Tác Giả Tang giới

Có Anh Núi Sông Đều Có Thể Bằng

Có Anh Núi Sông Đều Có Thể Bằng

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Cam Tâm Tình Nguyện

Cam Tâm Tình Nguyện

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Eros Không Nói Dối FULL

Eros Không Nói Dối FULL

7.1/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 14
Em Rất Tỏa Sáng

Em Rất Tỏa Sáng

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Hỏa Hôn

Hỏa Hôn

7.1/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Xích đạo và sao bắc cực

Xích đạo và sao bắc cực

7.7/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Người đến từ bóng tối

Người đến từ bóng tối

7.8/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Láng giềng hoàn hảo

Láng giềng hoàn hảo

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

7.5/10
184.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 55
Tùy Tình Sở Dục

Tùy Tình Sở Dục

7.6/10
103.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Em Có Nghe Thấy

Em Có Nghe Thấy

8.8/10
10.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Không Phải Em Không Yêu

Không Phải Em Không Yêu

7.5/10
90K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 73
Cảm Mến Không Sợ Muộn

Cảm Mến Không Sợ Muộn

7.5/10
42.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Hừng Đông Đưa Anh Tới

Hừng Đông Đưa Anh Tới

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

7.5/10
47.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

7.5/10
56.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59