Tác Giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

Thần Phẩm Đạo Thánh Dịch

Thần Phẩm Đạo Thánh Dịch

7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 176
Pháo Hôi Công Bạch Nguyệt Quang

Pháo Hôi Công Bạch Nguyệt Quang

8.2/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 61
Bảo Liên Đăng Hoá Bích

Bảo Liên Đăng Hoá Bích

7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 34
Ôn Nhu Lao Tù

Ôn Nhu Lao Tù

8.2/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 134
Phụ Huynh FULL

Phụ Huynh FULL

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Độc Thoại Cuối Cùng

Độc Thoại Cuối Cùng

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Con Mèo Vô Lương Tâm

Con Mèo Vô Lương Tâm

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Khấu Bình An FULL

Khấu Bình An FULL

7.2/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Hương Vị Của Anh Thật Mlem

Hương Vị Của Anh Thật Mlem

7.7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch

7.8/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Mạt Thế, Quân Sự, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 65
Bàn luận làm sao cùng đối tượng 419 chia tay hòa bình

Bàn luận làm sao cùng đối tượng 419 chia tay hòa bình

7.8/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 25
Hắc ám chi địa

Hắc ám chi địa

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 9
Tài quyết

Tài quyết

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới

Chương 29
Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Chương 79
Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy

Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy

9/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 12
Hoàn Lương

Hoàn Lương

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Siêu Cấp Gen Thần

Siêu Cấp Gen Thần

7.1/10
44.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 297
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

6.7/10
111K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 1351
Mạo Bài Anh Hùng

Mạo Bài Anh Hùng

8.5/10
36.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Chương 525
Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

8.5/10
17.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Bất Tố Ly Thương

Bất Tố Ly Thương

7.5/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 84
Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

7.5/10
45.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 78
Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

7.5/10
137.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 1044
Quay Về Quá Khứ

Quay Về Quá Khứ

7.5/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 133
Nông Phụ

Nông Phụ

7.5/10
86.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 61
Bưu Hãn Dân Quê

Bưu Hãn Dân Quê

7.5/10
107K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 110
Thần Phẩm Đạo Thánh Dịch
7/10
3.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Pháo Hôi Công Bạch Nguyệt Quang
8.2/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Bảo Liên Đăng Hoá Bích
7/10
1.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Ôn Nhu Lao Tù
8.2/10
5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phụ Huynh FULL
7.3/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Độc Thoại Cuối Cùng
7.8/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Sau Khi Chia Tay
7.2/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Con Mèo Vô Lương Tâm
7.2/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Khấu Bình An FULL
7.2/10
3.3K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hương Vị Của Anh Thật Mlem
7.7/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Dịch
7.8/10
7.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Bàn luận làm sao cùng đối tượng 419 chia tay hòa bình
7.8/10
8.4K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Hắc ám chi địa
7.7/10
1.9K

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn

Tài quyết
7.9/10
2.3K

Thể loại: Dị Giới

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu
7.5/10
11.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Khác

Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy
9/10
4.3K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Hoàn Lương
7.5/10
6.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Siêu Cấp Gen Thần
7.1/10
44.5K

Thể loại: Huyền Huyễn

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
6.7/10
111K

Thể loại: Huyền Huyễn

Mạo Bài Anh Hùng
8.5/10
36.3K

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái
8.5/10
17.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bất Tố Ly Thương
7.5/10
18K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu
7.5/10
45.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Mạo Bài Đại Anh Hùng
7.5/10
137.2K

Thể loại: Khoa Huyễn

Quay Về Quá Khứ
7.5/10
11.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nông Phụ
7.5/10
86.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Bưu Hãn Dân Quê
7.5/10
107K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn