Tác Giả Thanh Phi Vũ

Cám Dỗ Ngọt Ngào

Cám Dỗ Ngọt Ngào

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 89
Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

7.9/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 424
Đừng Lừa Chú Thỏ Tinh Khôn FULL

Đừng Lừa Chú Thỏ Tinh Khôn FULL

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị

Chương 5
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 47
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

8.5/10
31.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 222
Hoặc Thủy

Hoặc Thủy

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 20
Bộ Bộ Liên Hoa

Bộ Bộ Liên Hoa

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 89
Ngọc Xuân Lâu

Ngọc Xuân Lâu

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 52
Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Ngọc Lâu Xuân

Ngọc Lâu Xuân

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 52
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương

7.5/10
40.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 223
Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Huynh Đệ Cấm Chỉ

Huynh Đệ Cấm Chỉ

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Viễn Cổ Y Điện

Viễn Cổ Y Điện

7.5/10
37.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chương 64
Cám Dỗ Ngọt Ngào
7.6/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
7.9/10
7K

Thể loại: Ngôn Tình

Đừng Lừa Chú Thỏ Tinh Khôn FULL
7.1/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương
8.5/10
31.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoặc Thủy
7.5/10
5.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Bộ Bộ Liên Hoa
7.5/10
30.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngọc Xuân Lâu
7.5/10
8.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Gia Đấu

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
7.5/10
8.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngọc Lâu Xuân
7.5/10
8.1K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
7.5/10
40.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
7.5/10
6.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Huynh Đệ Cấm Chỉ
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Viễn Cổ Y Điện
7.5/10
37.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn