Tác Giả Susan Bất Thị Ma Qua

Hp Ta Là Duy Nhất

Hp Ta Là Duy Nhất

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 12
Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! FULL

Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! FULL

7.6/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 74
Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh

Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh

8.5/10
5.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 36
Ác Ma Bá Đạo

Ác Ma Bá Đạo

8.5/10
3.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Heaven , Texas

Heaven , Texas

8.5/10
6.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
Thêm Một Lần Yêu

Thêm Một Lần Yêu

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
First Lady - Đệ Nhất Phu Nhân

First Lady - Đệ Nhất Phu Nhân

7.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 11
The Great Escape

The Great Escape

7.5/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 54
Vì Đó Là Em

Vì Đó Là Em

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 25
Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể

Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Kiss An Angel

Kiss An Angel

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Breathing Room

Breathing Room

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 24
Chờ Tình Yêu Lên Tiếng

Chờ Tình Yêu Lên Tiếng

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 11
Lỡ Yêu Gracie (Falling for Gracie)

Lỡ Yêu Gracie (Falling for Gracie)

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 21
The Sparkling One

The Sparkling One

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 21
The Seductive One

The Seductive One

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 19
Trời Sinh Quyến Rũ

Trời Sinh Quyến Rũ

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 25
Mariana

Mariana

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 34
Hp Ta Là Duy Nhất
7.4/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! FULL
7.6/10
8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh
8.5/10
5.2K

Thể loại: Truyện Khác

Ác Ma Bá Đạo
8.5/10
3.7K

Thể loại: Truyện Teen

Heaven , Texas
8.5/10
6.3K

Thể loại: Truyện Khác

Thêm Một Lần Yêu
7.5/10
9.3K

Thể loại: Đam Mỹ

First Lady - Đệ Nhất Phu Nhân
7.5/10
3K

Thể loại: Phương Tây

The Great Escape
7.5/10
11.8K

Thể loại: Phương Tây

Vì Đó Là Em
7.5/10
6.8K

Thể loại: Phương Tây

Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể
7.5/10
6.8K

Thể loại: Phương Tây

Kiss An Angel
7.5/10
6.6K

Thể loại: Phương Tây

Breathing Room
7.5/10
6.9K

Thể loại: Phương Tây

Chờ Tình Yêu Lên Tiếng
7.5/10
3.2K

Thể loại: Phương Tây

Lỡ Yêu Gracie (Falling for Gracie)
7.5/10
4.4K

Thể loại: Phương Tây

The Sparkling One
7.5/10
3.8K

Thể loại: Phương Tây

The Seductive One
7.5/10
3.6K

Thể loại: Phương Tây

Trời Sinh Quyến Rũ
7.5/10
5.1K

Thể loại: Phương Tây

Mariana
7.5/10
5K

Thể loại: Phương Tây