Tác Giả Thiếp Tại Sơn Dương

Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

Sau Khi Mất Trí Nhớ Người Yêu Cũ Xuất Hiện

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 65
Mất Trí Nhớ Sau Nhiều Bạn Trai Cũ

Mất Trí Nhớ Sau Nhiều Bạn Trai Cũ

7.8/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 249
Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương

Toàn Phục Đệ Nhất Hỗn Phân Vương

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

7.4/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 31
Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

7.4/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 101
Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại FULL

Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại FULL

7.2/10
46.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 123
Về Đến Tiên Tôn Thời Thiếu Niên

Về Đến Tiên Tôn Thời Thiếu Niên

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 4
Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình FULL

Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình FULL

7.8/10
41.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 76
Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

8.8/10
63.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 105