Tác Giả Thiên Phàm Quá Tẫn

Nhập Hoạ

Nhập Hoạ

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 7
Biến Kỹ Nữ Thành Lương Nữ H

Biến Kỹ Nữ Thành Lương Nữ H

7.8/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Light Novel

Chương 5
Chuyến Xe Của Quỷ FULL

Chuyến Xe Của Quỷ FULL

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Tuyệt Phẩm Nhân Sinh FULL

Tuyệt Phẩm Nhân Sinh FULL

7.4/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Diện y

Diện y

8.5/10
35K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 15
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

6.2/10
225.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 772
Thuần Chủ

Thuần Chủ

8.9/10
273.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Quỷ Diễm

Quỷ Diễm

9/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 3
Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn

Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn

7.5/10
75.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 44
Theo Đuổi Nam Thần

Theo Đuổi Nam Thần

7.5/10
210.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 60
Quỳnh Châu Toái Viên

Quỳnh Châu Toái Viên

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 60
Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Miễn Cưỡng Tiểu Yêu Tinh, Vương Gia! Ta Lại Muốn Ở Trên Ngươi

Miễn Cưỡng Tiểu Yêu Tinh, Vương Gia! Ta Lại Muốn Ở Trên Ngươi

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 31
Nhập Hoạ
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Biến Kỹ Nữ Thành Lương Nữ H
7.8/10
1.8K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Chuyến Xe Của Quỷ FULL
7.1/10
1.8K

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị

Tuyệt Phẩm Nhân Sinh FULL
7.4/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Diện y
8.5/10
35K

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn

Siêu Cấp Binh Vương
6.2/10
225.6K

Thể loại: Đô Thị

Thuần Chủ
8.9/10
273.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Quỷ Diễm
9/10
3.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn
7.5/10
75.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Theo Đuổi Nam Thần
7.5/10
210.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Quỳnh Châu Toái Viên
7.5/10
11.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Quay Đầu Lại Bích Vân Tây
7.5/10
6.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Miễn Cưỡng Tiểu Yêu Tinh, Vương Gia! Ta Lại Muốn Ở Trên Ngươi
7.5/10
8.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước