Tác Giả Superpanda

Nhất thế thành danh

Nhất thế thành danh

7.7/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 67
Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

8.2/10
18K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 94
Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Đế Vương Hồ Dương Trừng

Đế Vương Hồ Dương Trừng

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Lõa Thế

Lõa Thế

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 53