Tác Giả Tần Nguyên

Hắc Hóa Nam Chủ Tổng Tưởng Kịch Bản Ta

Hắc Hóa Nam Chủ Tổng Tưởng Kịch Bản Ta

7.7/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu

7.2/10
13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 188
Học Viện Nữ Thần

Học Viện Nữ Thần

7.1/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chương 92
Mau Xuyên Hệ Thống Vai Ác Boss Làm Càn Liêu

Mau Xuyên Hệ Thống Vai Ác Boss Làm Càn Liêu

7.3/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 57
Đại Thiếu Gia Cố Chấp Vừa Sủng Vừa Trêu

Đại Thiếu Gia Cố Chấp Vừa Sủng Vừa Trêu

7.7/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 164
Hệ Thống Xuyên Nhanh Tán Tỉnh Boss Phản Diện

Hệ Thống Xuyên Nhanh Tán Tỉnh Boss Phản Diện

7.6/10
20K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 47
Nam Chính Hắc Hoá Muốn Kịch Bản Của Ta

Nam Chính Hắc Hoá Muốn Kịch Bản Của Ta

7.7/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 61
Đại lão lại muốn tan vỡ

Đại lão lại muốn tan vỡ

7.9/10
85.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 389
Xuyên nhanh: nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta

Xuyên nhanh: nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 37
Boss lại sắp sa ngã

Boss lại sắp sa ngã

7.9/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 87
Dòng dõi quý tộc

Dòng dõi quý tộc

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

8.5/10
4.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 23
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

9.2/10
1.6M

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 2128
Hắc Hóa Nam Chủ Tổng Tưởng Kịch Bản Ta
7.7/10
9.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu
7.2/10
13.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Học Viện Nữ Thần
7.1/10
4.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Mau Xuyên Hệ Thống Vai Ác Boss Làm Càn Liêu
7.3/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đại Thiếu Gia Cố Chấp Vừa Sủng Vừa Trêu
7.7/10
13.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hệ Thống Xuyên Nhanh Tán Tỉnh Boss Phản Diện
7.6/10
20K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nam Chính Hắc Hoá Muốn Kịch Bản Của Ta
7.7/10
12.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Đại lão lại muốn tan vỡ
7.9/10
85.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên nhanh: nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta
7.5/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Boss lại sắp sa ngã
7.9/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Dòng dõi quý tộc
7.5/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi
8.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Teen

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
9.2/10
1.6M

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình