Tác Giả SonSam

Dì Lan

Dì Lan

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Đoản Văn, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Teen, Phương Tây, Nữ Phụ, Light Novel, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
Khác Thường

Khác Thường

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 12
Hạn Định

Hạn Định

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Truy Thê Hoả Táng Tràng Sau Khi He Hai Người Trọng Sinh

Truy Thê Hoả Táng Tràng Sau Khi He Hai Người Trọng Sinh

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 4
Cô Vợ Ngoan Giờ Thay Đổi Rồi

Cô Vợ Ngoan Giờ Thay Đổi Rồi

7.2/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 108
Lãnh Triều

Lãnh Triều

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 14
Người Bảo Vệ

Người Bảo Vệ

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Mạt Thế, Truyện Teen, Phương Tây, Nữ Phụ, Light Novel, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 5
Nguyệt Vy

Nguyệt Vy

7.3/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Truyện Teen, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Thám Hiểm, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 50
Yêu Bạn Cùng Lớp

Yêu Bạn Cùng Lớp

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Phương Tây, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 5
Kiếm Ủng Minh Nguyệt

Kiếm Ủng Minh Nguyệt

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Tình Địch Hắn Phi Thường Đắc Ý

Tình Địch Hắn Phi Thường Đắc Ý

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 6
Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Nữ Chính Mau Học Hành Đi

7.8/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Bẩm Báo Điện Hạ Thái Tử Phi Lại Đi Kiếm Tiền Rồi

Bẩm Báo Điện Hạ Thái Tử Phi Lại Đi Kiếm Tiền Rồi

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 20
Bách Yêu Phổ 4 FULL

Bách Yêu Phổ 4 FULL

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 42
Bách Yêu Phổ 3 FULL

Bách Yêu Phổ 3 FULL

7/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 57
Tán Gái Sư Phạm

Tán Gái Sư Phạm

7.3/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đam Mỹ, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Phương Tây, Nữ Phụ, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 41
Mất Trí Nhớ Sau Nhiều Bạn Trai Cũ

Mất Trí Nhớ Sau Nhiều Bạn Trai Cũ

7.8/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 249
Ma Tôn Bị Giả Khóc Bao Công

Ma Tôn Bị Giả Khóc Bao Công

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 240
Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu

Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu

7.4/10
20.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 235
Thập Niên 50 Nuôi Con

Thập Niên 50 Nuôi Con

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 35
Tsunayoshi Bi Kịch Tiến Hóa Sử

Tsunayoshi Bi Kịch Tiến Hóa Sử

8.3/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần Từ Gia Ngoan Sẽ Liêu

Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần Từ Gia Ngoan Sẽ Liêu

7.9/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Từ Tổng Nghệ Bắt Đầu Bạo Hồng Toàn Cầu

Từ Tổng Nghệ Bắt Đầu Bạo Hồng Toàn Cầu

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Thập Niên Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Thập Niên Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

7.3/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 50
Đệ Nhất Người Ở Rể

Đệ Nhất Người Ở Rể

7.3/10
9.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Ngày Hôm Qua… Đã Từng…

Ngày Hôm Qua… Đã Từng…

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đông Phương, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 9
Sóng Gió Cuộc Đời

Sóng Gió Cuộc Đời

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Việt Nam

Chương 50
Này Đáng Chết Cầu Sinh Dục Xuyên Thư

Này Đáng Chết Cầu Sinh Dục Xuyên Thư

7.1/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 241
Xuyên Thành Mèo Của Vai Ác

Xuyên Thành Mèo Của Vai Ác

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị

Chương 3
Đoản Mệnh Lão Đại Cố Chấp Yêu Tôi

Đoản Mệnh Lão Đại Cố Chấp Yêu Tôi

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 33
Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp

7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 50
Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Gả Cho Trạng Nguyên Lang

Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Gả Cho Trạng Nguyên Lang

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 4
Tín Đồ Ánh Trăng FULL

Tín Đồ Ánh Trăng FULL

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 12
Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 45
Vô Tâm Gặp Vô Phế FULL

Vô Tâm Gặp Vô Phế FULL

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 76
Chàng Rể Quân Vương

Chàng Rể Quân Vương

7.8/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 385
Hể Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao

Hể Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao

7.3/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 65
Mi Có Khướt Mới Tán Được Nữ Chính FULL

Mi Có Khướt Mới Tán Được Nữ Chính FULL

7.3/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 21
Trò Chơi Nguy Hiểm

Trò Chơi Nguy Hiểm

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 50
Yêu Em Đến Ngàn Thu

Yêu Em Đến Ngàn Thu

7.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 50
Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng

Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng

7.1/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 46
Diệp Phi

Diệp Phi

7.7/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 50
Diệu Thủ Đan Tâm

Diệu Thủ Đan Tâm

7.3/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 117
Sau Khi Bị Tướng Quân Bắt Đi

Sau Khi Bị Tướng Quân Bắt Đi

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 21
Sổ Tay Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Của Hot Girl Mạng

Sổ Tay Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Của Hot Girl Mạng

7.1/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 34
Tao Yêu Mày Bạn Thân Của Tao

Tao Yêu Mày Bạn Thân Của Tao

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 9
Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

7.9/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 44
Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 45
Thập Niên 70 Trở Thành Quần Chúng Ăn Dưa

Thập Niên 70 Trở Thành Quần Chúng Ăn Dưa

7.4/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Thấu Cốt Hương

Thấu Cốt Hương

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ

7.9/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Chàng Trai Trong Giấc Mơ Năm Xưa

Chàng Trai Trong Giấc Mơ Năm Xưa

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 25
Thẳng Nam Bạn Cùng Phòng Bị Mỹ Nhân Thụ Gay Rồi!

Thẳng Nam Bạn Cùng Phòng Bị Mỹ Nhân Thụ Gay Rồi!

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Tổng Tài Tại Thượng Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

Tổng Tài Tại Thượng Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn

7.6/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 77
Tống Nhan Ở Thập Niên 70

Tống Nhan Ở Thập Niên 70

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 5
Quỷ Phu Nhân

Quỷ Phu Nhân

7.6/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 11
Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

7.2/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 50
Lương Duyên Oan Nghiệt

Lương Duyên Oan Nghiệt

7.8/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Thần Dược

Thần Dược

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương

Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

7.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 31
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

7.6/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 171
Thứ Nữ Hỏi Tiên Tuyệt Sắc Thập Tam Nương

Thứ Nữ Hỏi Tiên Tuyệt Sắc Thập Tam Nương

8.2/10
12.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Đừng Lìa Cành FULL

Đừng Lìa Cành FULL

7.7/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 26
Chiến Thần Sở Bắc

Chiến Thần Sở Bắc

7.9/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 213
Xuyên Nhanh Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Xuyên Nhanh Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 11
Cứu Núi Sông

Cứu Núi Sông

8/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Khác

Chương 14
Kết Hôn Với Tổng Tài Tàn Nhẫn

Kết Hôn Với Tổng Tài Tàn Nhẫn

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

7.1/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 495
Cuộc Sống Học Đường Của Giáo Thảo Và Giáo Hoa

Cuộc Sống Học Đường Của Giáo Thảo Và Giáo Hoa

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Có Con Với Ma Tôn

Có Con Với Ma Tôn

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Thái Tử Điện Hạ Tiểu Kim Chi

Thái Tử Điện Hạ Tiểu Kim Chi

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 23
Trò Chơi Sinh Tồn Búp Bê

Trò Chơi Sinh Tồn Búp Bê

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị

Chương 15
Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng FULL

Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng FULL

7.8/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Hạt Dẻ Ngào Đường FULL

Hạt Dẻ Ngào Đường FULL

7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 6
Tương Kiến Ex FULL

Tương Kiến Ex FULL

7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 6
Hợp Đồng Chia Tay

Hợp Đồng Chia Tay

7.1/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Cậu Thật Đáng Yêu

Cậu Thật Đáng Yêu

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 7
Thập Niên 90 Cha Ta Bạo Hồng Giới Giải Trí

Thập Niên 90 Cha Ta Bạo Hồng Giới Giải Trí

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 10
Hi Trừng Mẫu Thân

Hi Trừng Mẫu Thân

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 15
Thần Chủ Ở Rể

Thần Chủ Ở Rể

7.4/10
28.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 675
Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại FULL

Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại FULL

7.7/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 54
 Dư Âm - Trần Vị Mãn

Dư Âm - Trần Vị Mãn

7.9/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Quan Trường, Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 35
Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương

7.9/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 53
Ngủ Ngon

Ngủ Ngon

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Công Chúa Trên Cao

Công Chúa Trên Cao

7.2/10
18.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 163
Cậu Bỏ Dao Xuống Rồi Nói

Cậu Bỏ Dao Xuống Rồi Nói

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Triều Thiên Khuyết

Triều Thiên Khuyết

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Xuyên Không Vào Otome Game

Xuyên Không Vào Otome Game

8.4/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước, Light Novel, Truyện Khác

Chương 25
Sao Đêm Như Người FULL

Sao Đêm Như Người FULL

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 8
Sau Khi Viết Xong Tin Nhắn Chia Tay Thì Ông Xã Mất Trí Nhớ FULL

Sau Khi Viết Xong Tin Nhắn Chia Tay Thì Ông Xã Mất Trí Nhớ FULL

7.9/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 15
Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL

Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 12
Ăn Vụng Dưới Miệng Sói

Ăn Vụng Dưới Miệng Sói

7/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ

Chương 38
Legend Of The Mystery Hero

Legend Of The Mystery Hero

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Light Novel, Truyện Khác

Chương 59
[ Shortfic ] { Kaixi } Ranh Giới Gi...

[ Shortfic ] { Kaixi } Ranh Giới Gi...

8.4/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 19
Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy

Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 23
Đốt Cháy Con Kiến

Đốt Cháy Con Kiến

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Trời Đầy Sao

Trời Đầy Sao

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Dì Lan
7.5/10
1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Khác Thường
7.8/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hạn Định
7.5/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truy Thê Hoả Táng Tràng Sau Khi He Hai Người Trọng Sinh
7.6/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cô Vợ Ngoan Giờ Thay Đổi Rồi
7.2/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Triều
7.3/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Người Bảo Vệ
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Nguyệt Vy
7.3/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Yêu Bạn Cùng Lớp
7.4/10
1.2K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Kiếm Ủng Minh Nguyệt
7.2/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tình Địch Hắn Phi Thường Đắc Ý
7.1/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nữ Chính Mau Học Hành Đi
7.8/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bẩm Báo Điện Hạ Thái Tử Phi Lại Đi Kiếm Tiền Rồi
7.5/10
1.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Bách Yêu Phổ 4 FULL
7.7/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bách Yêu Phổ 3 FULL
7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tán Gái Sư Phạm
7.3/10
2.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đam Mỹ

Mất Trí Nhớ Sau Nhiều Bạn Trai Cũ
7.8/10
4.2K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Ma Tôn Bị Giả Khóc Bao Công
7.9/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu
7.4/10
20.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thập Niên 50 Nuôi Con
7.1/10
2.2K

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh

Tsunayoshi Bi Kịch Tiến Hóa Sử
8.3/10
5.3K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Trọng Sinh Quốc Dân Nam Thần Từ Gia Ngoan Sẽ Liêu
7.9/10
11.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Từ Tổng Nghệ Bắt Đầu Bạo Hồng Toàn Cầu
7.5/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thập Niên Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi
7.3/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đệ Nhất Người Ở Rể
7.3/10
9.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ngày Hôm Qua… Đã Từng…
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Sóng Gió Cuộc Đời
7.7/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp

Này Đáng Chết Cầu Sinh Dục Xuyên Thư
7.1/10
5.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Mèo Của Vai Ác
7.5/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Đoản Mệnh Lão Đại Cố Chấp Yêu Tôi
7.2/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp
7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Mất Trí Nhớ Ta Gả Cho Trạng Nguyên Lang
7.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tín Đồ Ánh Trăng FULL
7.9/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Xuyên Sách Làm Giàu Từ Tình Báo
7.2/10
2.2K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Vô Tâm Gặp Vô Phế FULL
7.5/10
12.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chàng Rể Quân Vương
7.8/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hể Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao
7.3/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Mi Có Khướt Mới Tán Được Nữ Chính FULL
7.3/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trò Chơi Nguy Hiểm
7.2/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Yêu Em Đến Ngàn Thu
7.2/10
2K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng
7.1/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Diệp Phi
7.7/10
2.7K

Thể loại: Dị Giới, Đô Thị

Diệu Thủ Đan Tâm
7.3/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Bị Tướng Quân Bắt Đi
7.1/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sổ Tay Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Của Hot Girl Mạng
7.1/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tao Yêu Mày Bạn Thân Của Tao
7.8/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét
7.9/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn
7.6/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Thập Niên 70 Trở Thành Quần Chúng Ăn Dưa
7.4/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Thấu Cốt Hương
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thập Niên 80 Nhật Kí Sinh Tồn Của Bạch Phú Mỹ
7.9/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chàng Trai Trong Giấc Mơ Năm Xưa
7.6/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thẳng Nam Bạn Cùng Phòng Bị Mỹ Nhân Thụ Gay Rồi!
7.1/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tổng Tài Tại Thượng Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn
7.6/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tống Nhan Ở Thập Niên 70
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sủng

Quỷ Phu Nhân
7.6/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ
7.2/10
2.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Lương Duyên Oan Nghiệt
7.8/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Dược
7.9/10
1.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương
7.4/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn
7.4/10
2.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
7.6/10
7.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thứ Nữ Hỏi Tiên Tuyệt Sắc Thập Tam Nương
8.2/10
12.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đừng Lìa Cành FULL
7.7/10
8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chiến Thần Sở Bắc
7.9/10
10.9K

Thể loại: Đô Thị

Xuyên Nhanh Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại
7.3/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Cứu Núi Sông
8/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Kết Hôn Với Tổng Tài Tàn Nhẫn
7.1/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Duyên Trời Định Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
7.1/10
18.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Sống Học Đường Của Giáo Thảo Và Giáo Hoa
7.9/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Có Con Với Ma Tôn
7.8/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thái Tử Điện Hạ Tiểu Kim Chi
7.2/10
1.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Trò Chơi Sinh Tồn Búp Bê
7.1/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng FULL
7.8/10
10K

Thể loại: Ngôn Tình

Hạt Dẻ Ngào Đường FULL
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Tương Kiến Ex FULL
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hợp Đồng Chia Tay
7.1/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Cậu Thật Đáng Yêu
7.4/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thập Niên 90 Cha Ta Bạo Hồng Giới Giải Trí
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hi Trừng Mẫu Thân
7.3/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thần Chủ Ở Rể
7.4/10
28.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại FULL
7.7/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ
7/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

 Dư Âm - Trần Vị Mãn
7.9/10
9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Trọng Sinh Nữ Vương Chế Tạo Thương
7.9/10
3.7K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ngủ Ngon
7.8/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Công Chúa Trên Cao
7.2/10
18.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Cậu Bỏ Dao Xuống Rồi Nói
7.6/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Triều Thiên Khuyết
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Không Vào Otome Game
8.4/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sao Đêm Như Người FULL
7.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Sau Khi Viết Xong Tin Nhắn Chia Tay Thì Ông Xã Mất Trí Nhớ FULL
7.9/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Vong Tiện Say Gối Ngân Hà FULL
7.5/10
1.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con
7.3/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Ăn Vụng Dưới Miệng Sói
7/10
3.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Legend Of The Mystery Hero
7.8/10
2.5K

Thể loại: Light Novel, Truyện Khác

[ Shortfic ] { Kaixi } Ranh Giới Gi...
8.4/10
1.6K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy
7.4/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Đốt Cháy Con Kiến
7/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Trời Đầy Sao
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình