Tác Giả Thanh Thang Xuyến Hương Thái

Nàng Thật Liêu Nhân

Nàng Thật Liêu Nhân

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước, Đô Thị

Chương 90
Xin Chào Trêu Chọc

Xin Chào Trêu Chọc

7.1/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 41
Bhtt U Mê

Bhtt U Mê

7.1/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 112
Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 92
Mê Mẩn

Mê Mẩn

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 20
Lay Động Tiếng Lòng

Lay Động Tiếng Lòng

7.1/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 93
Dư Tôi Rung Động

Dư Tôi Rung Động

7.6/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 64
Dư Ngã Tâm Động

Dư Ngã Tâm Động

7.2/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 14
Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

7.6/10
12.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 30
Vạn Giới Bá Chủ

Vạn Giới Bá Chủ

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 35
Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !

Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !

7.9/10
15K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Cùng nàng đùa mà thành thật

Cùng nàng đùa mà thành thật

7.5/10
39.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 97
Vương phi có độc

Vương phi có độc

7.6/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 83
Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc

7.5/10
50.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 41
Hành Trình Tán Đổ Crush

Hành Trình Tán Đổ Crush

7.5/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 173
Si Hán Nhật Thường

Si Hán Nhật Thường

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 7
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Nàng Thật Liêu Nhân
7.6/10
2.3K

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Xin Chào Trêu Chọc
7.1/10
2.3K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Bhtt U Mê
7.1/10
3.4K

Thể loại: Bách Hợp

Ngươi Ta Yêu Nhau Vì Dân Trừ Hại
7.5/10
7.6K

Thể loại: Bách Hợp

Mê Mẩn
7.7/10
1.8K

Thể loại: Bách Hợp

Lay Động Tiếng Lòng
7.1/10
3.3K

Thể loại: Bách Hợp

Dư Tôi Rung Động
7.6/10
3.2K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Dư Ngã Tâm Động
7.2/10
3.1K

Thể loại: Bách Hợp

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau
7.6/10
12.2K

Thể loại: Bách Hợp

Vạn Giới Bá Chủ
7.9/10
2.5K

Thể loại: Huyền Huyễn

Vợ Yêu Bị Mù Tổng Tài Xin Buông Tay !
7.9/10
15K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Cùng nàng đùa mà thành thật
7.5/10
39.8K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Vương phi có độc
7.6/10
17.3K

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
7.5/10
50.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hành Trình Tán Đổ Crush
7.5/10
18.3K

Thể loại: Truyện Teen

Si Hán Nhật Thường
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê
7.5/10
11.9K

Thể loại: Ngôn Tình