Tác Giả Tân Di Ổ

Mật Ngọt Đầu Kim

Mật Ngọt Đầu Kim

7.7/10
11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 168
Gió Thổi Qua Núi FULL

Gió Thổi Qua Núi FULL

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Chúng Ta

Chúng Ta

7.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 12
Cho anh nhìn về em tập 1

Cho anh nhìn về em tập 1

7.9/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Tình Cuối

Tình Cuối

6.1/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 122
Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2

8.5/10
42.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 1

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 1

8.5/10
46.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Thực tâm giả

Thực tâm giả

8.5/10
5.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Phù thế phù thành

Phù thế phù thành

8.5/10
5.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

8.5/10
37.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Anh sẽ đợi em trong hồi ức

8.5/10
69.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Bình Minh Và Hoàng Hôn

Bình Minh Và Hoàng Hôn

8.5/10
50K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Anh Có Thích Nước Mỹ Không

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

7.5/10
46.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn

7.5/10
18.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Tháng Ngày Ước Hẹn

Tháng Ngày Ước Hẹn

7.5/10
15.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

7.5/10
72.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 22
Mật Ngọt Đầu Kim
7.7/10
11.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Gió Thổi Qua Núi FULL
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chúng Ta
7.5/10
3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cho anh nhìn về em tập 1
7.9/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Cuối
6.1/10
12.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 2
8.5/10
42.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cho Anh Nhìn Về Em - Tập 1
8.5/10
46.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Thực tâm giả
8.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Phù thế phù thành
8.5/10
5.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi
8.5/10
37.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh sẽ đợi em trong hồi ức
8.5/10
69.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Minh Và Hoàng Hôn
8.5/10
50K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Có Thích Nước Mỹ Không
7.5/10
46.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
7.5/10
18.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tháng Ngày Ước Hẹn
7.5/10
15.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
7.5/10
72.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị