Tác Giả Thất Nguyệt Thất Nhạc

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 16
Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử

Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử

7.4/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 12
Phi Tần Dắng Tường

Phi Tần Dắng Tường

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Đại Hạ Văn Thánh Dịch

Đại Hạ Văn Thánh Dịch

7.7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 84
Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL

Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 8
Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

7.4/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 27
Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL

Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL

7.1/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 50
Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

7.2/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 118
Người Đọc Sách Đại Ngụy

Người Đọc Sách Đại Ngụy

7.8/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 46
Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

7.2/10
39.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 58
Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

7.7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Chương 20
Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL

Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL

7/10
18.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 67
Vì Ngày Hoa Nở

Vì Ngày Hoa Nở

7.4/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 30
Người thiếp xấu xí

Người thiếp xấu xí

8.5/10
64.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 15
Côn luân ma chủ

Côn luân ma chủ

7.9/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 82
(naruto – đồng nhân) quang ám điên đảo

(naruto – đồng nhân) quang ám điên đảo

7.8/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 41
Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ

Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ

7.5/10
91.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Chương 581
Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

7.5/10
199.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 1310
Yêu Người Hai Vạn Dặm

Yêu Người Hai Vạn Dặm

5.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

7.5/10
26.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 94
Khắc Tinh

Khắc Tinh

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

7.5/10
15.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 66
Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

7.5/10
78.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 355
Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miên Hoa Chủng Thực Viên

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 16
Yêu Tôi Xin Hãy Nói

Yêu Tôi Xin Hãy Nói

7.5/10
12.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

7.5/10
57.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 93
Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 12
Tinh Ngự

Tinh Ngự

7.5/10
236.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 697
Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn
7/10
2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử
7.4/10
1.3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Phi Tần Dắng Tường
7.6/10
1.2K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại

Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu
7.5/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đại Hạ Văn Thánh Dịch
7.7/10
2.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL
7.3/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công
7.6/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sửu Thiếp
7.4/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL
7.1/10
8.5K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư
7.2/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Đọc Sách Đại Ngụy
7.8/10
3.8K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL
7.2/10
39.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt
7.7/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL
7/10
18.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vì Ngày Hoa Nở
7.4/10
10.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Người thiếp xấu xí
8.5/10
64.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Côn luân ma chủ
7.9/10
7.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

(naruto – đồng nhân) quang ám điên đảo
7.8/10
8.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ
7.5/10
91.2K

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
7.5/10
199.3K

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Yêu Người Hai Vạn Dặm
5.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
7.5/10
26.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Khắc Tinh
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam
7.5/10
15.1K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
7.5/10
78.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Miên Hoa Chủng Thực Viên
7.5/10
3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Tôi Xin Hãy Nói
7.5/10
12.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ
7.5/10
3.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Thế Triêu Hoa
7.5/10
57.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận
7.5/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Tinh Ngự
7.5/10
236.4K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp