Tác Giả Thiếp Tại Sơn Dương

Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương

Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 30
Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

7.4/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 74
Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

7.4/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 48
Cái Mong Muốn Sống Chó Chết Này

Cái Mong Muốn Sống Chó Chết Này

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đông Phương, Linh Dị

Chương 13
Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại FULL

Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại FULL

7.2/10
30.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 123
Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

7.2/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Đông Phương, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 25
Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

7.8/10
23.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 135
Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

8.5/10
15.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 29
Về Đến Tiên Tôn Thời Thiếu Niên

Về Đến Tiên Tôn Thời Thiếu Niên

7.4/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 4
Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình FULL

Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình FULL

7.8/10
38.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 76
Trên dưới sư môn đều không đúng

Trên dưới sư môn đều không đúng

7.9/10
36.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 105
Nhất thế long hoàng

Nhất thế long hoàng

7.7/10
10.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 340
Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

8.8/10
53.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 105
Gia Đình Dưới Chân Cầu

Gia Đình Dưới Chân Cầu

8.5/10
2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
FM2015781

FM2015781

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Thứ Nữ Thành Thê

Thứ Nữ Thành Thê

7.5/10
27.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 134
Hướng Dương

Hướng Dương

7.5/10
21.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Ông Chủ Nhẫn Tâm Và Người Tình Công Chúa (Ruthless Boss, Royal Mistress)

Ông Chủ Nhẫn Tâm Và Người Tình Công Chúa (Ruthless Boss, Royal Mistress)

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 14
Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương
7.4/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn
7.4/10
1.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu
7.4/10
2.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!
7.4/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Cái Mong Muốn Sống Chó Chết Này
7.9/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại FULL
7.2/10
30.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn
7.2/10
10.4K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ
7.8/10
23.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện
8.5/10
15.8K

Thể loại: Truyện Khác

Về Đến Tiên Tôn Thời Thiếu Niên
7.4/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình FULL
7.8/10
38.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Trên dưới sư môn đều không đúng
7.9/10
36.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhất thế long hoàng
7.7/10
10.7K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê
8.8/10
53.9K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Gia Đình Dưới Chân Cầu
8.5/10
2K

Thể loại: Truyện Khác

FM2015781
7.5/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Thứ Nữ Thành Thê
7.5/10
27.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hướng Dương
7.5/10
21.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Chủ Nhẫn Tâm Và Người Tình Công Chúa (Ruthless Boss, Royal Mistress)
7.5/10
2.9K

Thể loại: Phương Tây