Tác Giả Kiếm Bay Trong Bão

Ta Tu Hành Bằng Thân Thể Tiên Tử

Ta Tu Hành Bằng Thân Thể Tiên Tử

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 59
Tiên Nhân Sờ Đầu Ta Ta Dạy Tiên Nhân Trường Sinh Dịch

Tiên Nhân Sờ Đầu Ta Ta Dạy Tiên Nhân Trường Sinh Dịch

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 8
Trở Lại

Trở Lại

8.1/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 57
Khi Nào Gió Đông Đến

Khi Nào Gió Đông Đến

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Thập Niên 80 Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính

Thập Niên 80 Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính

7.6/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Quốc Sắc Phương Hoa

Quốc Sắc Phương Hoa

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 95
Dắt Sói Lên Giường FULL

Dắt Sói Lên Giường FULL

7.9/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 95
Tề Tiên Sinh! Cho Em Dũng Khí Để Yêu Anh FULL

Tề Tiên Sinh! Cho Em Dũng Khí Để Yêu Anh FULL

7.3/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 20
Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ FULL

Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ FULL

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Nhìn Anh Chàng Này Kìa!

Nhìn Anh Chàng Này Kìa!

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 10
Đích Nữ Trọng Sinh Làm Dược Phi Thiên Hạ

Đích Nữ Trọng Sinh Làm Dược Phi Thiên Hạ

7.4/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 50
Sau Khi Phá Sản Tôi Được Tổng Tài Cưng Chiều Vô Đối

Sau Khi Phá Sản Tôi Được Tổng Tài Cưng Chiều Vô Đối

7/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 45
Phong Thần Diễn Nghĩa 1

Phong Thần Diễn Nghĩa 1

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp

Chương 10
Nhất Niệm Là Em

Nhất Niệm Là Em

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 28
Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 61
Cá Mặn Phi Thăng

Cá Mặn Phi Thăng

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Chương 7
Mất Phương Hướng Rơi Vào Nanh Sói

Mất Phương Hướng Rơi Vào Nanh Sói

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 22
Kí Ức Của Mưa FULL

Kí Ức Của Mưa FULL

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 49
Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế

Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế

7.7/10
53.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng

7.1/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh

Chương 29
Hoạ Cảnh Xuân

Hoạ Cảnh Xuân

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 9
Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

7.9/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 11
Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh

Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh

7.6/10
16.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Nhờ Tài Đoán Mệnh Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế

Nhờ Tài Đoán Mệnh Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 22
Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê

Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê

7/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 94
Ma Đạo Tổ Sư Song Sinh Hồn

Ma Đạo Tổ Sư Song Sinh Hồn

7.1/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 56
30 Câu Chuyện Sống Chung FULL

30 Câu Chuyện Sống Chung FULL

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 5
Trường Tương Tư [băng Cửu]

Trường Tương Tư [băng Cửu]

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Nhập Thanh [băng Cửu]

Nhập Thanh [băng Cửu]

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 18
Giam Cầm [băng Cửu]

Giam Cầm [băng Cửu]

7.3/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 41
Hoán Tình Kiếp

Hoán Tình Kiếp

7.7/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 66
Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL

Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành FULL

Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành FULL

7.9/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh

Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh

7.9/10
16.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 210
Thợ Săn Tâm Trí

Thợ Săn Tâm Trí

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 7
Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

7.8/10
16K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 305
Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

7.9/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 182
Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

7.9/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 66
Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 25
Hàng Ngày Tu Tiên

Hàng Ngày Tu Tiên

7.2/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Chương 44
Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất

Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất

7.4/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Một tuần yêu đương

Một tuần yêu đương

8.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 3
Vĩnh Hằng Hoa Viên

Vĩnh Hằng Hoa Viên

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 7
Tổng Tài Được Bao Nuôi

Tổng Tài Được Bao Nuôi

7.4/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

7.3/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 11
Chúng Tôi Là Đạo Sĩ Họ Trần

Chúng Tôi Là Đạo Sĩ Họ Trần

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 7
Đại Minh Tinh

Đại Minh Tinh

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 50
Bóp chết đóa hoa sen trắng kia

Bóp chết đóa hoa sen trắng kia

7.5/10
26K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 151
Tiểu khả ái của tôi

Tiểu khả ái của tôi

7.6/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 109
Nữ hoàng showbiz

Nữ hoàng showbiz

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
100 ngày giả vờ yêu

100 ngày giả vờ yêu

7.7/10
90.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 71
Kiếp trước là thứ cặn bã nam

Kiếp trước là thứ cặn bã nam

7.8/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 123
Bắt đầu hulk chùy bạo đấu la

Bắt đầu hulk chùy bạo đấu la

7.9/10
23.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 429
Hùng ca đại việt

Hùng ca đại việt

8.2/10
64.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 109
Trúc mã này ta không cần nữa

Trúc mã này ta không cần nữa

8.5/10
126.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 42
Gái ế không hiền

Gái ế không hiền

7.6/10
6.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Ác linh quốc gia 2

Ác linh quốc gia 2

7.6/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 112
Sở vị ái tình

Sở vị ái tình

7.7/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 45
Thanh âm này chỉ dành riêng em

Thanh âm này chỉ dành riêng em

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 29
Hoành hành tại siêu cấp tam quốc chí

Hoành hành tại siêu cấp tam quốc chí

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 2
Dịch vụ thuê bạn trai giả

Dịch vụ thuê bạn trai giả

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Đắng cay

Đắng cay

7.8/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Nhập Mị

Nhập Mị

6.6/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Phương Tây, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 31
Bạn trai học bá ngốc của tôi

Bạn trai học bá ngốc của tôi

8.5/10
41.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 62
Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

8.3/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 82
Thiên Ẩn Chi Hoán

Thiên Ẩn Chi Hoán

6.6/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 43
Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

8.5/10
113.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 88
Thanh Âm Này Dành Riêng Em

Thanh Âm Này Dành Riêng Em

9/10
67.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 29
Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

8.5/10
26.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 73
Ác Linh Quốc Độ

Ác Linh Quốc Độ

8.5/10
8.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 43
Đền Tội - Phần 3 Series Sức Mạnh Hắc Ám

Đền Tội - Phần 3 Series Sức Mạnh Hắc Ám

8.5/10
10.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 49
Thức Tỉnh - Phần 2 Series Sức Mạnh Hắc Ám

Thức Tỉnh - Phần 2 Series Sức Mạnh Hắc Ám

8.5/10
5.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Triệu hồi  - Phần 1 Series - Sức mạnh hắc ám

Triệu hồi - Phần 1 Series - Sức mạnh hắc ám

8.5/10
7.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 46
Khi Hot Girl Là Bang Chủ

Khi Hot Girl Là Bang Chủ

8.5/10
2.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga

Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Khi thần tượng là Vampire

Khi thần tượng là Vampire

8.5/10
5.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Tào Tháo Thiên Bá

Tào Tháo Thiên Bá

8.5/10
5.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 15
Thứ Nữ Cuồng Phi

Thứ Nữ Cuồng Phi

8.5/10
32.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 111
Kị sĩ thứ chín

Kị sĩ thứ chín

8.5/10
11K

Trạng thái: Còn tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 76
Ác Linh Quốc Gia II

Ác Linh Quốc Gia II

5.2/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Chương 112
Ác Linh Quốc Gia

Ác Linh Quốc Gia

8/10
310.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Chương 998
Thất Nguyệt

Thất Nguyệt

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 1
Quốc Gia Ác Quỷ

Quốc Gia Ác Quỷ

6.8/10
27.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Truyện Sắc, Linh Dị, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 230
Rượu Yêu

Rượu Yêu

7.5/10
344.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

7.7/10
40.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 76
Ta Có Thể Biến Thành Cá

Ta Có Thể Biến Thành Cá

7.5/10
37.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 400
Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 7
Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Ác Ma Lao Tù

Ác Ma Lao Tù

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 57
Hỉ Doanh Môn

Hỉ Doanh Môn

7.5/10
113.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 319
Tháng Năm Rực Rỡ

Tháng Năm Rực Rỡ

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 17
Bàng Hoàng

Bàng Hoàng

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Vương Phi Lạnh Lùng

Vương Phi Lạnh Lùng

8.5/10
16.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 62
Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu

7.5/10
43.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 90
Chuyện Yêu Đương

Chuyện Yêu Đương

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 16
Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Huyết Sắc Chi Nguyệt

Huyết Sắc Chi Nguyệt

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Ta Tu Hành Bằng Thân Thể Tiên Tử
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã
7.4/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiên Nhân Sờ Đầu Ta Ta Dạy Tiên Nhân Trường Sinh Dịch
7.2/10
1.1K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Trở Lại
8.1/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Khi Nào Gió Đông Đến
7.9/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
7.6/10
4.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Quốc Sắc Phương Hoa
7.9/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dắt Sói Lên Giường FULL
7.9/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tề Tiên Sinh! Cho Em Dũng Khí Để Yêu Anh FULL
7.3/10
1.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ FULL
7.5/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhìn Anh Chàng Này Kìa!
7.8/10
1.2K

Thể loại: Đô Thị

Đích Nữ Trọng Sinh Làm Dược Phi Thiên Hạ
7.4/10
8.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Sau Khi Phá Sản Tôi Được Tổng Tài Cưng Chiều Vô Đối
7/10
2.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Phong Thần Diễn Nghĩa 1
7.4/10
1.2K

Thể loại: Lịch Sử, Tiên Hiệp

Nhất Niệm Là Em
7.5/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt
7.5/10
8.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Cá Mặn Phi Thăng
7/10
1.3K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác

Mất Phương Hướng Rơi Vào Nanh Sói
7.6/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Kí Ức Của Mưa FULL
7.8/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ta Dựa Đoán Mệnh Bạo Hồng Tinh Tế
7.7/10
53.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mạt Thế Ôm Lấy Đùi Vàng
7.1/10
3.7K

Thể loại: Mạt Thế, Trọng Sinh

Hoạ Cảnh Xuân
7.5/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi
7.9/10
8.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bạch Nguyệt Quang Hắc Trà Xanh
7.6/10
16.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nhờ Tài Đoán Mệnh Tôi Nổi Tiếng Ở Tinh Tế
7.9/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
7/10
8.3K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Ma Đạo Tổ Sư Song Sinh Hồn
7.1/10
5.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

30 Câu Chuyện Sống Chung FULL
7.3/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trường Tương Tư [băng Cửu]
7.5/10
3.3K

Thể loại: Truyện Khác

Nhập Thanh [băng Cửu]
7.1/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

Giam Cầm [băng Cửu]
7.3/10
3.4K

Thể loại: Truyện Khác

Hoán Tình Kiếp
7.7/10
4.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành FULL
7.9/10
5.8K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh
7.9/10
16.7K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Thợ Săn Tâm Trí
7.3/10
1.6K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị
7.8/10
16K

Thể loại: Huyền Huyễn

Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La
7.9/10
8.6K

Thể loại: Huyền Huyễn

Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai
7.9/10
5.4K

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế
7.5/10
5.4K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Hàng Ngày Tu Tiên
7.2/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Toàn Vũ Trụ Em Ngây Thơ Nhất
7.4/10
3.5K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Một tuần yêu đương
8.5/10
4.3K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Vĩnh Hằng Hoa Viên
7.2/10
1.8K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Tổng Tài Được Bao Nuôi
7.4/10
4.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ
7.3/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chúng Tôi Là Đạo Sĩ Họ Trần
7.5/10
2.1K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng

Đại Minh Tinh
7.5/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Bóp chết đóa hoa sen trắng kia
7.5/10
26K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu khả ái của tôi
7.6/10
9.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nữ hoàng showbiz
7.9/10
1.5K

Thể loại: Truyện Khác

100 ngày giả vờ yêu
7.7/10
90.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kiếp trước là thứ cặn bã nam
7.8/10
10.1K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Bắt đầu hulk chùy bạo đấu la
7.9/10
23.7K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Hùng ca đại việt
8.2/10
64.8K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Trúc mã này ta không cần nữa
8.5/10
126.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Gái ế không hiền
7.6/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ác linh quốc gia 2
7.6/10
8.3K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Sở vị ái tình
7.7/10
4.5K

Thể loại: Truyện Khác

Thanh âm này chỉ dành riêng em
7.5/10
8.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hoành hành tại siêu cấp tam quốc chí
7.8/10
1.3K

Thể loại: Võng Du

Dịch vụ thuê bạn trai giả
7.6/10
1.5K

Thể loại: Truyện Teen

Đắng cay
7.8/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhập Mị
6.6/10
5.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Phương Tây

Bạn trai học bá ngốc của tôi
8.5/10
41.1K

Thể loại: Đô Thị

Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi
8.3/10
11.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Ẩn Chi Hoán
6.6/10
7.9K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa
8.5/10
113.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thanh Âm Này Dành Riêng Em
9/10
67.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
8.5/10
26.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Ác Linh Quốc Độ
8.5/10
8.1K

Thể loại: Trinh Thám

Đền Tội - Phần 3 Series Sức Mạnh Hắc Ám
8.5/10
10.3K

Thể loại: Truyện Khác

Thức Tỉnh - Phần 2 Series Sức Mạnh Hắc Ám
8.5/10
5.4K

Thể loại: Truyện Khác

Triệu hồi  - Phần 1 Series - Sức mạnh hắc ám
8.5/10
7.1K

Thể loại: Truyện Khác

Khi Hot Girl Là Bang Chủ
8.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Teen

Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
8.5/10
4K

Thể loại: Truyện Teen

Khi thần tượng là Vampire
8.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Teen

Tào Tháo Thiên Bá
8.5/10
5.3K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Thứ Nữ Cuồng Phi
8.5/10
32.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kị sĩ thứ chín
8.5/10
11K

Thể loại: Tiên Hiệp

Ác Linh Quốc Gia II
5.2/10
15.4K

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia
8/10
310.7K

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Thất Nguyệt
7.1/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Quốc Gia Ác Quỷ
6.8/10
27.7K

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám

Rượu Yêu
7.5/10
344.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ
7.7/10
40.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Ta Có Thể Biến Thành Cá
7.5/10
37.7K

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều
7.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh
7.5/10
13.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Ác Ma Lao Tù
7.5/10
8.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hỉ Doanh Môn
7.5/10
113.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tháng Năm Rực Rỡ
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

PVP Đại Lão Cùng PVE Đoàn Trưởng
7.5/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Bàng Hoàng
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Vương Phi Lạnh Lùng
8.5/10
16.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Giường Trên Ngày Nào Cũng Bị Giường Dưới Chọc Tức Hộc Máu
7.5/10
43.1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chuyện Yêu Đương
7.5/10
9K

Thể loại: Đam Mỹ

Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
7.5/10
6.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần
7.5/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình

Huyết Sắc Chi Nguyệt
7.5/10
6.7K

Thể loại: Đam Mỹ