Tác Giả Thanh Chấp Vi Chỉ

Giữa Sắc Trắng Thuần Khiết

Giữa Sắc Trắng Thuần Khiết

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 3
Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Chương 6
Nhân Sinh Ái Chú Thích

Nhân Sinh Ái Chú Thích

7.1/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 190
Vượt ải mẹ chồng

Vượt ải mẹ chồng

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 8
Chiến dịch chia tay

Chiến dịch chia tay

7.6/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 17
Phong diệp nhất thu

Phong diệp nhất thu

7.6/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 10
Ta là kaka kakaka

Ta là kaka kakaka

8.2/10
11.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Chương 509
Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

8.4/10
71.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 167
Vợ Yêu Của Anh

Vợ Yêu Của Anh

6.6/10
21.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

8.5/10
21.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 120
Bà Xã Của Ảnh Đế

Bà Xã Của Ảnh Đế

8.9/10
20.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 42
Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

7.8/10
25.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 79
Thê Bằng Phu Quý

Thê Bằng Phu Quý

7.5/10
16.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 53
Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh

Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Em Yêu, Gặp Nhau Trên Giường Nhé!

Em Yêu, Gặp Nhau Trên Giường Nhé!

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao

Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao

7.5/10
11K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 35
Nắng Ấm

Nắng Ấm

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Giữa Sắc Trắng Thuần Khiết
7.8/10
1K

Thể loại: Bách Hợp

Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Nhân Sinh Ái Chú Thích
7.1/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Vượt ải mẹ chồng
7.7/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chiến dịch chia tay
7.6/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Phong diệp nhất thu
7.6/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ta là kaka kakaka
8.2/10
11.8K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
8.4/10
71.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vợ Yêu Của Anh
6.6/10
21.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Yêu Khó Thuần Phục
8.5/10
21.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bà Xã Của Ảnh Đế
8.9/10
20.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha
7.8/10
25.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thê Bằng Phu Quý
7.5/10
16.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh
7.5/10
4.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Em Yêu, Gặp Nhau Trên Giường Nhé!
7.5/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Thần Thần Kinh Đến Từ Vì Sao
7.5/10
11K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Nắng Ấm
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Hung Dữ
7.5/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình