Tác Giả Thanh Mị

Ta Ở Mạt Thế Thu Thập Phế Phẩm

Ta Ở Mạt Thế Thu Thập Phế Phẩm

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 5
Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 15
Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Mười Ước Định Với Chủ Nhân

7.1/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 45
Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà Nhỏ

Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà Nhỏ

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 6
Ta Thấy Bệ Hạ Thật Quyến Rũ FULL

Ta Thấy Bệ Hạ Thật Quyến Rũ FULL

7.1/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 24
Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm Ta Không Làm!

7.3/10
24.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 101
Tiên Thê Nam Đương FULL

Tiên Thê Nam Đương FULL

7.4/10
23.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 61
Chi nhất vô nhị

Chi nhất vô nhị

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 33
Bạch Nguyệt Quang

Bạch Nguyệt Quang

7.7/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 9
Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Phu Quân Chết Trận Trở Lại

9.2/10
47.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 69
Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

9/10
53.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 104
Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

7.5/10
159.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 201
12 Chòm Sao (Đam Mỹ): Tao Yêu Mày Lắm

12 Chòm Sao (Đam Mỹ): Tao Yêu Mày Lắm

7.5/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 23
Tử Vong Cấm Chú

Tử Vong Cấm Chú

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 40
Phóng Thanh Ca Xướng

Phóng Thanh Ca Xướng

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 17
Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

7.5/10
22.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 97
Ta Ở Mạt Thế Thu Thập Phế Phẩm
7.5/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Cầu Xin Anh Từ Hôn Đi
7.8/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Mười Ước Định Với Chủ Nhân
7.1/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Khi Bá Vương Long Gặp Thảo Xà Nhỏ
7.7/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Ta Thấy Bệ Hạ Thật Quyến Rũ FULL
7.1/10
8.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm Ta Không Làm!
7.3/10
24.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiên Thê Nam Đương FULL
7.4/10
23.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chi nhất vô nhị
7.5/10
3.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bạch Nguyệt Quang
7.7/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phu Quân Chết Trận Trở Lại
9.2/10
47.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi
9/10
53.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Tư Thái Cung Phi
7.5/10
159.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

12 Chòm Sao (Đam Mỹ): Tao Yêu Mày Lắm
7.5/10
8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Tử Vong Cấm Chú
7.5/10
7.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Phóng Thanh Ca Xướng
7.5/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hậu Cung Thăng Cấp Ký
7.5/10
22.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình