Tác Giả Thanh Hôi Tử

Thập Niên 70 Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Thập Niên 70 Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Thiên Kim Thật

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 8
Khói Hoa Lãnh Cung

Khói Hoa Lãnh Cung

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 23
Phụ Trợ Vì Vương

Phụ Trợ Vì Vương

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Võng Du

Chương 9
Đoàn Sủng Phúc Bảo 70 Niên Đại

Đoàn Sủng Phúc Bảo 70 Niên Đại

7.4/10
29.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 501
Không Đánh Chức Nghiệp Làm Ta Độc Mỹ Điện Cạnh

Không Đánh Chức Nghiệp Làm Ta Độc Mỹ Điện Cạnh

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 151
Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này FULL

Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này FULL

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 49
Như Mộng Hữu Lệnh FULL

Như Mộng Hữu Lệnh FULL

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Bách Hợp, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 65
Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

7.4/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Khác, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 50
Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân

Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Xuân Phương Yết

Xuân Phương Yết

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

7.1/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 149
Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 35
Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

7.6/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 6
Yêu Người Nhiều Năm Như Thế FULL

Yêu Người Nhiều Năm Như Thế FULL

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 16
Devil Or Human

Devil Or Human

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 47
Đầu Ngón Tay FULL

Đầu Ngón Tay FULL

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 76
Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 18
Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

7.3/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 117
Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Ngọc Vỡ Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở

Ngọc Vỡ Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 27
Xuyên Nhanh Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

Xuyên Nhanh Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí

7.9/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 83
Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 7
Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

7.3/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 15
Thập Niên 70 An Bảo Đoàn Sủng

Thập Niên 70 An Bảo Đoàn Sủng

7.7/10
15.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 51
Ngọc Giai Từ

Ngọc Giai Từ

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 4
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

7.3/10
15.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 36
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

7/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 24
Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL

Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL

7.1/10
28.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 199
Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL

Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL

7.8/10
61.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 50
Ngọc Thể Ngang Dọc

Ngọc Thể Ngang Dọc

7/10
33K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 192
Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL

7.3/10
421.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 2383
Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

7.4/10
17.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 82
Bạo Lực Tuyệt Đối

Bạo Lực Tuyệt Đối

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 31
Chiết yêu

Chiết yêu

7.7/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 63
Hỉ tương cố

Hỉ tương cố

7.5/10
14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 94
Giả như trần tình lệnh mãi mãi không có đại kết cục

Giả như trần tình lệnh mãi mãi không có đại kết cục

7.8/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 56
Sủng vợ lên trời

Sủng vợ lên trời

7.6/10
140.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 415
Tu tiên bác sĩ

Tu tiên bác sĩ

7.9/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Convert

Chương 189
Mao sơn thần tế

Mao sơn thần tế

8.3/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 79
Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên

7.9/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 182
Ngã lai tự mâu tinh

Ngã lai tự mâu tinh

8.1/10
31.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Convert

Chương 1000
Thua lỗ thành thủ phủ từ trò chơi

Thua lỗ thành thủ phủ từ trò chơi

7.7/10
42.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 1240
Nông kiều có phúc

Nông kiều có phúc

7.7/10
55.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 557
Mau xuyên chi ngọc thể hoành trần

Mau xuyên chi ngọc thể hoành trần

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 145
Mơ xanh nấu rượu

Mơ xanh nấu rượu

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 13
Rượt đuổi ông xã là tổng giám đốc xã hội đen

Rượt đuổi ông xã là tổng giám đốc xã hội đen

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời

Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời "new"

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Tin vào tình yêu

Tin vào tình yêu

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Ta có cái cô đọng năng lượng máy

Ta có cái cô đọng năng lượng máy

7.8/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 132
Trọng sinh tái vi độc phụ​

Trọng sinh tái vi độc phụ​

7.7/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử, Trọng Sinh

Chương 58
Độc sủng vợ yêu

Độc sủng vợ yêu

7.9/10
4.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

8.9/10
23.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Chương 99
Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

8.4/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Chương 86
Thời Đại Game Quật Khởi

Thời Đại Game Quật Khởi

9.1/10
46.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Võng Du

Chương 297
Sắc trời nhuộm tối

Sắc trời nhuộm tối

8.5/10
1.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

7/10
71.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 82
Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

7.8/10
26.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 79
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

8.6/10
1.4M

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 3594
Sau Khi Sống Cùng Tình Địch

Sau Khi Sống Cùng Tình Địch

7.5/10
15.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 35
Tang Vũ

Tang Vũ

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 9
Ẩn Sĩ

Ẩn Sĩ

7.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 14
Hoặc Thủy

Hoặc Thủy

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 20
Nô Gia Không Hoàn Lương

Nô Gia Không Hoàn Lương

7.5/10
15.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 62
[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

7.5/10
23.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 102
Bí Mật Mùa Xuân

Bí Mật Mùa Xuân

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 3
Độc Sủng Vợ Yêu (Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen)

Độc Sủng Vợ Yêu (Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen)

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Bà Sa

Bà Sa

7.5/10
21.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 70
Sủng Phi Nhân Sinh

Sủng Phi Nhân Sinh

7.5/10
20.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 70
Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

7.5/10
20.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 73
Thanh Khâu

Thanh Khâu

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 8
Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 25
Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Ung Châu Tàng Cốc

Ung Châu Tàng Cốc

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 15
Chỉ Cần Yêu Em

Chỉ Cần Yêu Em

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Vô Địch Hắc Thương

Vô Địch Hắc Thương

7.5/10
27.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 322
Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 47
Huynh Đệ Cấm Chỉ

Huynh Đệ Cấm Chỉ

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

7.5/10
140.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 112
Thập Niên 70 Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Thiên Kim Thật
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Khói Hoa Lãnh Cung
7.3/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Phụ Trợ Vì Vương
7.6/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đoàn Sủng Phúc Bảo 70 Niên Đại
7.4/10
29.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Không Đánh Chức Nghiệp Làm Ta Độc Mỹ Điện Cạnh
7.8/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này FULL
7.1/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Như Mộng Hữu Lệnh FULL
7.7/10
1.9K

Thể loại: Dị Năng, Bách Hợp

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn
7.4/10
2.1K

Thể loại: Dị Giới, Lịch Sử

Ta Say Giang Sơn Hay Mỹ Nhân
7/10
1.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Xuân Phương Yết
7.5/10
1.2K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
7.1/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch
7.6/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu
7.6/10
8.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Kịch Bản
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Yêu Người Nhiều Năm Như Thế FULL
7.5/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha
7.4/10
1.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Devil Or Human
8.5/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đầu Ngón Tay FULL
7.5/10
5K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Kinh Kim Cang
7.1/10
1.8K

Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử

Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
7.3/10
8.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tránh Ra Chút Nào Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi
7/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngọc Vỡ Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở
7.9/10
2.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Xuyên Nhanh Cứu Vớt Boss Nam Chính Hắc Hóa
7.7/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Lữ Khách Nghịch Tập Chi Kí
7.9/10
4.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo
7.7/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân
7.3/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Thập Niên 70 An Bảo Đoàn Sủng
7.7/10
15.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ngọc Giai Từ
7/10
1.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!
7.3/10
15.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích
7/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thượng Thần Đến Rồi Quyển 1 FULL
7.1/10
28.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL
7.8/10
61.6K

Thể loại: Xuyên Không

Ngọc Thể Ngang Dọc
7/10
33K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mau Xuyên Cứu Vớt Boss Nam Chủ Hắc Hoá FULL
7.3/10
421.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng
7.4/10
17.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Bạo Lực Tuyệt Đối
7.5/10
4.3K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen

Chiết yêu
7.7/10
9.3K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Hỉ tương cố
7.5/10
14.5K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Giả như trần tình lệnh mãi mãi không có đại kết cục
7.8/10
17.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sủng vợ lên trời
7.6/10
140.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Tu tiên bác sĩ
7.9/10
7.6K

Thể loại: Đô Thị, Convert

Mao sơn thần tế
8.3/10
6.6K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên
7.9/10
8K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Ngã lai tự mâu tinh
8.1/10
31.7K

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn

Thua lỗ thành thủ phủ từ trò chơi
7.7/10
42.5K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Nông kiều có phúc
7.7/10
55.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mau xuyên chi ngọc thể hoành trần
7.9/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mơ xanh nấu rượu
7.8/10
2.2K

Thể loại: Truyện Khác

Rượt đuổi ông xã là tổng giám đốc xã hội đen
7.5/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời
7.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Tin vào tình yêu
7.7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta có cái cô đọng năng lượng máy
7.8/10
6K

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn

Trọng sinh tái vi độc phụ​
7.7/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử

Độc sủng vợ yêu
7.9/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)
8.9/10
23.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game
8.4/10
9.1K

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Thời Đại Game Quật Khởi
9.1/10
46.8K

Thể loại: Xuyên Không, Võng Du

Sắc trời nhuộm tối
8.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ
7/10
71.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha
7.8/10
26.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
8.6/10
1.4M

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Sau Khi Sống Cùng Tình Địch
7.5/10
15.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Tang Vũ
7.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Ẩn Sĩ
7.5/10
3K

Thể loại: Linh Dị, Tiên Hiệp

Hoặc Thủy
7.5/10
6.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Nô Gia Không Hoàn Lương
7.5/10
15.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
7.5/10
23.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Bí Mật Mùa Xuân
7.5/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Độc Sủng Vợ Yêu (Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen)
7.5/10
8.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Bà Sa
7.5/10
21.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Sủng Phi Nhân Sinh
7.5/10
20.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên
7.5/10
20.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Thanh Khâu
7.5/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
7.5/10
8.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Ung Châu Tàng Cốc
7.5/10
3.9K

Thể loại: Trinh Thám, Đông Phương

Chỉ Cần Yêu Em
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Địch Hắc Thương
7.5/10
27.9K

Thể loại: Võng Du

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
7.5/10
6.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Huynh Đệ Cấm Chỉ
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh
7.5/10
140.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh