Tác Giả Hải Thanh Nã Thiên Nga

Đàn Lang

Đàn Lang

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 47
Ngày Xuân Oanh Hót

Ngày Xuân Oanh Hót

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Tơ Duyên FULL

Tơ Duyên FULL

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 6
Mắt Quỷ Ngày Cưới

Mắt Quỷ Ngày Cưới

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân

7.9/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 88
Tối Cường Hệ Thống Đấu La

Tối Cường Hệ Thống Đấu La

7.7/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 9
Chiêu Hoa Hỗn Loạn

Chiêu Hoa Hỗn Loạn

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 9
Khuynh ảnh

Khuynh ảnh

7.7/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 43
Vô hạn tiến hóa

Vô hạn tiến hóa

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới

Chương 31
Độ Ngọt Là Không

Độ Ngọt Là Không

8.2/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 18
Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Tiên Long

Tiên Long

8.5/10
14.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 115
Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

6.7/10
33.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Chương 60
Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Nhỏ

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Nhỏ

6.2/10
19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 55
Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính

7.6/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 11
Cẩu Huyết Trùng Thiên

Cẩu Huyết Trùng Thiên

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Sợ Rồi, Tha Ta Đi Nam Chính

Sợ Rồi, Tha Ta Đi Nam Chính

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 6
Dung Ngữ Thư Niên

Dung Ngữ Thư Niên

7.5/10
32.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 125
Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ

7.5/10
29.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Chương 69
Hai Đứa Nhỏ Vô Tư

Hai Đứa Nhỏ Vô Tư

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 23
[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 43
Hoa Chi Vũ Dạ

Hoa Chi Vũ Dạ

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 5
Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị

Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Đàn Lang
7.4/10
1.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Ngày Xuân Oanh Hót
7.6/10
1.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tơ Duyên FULL
7.8/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mắt Quỷ Ngày Cưới
7.1/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Tư Mỹ Nhân
7.9/10
8.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tối Cường Hệ Thống Đấu La
7.7/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chiêu Hoa Hỗn Loạn
7.6/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Khuynh ảnh
7.7/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vô hạn tiến hóa
7.5/10
2.1K

Thể loại: Dị Giới

Độ Ngọt Là Không
8.2/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đường Còn Dài, Còn Dài
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Long
8.5/10
14.3K

Thể loại: Tiên Hiệp

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh
6.7/10
33.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Nhỏ
6.2/10
19.6K

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính
7.6/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cẩu Huyết Trùng Thiên
7.5/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Sợ Rồi, Tha Ta Đi Nam Chính
7.5/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không

Dung Ngữ Thư Niên
7.5/10
32.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
7.5/10
29.7K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc

Hai Đứa Nhỏ Vô Tư
7.5/10
6.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh
7.5/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Hoa Chi Vũ Dạ
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Gặp Gỡ Mỹ Nhân Ở Siêu Thị
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Thục Nữ Dễ Cầu
7.5/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình