Tác Giả soshiwinter1992

[longfic] Chết

[longfic] Chết

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì

8.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Bạn Gái Tôi Là Cảnh Sát

Bạn Gái Tôi Là Cảnh Sát

8.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Cậu Chủ Hay Cô Chủ

Cậu Chủ Hay Cô Chủ

8.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Kẻ Nguy Hiểm

Kẻ Nguy Hiểm

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Luật Chơi

Luật Chơi

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1

7.2/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 167
Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 4
[threeshot] Đôi Mắt Lửa

[threeshot] Đôi Mắt Lửa

8.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

8/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
[longfic] Vương Tình

[longfic] Vương Tình

8.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Threeshot - Tìm Mẹ Cho Yoong

Threeshot - Tìm Mẹ Cho Yoong

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Va Phải Của Nợ

Va Phải Của Nợ

7.2/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 75
Lời Hứa Của Ác Quỷ

Lời Hứa Của Ác Quỷ

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Hoán Đổi Linh Hồn

Hoán Đổi Linh Hồn

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Nhiệm Vụ Cưa Gái

Nhiệm Vụ Cưa Gái

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 37
Thần Tượng Của Lòng Tôi

Thần Tượng Của Lòng Tôi

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky

7.6/10
45.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 117
[longfic] Chết
7.7/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì
8.5/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Bạn Gái Tôi Là Cảnh Sát
8.3/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Cậu Chủ Hay Cô Chủ
8.1/10
1K

Thể loại: Truyện Khác

Kẻ Nguy Hiểm
7.5/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Luật Chơi
7.8/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1
7.2/10
5.2K

Thể loại: Truyện Khác

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2
7.7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

[threeshot] Đôi Mắt Lửa
8.4/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng
8/10
1.6K

Thể loại: Truyện Khác

[longfic] Vương Tình
8.2/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Threeshot - Tìm Mẹ Cho Yoong
7.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Va Phải Của Nợ
7.2/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác

Lời Hứa Của Ác Quỷ
7.6/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Hoán Đổi Linh Hồn
7.6/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Nhiệm Vụ Cưa Gái
7.1/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Thần Tượng Của Lòng Tôi
7.3/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky
7.6/10
45.4K

Thể loại: Truyện Khác