Tác Giả Thời Tinh Thảo

Ngàn Vạn Loại Rung Động

Ngàn Vạn Loại Rung Động

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 6
Cảnh Báo Rung Động

Cảnh Báo Rung Động

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Xuyên thành cô vợ thích gây rối của ảnh đế

Xuyên thành cô vợ thích gây rối của ảnh đế

8.5/10
45.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 129
Gần Thêm Một Chút

Gần Thêm Một Chút

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

7.3/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 70
Cạm Bẫy Mập Mờ

Cạm Bẫy Mập Mờ

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

7.4/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Nhập Vai Vào Vở Kịch

Nhập Vai Vào Vở Kịch

7.3/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy

Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi

Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi

7.6/10
33.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 47
Hờn dỗi

Hờn dỗi

7.6/10
33.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 82
Nam thần và mèo của anh ấyy

Nam thần và mèo của anh ấyy

7.5/10
33.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 109
Chồng tôi có rất nhiều tiền

Chồng tôi có rất nhiều tiền

8.5/10
17.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 58
Chồng của tôi rất nhiều tiền

Chồng của tôi rất nhiều tiền

7.8/10
14.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 95
Lãng mạn của anh

Lãng mạn của anh

8.5/10
77.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 69
Nam thần và mèo của anh ấy

Nam thần và mèo của anh ấy

8.5/10
26.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 110
Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

8.1/10
16K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 108
Chính Là Em Chỉ Thích Anh

Chính Là Em Chỉ Thích Anh

8.5/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 25
Lòng Bàn Tay Sủng Ái

Lòng Bàn Tay Sủng Ái

8.2/10
18.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Ôm Một Cái Nha!

Ôm Một Cái Nha!

10.1/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 25
Ngàn Vạn Loại Rung Động
7.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cảnh Báo Rung Động
7.8/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên thành cô vợ thích gây rối của ảnh đế
8.5/10
45.7K

Thể loại: Truyện Khác

Gần Thêm Một Chút
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
7.3/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cạm Bẫy Mập Mờ
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Bên Em Tháng Đổi Năm Dời
7.4/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhập Vai Vào Vở Kịch
7.3/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy
7.7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi
7.6/10
33.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn

Hờn dỗi
7.6/10
33.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam thần và mèo của anh ấyy
7.5/10
33.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chồng tôi có rất nhiều tiền
8.5/10
17.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chồng của tôi rất nhiều tiền
7.8/10
14.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lãng mạn của anh
8.5/10
77.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam thần và mèo của anh ấy
8.5/10
26.7K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày
8.1/10
16K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chính Là Em Chỉ Thích Anh
8.5/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lòng Bàn Tay Sủng Ái
8.2/10
18.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ôm Một Cái Nha!
10.1/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng