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 10
Thợ Săn Tâm Trí

Thợ Săn Tâm Trí

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

7.9/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 182
Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

7.9/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 66
Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 25
Hàng Ngày Tu Tiên

Hàng Ngày Tu Tiên

7.2/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Chương 44
Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất

Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất

7.4/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Một tuần yêu đương

Một tuần yêu đương

8.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 3
Vĩnh Hằng Hoa Viên

Vĩnh Hằng Hoa Viên

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 7
Tổng Tài Được Bao Nuôi

Tổng Tài Được Bao Nuôi

7.4/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Nửa Đời Ngược Đãi Tra Nam Đợi Ta

Nửa Đời Ngược Đãi Tra Nam Đợi Ta

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 11
Chúng Tôi Là Đạo Sĩ Họ Trần

Chúng Tôi Là Đạo Sĩ Họ Trần

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 7
Đại Minh Tinh

Đại Minh Tinh

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 50
Bóp chết đóa hoa sen trắng kia

Bóp chết đóa hoa sen trắng kia

7.5/10
21.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 107
Tiểu khả ái của tôi

Tiểu khả ái của tôi

7.6/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 109
Nữ hoàng showbiz

Nữ hoàng showbiz

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
100 ngày giả vờ yêu

100 ngày giả vờ yêu

7.7/10
79.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 71
Kiếp trước là thứ cặn bã nam

Kiếp trước là thứ cặn bã nam

7.8/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 123
Bắt đầu hulk chùy bạo đấu la

Bắt đầu hulk chùy bạo đấu la

7.9/10
17K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 429
Hùng ca đại việt

Hùng ca đại việt

8.2/10
58.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 109
Trúc mã này ta không cần nữa

Trúc mã này ta không cần nữa

8.5/10
121.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 42
Gái ế không hiền

Gái ế không hiền

7.6/10
4.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Nhật kí tán gái thời học sinh

Nhật kí tán gái thời học sinh

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 24
Ác linh quốc gia 2

Ác linh quốc gia 2

7.6/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 112
Thanh âm này chỉ dành riêng em

Thanh âm này chỉ dành riêng em

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 29
13 tuổi, tôi mất cậu!

13 tuổi, tôi mất cậu!

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 9
Hoành hành tại siêu cấp tam quốc chí

Hoành hành tại siêu cấp tam quốc chí

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 2
Dịch vụ thuê bạn trai giả

Dịch vụ thuê bạn trai giả

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Những cuộc tình

Những cuộc tình

7.6/10
2.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Trường học của thần thú

Trường học của thần thú

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 3
Harry potter đồng nhân chi ngọ hậu

Harry potter đồng nhân chi ngọ hậu

7.6/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 130
Nhập Mị

Nhập Mị

6.6/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Phương Tây, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 31
Bạn trai học bá ngốc của tôi

Bạn trai học bá ngốc của tôi

8.5/10
36.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 62
Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

8.3/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 34
Thiên Ẩn Chi Hoán

Thiên Ẩn Chi Hoán

6.6/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 43
Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

8.5/10
109.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 88
Thanh Âm Này Dành Riêng Em

Thanh Âm Này Dành Riêng Em

9/10
66.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 29
Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

8.5/10
23.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 73
Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

8.5/10
6.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 24
Ác Linh Quốc Độ

Ác Linh Quốc Độ

8.5/10
6.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 43
The Princesses vs The Princes

The Princesses vs The Princes

8.5/10
5.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 29
Đền Tội - Phần 3 Series Sức Mạnh Hắc Ám

Đền Tội - Phần 3 Series Sức Mạnh Hắc Ám

8.5/10
8.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 49
Thức Tỉnh - Phần 2 Series Sức Mạnh Hắc Ám

Thức Tỉnh - Phần 2 Series Sức Mạnh Hắc Ám

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Triệu hồi  - Phần 1 Series - Sức mạnh hắc ám

Triệu hồi - Phần 1 Series - Sức mạnh hắc ám

8.5/10
5.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 46
Khi Hot Girl Là Bang Chủ

Khi Hot Girl Là Bang Chủ

8.5/10
2.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Công Nương và Hoa Cẩm Chướng

Công Nương và Hoa Cẩm Chướng

8.5/10
4.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga

Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Mang em trở lại

Mang em trở lại

8.5/10
2.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Khi thần tượng là Vampire

Khi thần tượng là Vampire

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Tào Tháo Thiên Bá

Tào Tháo Thiên Bá

8.5/10
4.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 15
Thứ Nữ Cuồng Phi

Thứ Nữ Cuồng Phi

8.5/10
30K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 111
Kị sĩ thứ chín

Kị sĩ thứ chín

8.5/10
9.3K

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 76
Ác Linh Quốc Gia II

Ác Linh Quốc Gia II

5.2/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Chương 112
Ác Linh Quốc Gia

Ác Linh Quốc Gia

8/10
289.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Chương 998
Quốc Gia Ác Quỷ

Quốc Gia Ác Quỷ

6.8/10
24.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Truyện Sắc, Linh Dị, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 230
Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

7.7/10
38.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 76
Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 7
Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

7.5/10
12.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Thiên Chủ

Thiên Chủ

7.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 10
Hỉ Doanh Môn

Hỉ Doanh Môn

7.5/10
105.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 319
Tháng Năm Rực Rỡ

Tháng Năm Rực Rỡ

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 17
Bàng Hoàng

Bàng Hoàng

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Đừng Cãi Với Tôi! Tôi là Luật Sư đấy!

Đừng Cãi Với Tôi! Tôi là Luật Sư đấy!

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Chuyện Yêu Đương

Chuyện Yêu Đương

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 16
Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Huyết Sắc Chi Nguyệt

Huyết Sắc Chi Nguyệt

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

7.5/10
25.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 114
Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 16
Phong Lưu Tam Quốc

Phong Lưu Tam Quốc

7.5/10
145.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 525
HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu

HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu

7.5/10
13.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 130
Cha Giàu Cha Nghèo

Cha Giàu Cha Nghèo

7.5/10
14.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 37
Sam Trọng Thủy Phúc

Sam Trọng Thủy Phúc

7.5/10
23.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 99
Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa

Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa

7.5/10
135.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 117
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu

7.5/10
16.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 118
Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên

Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên

7.5/10
129.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 94
Cô Vợ Của Tôi Ơi

Cô Vợ Của Tôi Ơi

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Cá Mặn Phi Thăng
7/10
1K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác

Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế
7.7/10
23.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng
7.1/10
2.6K

Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh

Sau Khi Cường Thủ Đoạt Hào FULL
7.2/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hoạ Cảnh Xuân
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nhà Ta Có Con Sói Mới Trưởng Thành
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Hà Viên FULL
7.5/10
1.9K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi
7.9/10
4.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh
7.6/10
9.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nhờ Tài Đoán Mệnh Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế
7.9/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Độc Sủng Tiểu Ái Thơ
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
7/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Ma Đạo Tổ Sư Song Sinh Hồn
7.1/10
3.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

30 Câu Chuyện Sống Chung FULL
7.3/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trường Tương Tư [băng Cửu]
7.5/10
2.2K

Thể loại: Truyện Khác

Nhập Thanh [băng Cửu]
7.1/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Giam Cầm [băng Cửu]
7.3/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Hoán Tình Kiếp
7.7/10
2.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành FULL
7.9/10
4K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh
7.9/10
5.3K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Jane Eyre FULL
7.3/10
1.5K

Thể loại: Phương Tây

Thợ Săn Tâm Trí
7.3/10
1.3K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La
7.9/10
5.3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai
7.9/10
4.2K

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế
7.5/10
4.5K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Hàng Ngày Tu Tiên
7.2/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất
7.4/10
3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Một tuần yêu đương
8.5/10
3.8K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Vĩnh Hằng Hoa Viên
7.2/10
1.6K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Tổng Tài Được Bao Nuôi
7.4/10
3.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nửa Đời Ngược Đãi Tra Nam Đợi Ta
7.3/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ
7.3/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chúng Tôi Là Đạo Sĩ Họ Trần
7.5/10
1.8K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng

Đại Minh Tinh
7.5/10
6.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Bóp chết đóa hoa sen trắng kia
7.5/10
21.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu khả ái của tôi
7.6/10
7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nữ hoàng showbiz
7.9/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

100 ngày giả vờ yêu
7.7/10
79.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kiếp trước là thứ cặn bã nam
7.8/10
7.8K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Bắt đầu hulk chùy bạo đấu la
7.9/10
17K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Hùng ca đại việt
8.2/10
58.1K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Trúc mã này ta không cần nữa
8.5/10
121.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Gái ế không hiền
7.6/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật kí tán gái thời học sinh
7.7/10
2.6K

Thể loại: Truyện Teen

Ác linh quốc gia 2
7.6/10
6.1K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Thanh âm này chỉ dành riêng em
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

13 tuổi, tôi mất cậu!
7.7/10
1.7K

Thể loại: Truyện Teen

Hoành hành tại siêu cấp tam quốc chí
7.8/10
1.2K

Thể loại: Võng Du

Dịch vụ thuê bạn trai giả
7.6/10
1.3K

Thể loại: Truyện Teen

Những cuộc tình
7.6/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Trường học của thần thú
7.9/10
1.2K

Thể loại: Truyện Teen

Harry potter đồng nhân chi ngọ hậu
7.6/10
10.7K

Thể loại: Truyện Khác

Nhập Mị
6.6/10
4.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Phương Tây

Bạn trai học bá ngốc của tôi
8.5/10
36.2K

Thể loại: Đô Thị

Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi
8.3/10
8.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Ẩn Chi Hoán
6.6/10
6.8K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa
8.5/10
109.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thanh Âm Này Dành Riêng Em
9/10
66.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
8.5/10
23.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
8.5/10
6.6K

Thể loại: Truyện Teen

Ác Linh Quốc Độ
8.5/10
6.3K

Thể loại: Trinh Thám

The Princesses vs The Princes
8.5/10
5.4K

Thể loại: Truyện Teen

Đền Tội - Phần 3 Series Sức Mạnh Hắc Ám
8.5/10
8.9K

Thể loại: Truyện Khác

Thức Tỉnh - Phần 2 Series Sức Mạnh Hắc Ám
8.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác

Triệu hồi  - Phần 1 Series - Sức mạnh hắc ám
8.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Khác

Khi Hot Girl Là Bang Chủ
8.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Công Nương và Hoa Cẩm Chướng
8.5/10
4.4K

Thể loại: Truyện Khác

Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
8.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Teen

Mang em trở lại
8.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Khác

Khi thần tượng là Vampire
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Tào Tháo Thiên Bá
8.5/10
4.8K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Thứ Nữ Cuồng Phi
8.5/10
30K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kị sĩ thứ chín
8.5/10
9.3K

Thể loại: Tiên Hiệp

Ác Linh Quốc Gia II
5.2/10
12.9K

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia
8/10
289.3K

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Quốc Gia Ác Quỷ
6.8/10
24.9K

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ
7.7/10
38.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều
7.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh
7.5/10
12.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Thiên Chủ
7.5/10
3K

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Hỉ Doanh Môn
7.5/10
105.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tháng Năm Rực Rỡ
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Bàng Hoàng
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Đừng Cãi Với Tôi! Tôi là Luật Sư đấy!
7.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện Yêu Đương
7.5/10
7.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần
7.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Huyết Sắc Chi Nguyệt
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
7.5/10
25.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hư Vô Ảnh
7.5/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Phong Lưu Tam Quốc
7.5/10
145.6K

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu
7.5/10
13.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cha Giàu Cha Nghèo
7.5/10
14.2K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Sam Trọng Thủy Phúc
7.5/10
23.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa
7.5/10
135.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu
7.5/10
16.7K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên
7.5/10
129.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cô Vợ Của Tôi Ơi
7.5/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị