Tác Giả SUNQINGtheWriter

Giấy ngắn tình dài – the cardesiseur (hệ liệt 2)

Giấy ngắn tình dài – the cardesiseur (hệ liệt 2)

7.7/10
12K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 137
Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

6.6/10
16.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 100
Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

8.6/10
55K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 130
[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

6.8/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Thần Hy Khúc

Thần Hy Khúc

8.3/10
21K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 156
[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non

7.5/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 44
Hoa Anh Thảo Muộn

Hoa Anh Thảo Muộn

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 59
Duyên Mộng

Duyên Mộng

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Hắc Lang Ăn Bắp!

Hắc Lang Ăn Bắp!

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Trò Chơi Cút Bắt

Trò Chơi Cút Bắt

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 21
Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Hỏa Hỏa Và Băng Băng

7.5/10
9.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 58
[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 135
Bạn Học Lưu Manh

Bạn Học Lưu Manh

7.5/10
45.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 68
Ác Ma Bên Em

Ác Ma Bên Em

7.5/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 62
Thanh Âm Của Thiên Sứ

Thanh Âm Của Thiên Sứ

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Chúng Ta Là Của Nhau

Chúng Ta Là Của Nhau

7.5/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 30
Anh... Nói Yêu Em Đi!

Anh... Nói Yêu Em Đi!

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Hoàng Hôn Lưu Manh

Hoàng Hôn Lưu Manh

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 4
Giấy ngắn tình dài – the cardesiseur (hệ liệt 2)
7.7/10
12K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
6.6/10
16.1K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Ngược

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
8.6/10
55K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê
6.8/10
10.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Hy Khúc
8.3/10
21K

Thể loại: Đam Mỹ

[Hệ Liệt 1] Trời Già Gặm Núi Non
7.5/10
12.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Hoa Anh Thảo Muộn
7.5/10
11.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Duyên Mộng
7.5/10
7K

Thể loại: Đam Mỹ

Hắc Lang Ăn Bắp!
7.5/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Trò Chơi Cút Bắt
7.5/10
5.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Hỏa Hỏa Và Băng Băng
7.5/10
9.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi
7.5/10
9.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Học Lưu Manh
7.5/10
45.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ác Ma Bên Em
7.5/10
18K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thanh Âm Của Thiên Sứ
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Chúng Ta Là Của Nhau
7.5/10
10.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Anh... Nói Yêu Em Đi!
7.5/10
2.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hoàng Hôn Lưu Manh
7.5/10
1.6K

Thể loại: