Tác Giả Y Thủy Thập Tam

Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

7.2/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 34
Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Oai Nị Mật Đường FULL

Oai Nị Mật Đường FULL

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Vọng Môn Nam Quả

Vọng Môn Nam Quả

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 50
Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

7.7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 55
Vệ Gia Nữ

Vệ Gia Nữ

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Nhất Phong Hoa

Nhất Phong Hoa

8.4/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 501
Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

7.1/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 34
Đáng Yêu Hơn Cả Đường

Đáng Yêu Hơn Cả Đường

7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 58
Ta Tạc Tinh Cầu Làm Luận Văn

Ta Tạc Tinh Cầu Làm Luận Văn

7.8/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 185
Sớm An Tiểu Ấm Thê Minh Tinh Nam Thần Truy Hồi Gia

Sớm An Tiểu Ấm Thê Minh Tinh Nam Thần Truy Hồi Gia

8/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 276
Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai

Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai

7.9/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 26
Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 22
Cậu Thật Đáng Yêu

Cậu Thật Đáng Yêu

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 7
Đào Hoa Tới Số

Đào Hoa Tới Số

7.8/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 50
Hồ Hoắc Na Niên Lô Vi Vãn Phong Khởi

Hồ Hoắc Na Niên Lô Vi Vãn Phong Khởi

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn

Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn

7.3/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 50
Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 16
Hoa Hồng Đồng Hoang

Hoa Hồng Đồng Hoang

7.8/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Thích Dối Giả

Thích Dối Giả

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi FULL

Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi FULL

7/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 9
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 47
Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

7.2/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 125
Xuyên Nhanh Trói

Xuyên Nhanh Trói

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Võng Du

Chương 3
Người Đưa Thư Vô Hạn

Người Đưa Thư Vô Hạn

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Dư Tình Nan Liễu

Dư Tình Nan Liễu

7.3/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 112
Tiểu Trù Nương Nhà Thợ Săn

Tiểu Trù Nương Nhà Thợ Săn

7.2/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 50
Trang Viên Của Mị Ma

Trang Viên Của Mị Ma

7/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 44
Hít Hổ Lớn Không Em

Hít Hổ Lớn Không Em

7.4/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 80
Sương Mi Như Khói Mong Manh

Sương Mi Như Khói Mong Manh

7.7/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 41
Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 23
Trọng Sinh Chi Vì Sao Lấp Lánh

Trọng Sinh Chi Vì Sao Lấp Lánh

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 14
Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 58
Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 86
Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

7.9/10
14.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 110
Sênh Ca

Sênh Ca

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 3
Như Ảnh Tùy Hình

Như Ảnh Tùy Hình

7.3/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 55
Phản Thiên Thượng Thương Nhân

Phản Thiên Thượng Thương Nhân

7.1/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 73
Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

7.9/10
24.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 68
Di Thư Thủy Tháp Tk FULL

Di Thư Thủy Tháp Tk FULL

7.3/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 10
Cô Thôn Nữ Bưu Hãn

Cô Thôn Nữ Bưu Hãn

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 5
Yên Hoa Nhất Mộng

Yên Hoa Nhất Mộng

7.4/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 44
Diệp Hoàng Bá Đạo Tổng Tài Ái Thượng Thiên

Diệp Hoàng Bá Đạo Tổng Tài Ái Thượng Thiên

7.6/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Hưởng Tang

Hưởng Tang

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đông Phương, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 425
Trọng Sinh Chi Quán Cơm Tại Gia

Trọng Sinh Chi Quán Cơm Tại Gia

7.8/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 16
Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù

Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù

7.1/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 24
Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Thay Người Hoàn Ước Nguyện

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 11
Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

7.7/10
11.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác, Thám Hiểm

Chương 45
Con Đường Phía Trước

Con Đường Phía Trước

7.1/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 36
Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

7.4/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Mạt Thế, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 32
Tôi Là Người Xuyên Thư Nắm Được Cốt Truyện

Tôi Là Người Xuyên Thư Nắm Được Cốt Truyện

7.7/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 18
Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

7.9/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 99
Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 8
Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

7.9/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Nữ Phụ

Chương 12
Lê Minh Chi Thượng

Lê Minh Chi Thượng

7.8/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

7.4/10
17.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 230
Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần

7.1/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 30
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7.1/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử, Đông Phương, Truyện Khác

Chương 128
Anh Thanh Niên Số Hưởng

Anh Thanh Niên Số Hưởng

7/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

7.4/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 48
Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

7/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 76
Không Yêu Lúc Sau

Không Yêu Lúc Sau

7.2/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 90
Độc Chiếm Hoàng Hậu

Độc Chiếm Hoàng Hậu

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 119
Triêu Tần Mộ Sở

Triêu Tần Mộ Sở

7.6/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 71
Ly hôn hiểu biết một chút

Ly hôn hiểu biết một chút

7.8/10
49.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 179
Phá kén

Phá kén

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Chương 25
Ông xã thần bí không thể trêu vào

Ông xã thần bí không thể trêu vào

7.9/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 17
Vợ cũ của lý tổng

Vợ cũ của lý tổng

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
( trọng sinh ) đích nữ không dễ chọc

( trọng sinh ) đích nữ không dễ chọc

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 44
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

7.9/10
26.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 257
Chồng chồng vườn trường

Chồng chồng vườn trường

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 12
Mùa hoa rơi sẽ gặp lại chàng

Mùa hoa rơi sẽ gặp lại chàng

7.8/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 6
Xuân hoa thu nguyệt

Xuân hoa thu nguyệt

7.6/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 14
Sủng vợ lên trời

Sủng vợ lên trời

7.6/10
140.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 415
Lấy án làm mối dụ em về

Lấy án làm mối dụ em về

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Đô Thị

Chương 24
Ta ở giang hồ làm đại hiệp

Ta ở giang hồ làm đại hiệp

7.9/10
30K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đông Phương, Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 628
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Hồn độn ký

Hồn độn ký

8.2/10
17.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 580
Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch

Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch

8.1/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 237
Tiêu diêu tiểu thần côn

Tiêu diêu tiểu thần côn

7.8/10
84.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 3937
Triều vi điền xá lang

Triều vi điền xá lang

7.9/10
19.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác, Convert

Chương 491
(pubg) cướp cò

(pubg) cướp cò

7.7/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn, Võng Du

Chương 14
Rể quý trời cho

Rể quý trời cho

7.5/10
1.3M

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 2214
Hắc oa

Hắc oa

7.6/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Tiên sinh đoán mệnh sao

Tiên sinh đoán mệnh sao

7.7/10
50K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trinh Thám, Truyện Sủng, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 303
Ảnh đế hiền thê

Ảnh đế hiền thê

7.6/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 34
Cô vợ của tổng giám đốc lãnh khốc

Cô vợ của tổng giám đốc lãnh khốc "new"

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Đồ heo , cô chết với tôi!

Đồ heo , cô chết với tôi!

7.8/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 100
Tình sử của trưởng công chúa

Tình sử của trưởng công chúa

7.5/10
3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Sưu thần ký

Sưu thần ký

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Chờ đến khi anh yêu em

Chờ đến khi anh yêu em

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thần quân là đoá hoa cao lãnh

Thần quân là đoá hoa cao lãnh

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu

7.6/10
22.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Truyện Khác

Chương 141
Cô bé lọ lem

Cô bé lọ lem

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Tổng tài thế nào lại là băng sơn

Tổng tài thế nào lại là băng sơn

7.8/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Kế hoạch của vương phi thất sủng

Kế hoạch của vương phi thất sủng

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 7
Chim công trắng

Chim công trắng

7.5/10
15.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 55
[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

6.7/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng
7.2/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt
7.9/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Oai Nị Mật Đường FULL
7.6/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Vọng Môn Nam Quả
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng
7.7/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vệ Gia Nữ
7.7/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Nhất Phong Hoa
8.4/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi
7.1/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đáng Yêu Hơn Cả Đường
7/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ta Tạc Tinh Cầu Làm Luận Văn
7.8/10
4.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Sớm An Tiểu Ấm Thê Minh Tinh Nam Thần Truy Hồi Gia
8/10
4.2K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai
7.9/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên
7.5/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Cậu Thật Đáng Yêu
7.4/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đào Hoa Tới Số
7.8/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Hồ Hoắc Na Niên Lô Vi Vãn Phong Khởi
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn
7.3/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Người Bạn Cùng Phòng Tốt Bụng Của Tôi
7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê
7.7/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoa Hồng Đồng Hoang
7.8/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Thích Dối Giả
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Cùng Phòng Có Âm Mưu Gây Rối Tôi FULL
7/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân
7.2/10
6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Xuyên Nhanh Trói
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Người Đưa Thư Vô Hạn
7.3/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Dư Tình Nan Liễu
7.3/10
9.4K

Thể loại: Bách Hợp

Tiểu Trù Nương Nhà Thợ Săn
7.2/10
5.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Trang Viên Của Mị Ma
7/10
3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hít Hổ Lớn Không Em
7.4/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Sương Mi Như Khói Mong Manh
7.7/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng
7.1/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Vì Sao Lấp Lánh
7.7/10
1.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta
7.3/10
2.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
7.9/10
14.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Sênh Ca
7/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Như Ảnh Tùy Hình
7.3/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phản Thiên Thượng Thương Nhân
7.1/10
4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em
7.9/10
24.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Di Thư Thủy Tháp Tk FULL
7.3/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Cô Thôn Nữ Bưu Hãn
7.4/10
1.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Yên Hoa Nhất Mộng
7.4/10
3.9K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Diệp Hoàng Bá Đạo Tổng Tài Ái Thượng Thiên
7.6/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ

Hưởng Tang
7.5/10
6.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Quán Cơm Tại Gia
7.8/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù
7.1/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thay Người Hoàn Ước Nguyện
7/10
1.6K

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký
7.7/10
11.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Con Đường Phía Trước
7.1/10
3K

Thể loại: Cổ Đại

Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới
7.4/10
6.9K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Tôi Là Người Xuyên Thư Nắm Được Cốt Truyện
7.7/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức
7.9/10
13.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xuyên Qua Tinh Tế Làm Ông Trùm Trồng Trọt
7.2/10
1.8K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu
7.9/10
5.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lê Minh Chi Thượng
7.8/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
7.4/10
17.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Đông A Mạn Lục - Kiếm Vấn Hồng Trần
7.1/10
2.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7.1/10
5.6K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Anh Thanh Niên Số Hưởng
7/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!
7.4/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc
7/10
7.4K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Không Yêu Lúc Sau
7.2/10
11.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Độc Chiếm Hoàng Hậu
7.5/10
9.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Triêu Tần Mộ Sở
7.6/10
7.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Ly hôn hiểu biết một chút
7.8/10
49.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Phá kén
7.5/10
7.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Ông xã thần bí không thể trêu vào
7.9/10
3.2K

Thể loại: Đô Thị

Vợ cũ của lý tổng
7.5/10
11.5K

Thể loại: Ngôn Tình

( trọng sinh ) đích nữ không dễ chọc
7.8/10
2.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Bà chủ cực phẩm của tôi
7.9/10
26.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chồng chồng vườn trường
7.5/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Mùa hoa rơi sẽ gặp lại chàng
7.8/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không

Xuân hoa thu nguyệt
7.6/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không

Sủng vợ lên trời
7.6/10
140.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy án làm mối dụ em về
7.9/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám

Ta ở giang hồ làm đại hiệp
7.9/10
30K

Thể loại: Dị Giới, Đông Phương

Cô vợ hoàn hảo
7.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hồn độn ký
8.2/10
17.6K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch
8.1/10
8.4K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Tiêu diêu tiểu thần côn
7.8/10
84.4K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Triều vi điền xá lang
7.9/10
19.5K

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Khác

(pubg) cướp cò
7.7/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Rể quý trời cho
7.5/10
1.3M

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hắc oa
7.6/10
7K

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Tiên sinh đoán mệnh sao
7.7/10
50K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ảnh đế hiền thê
7.6/10
4.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cô vợ của tổng giám đốc lãnh khốc
7.8/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Đồ heo , cô chết với tôi!
7.8/10
12.7K

Thể loại: Truyện Teen

Tình sử của trưởng công chúa
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Sưu thần ký
7.9/10
2.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chờ đến khi anh yêu em
7.9/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Thần quân là đoá hoa cao lãnh
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Mạt thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu
7.6/10
22.8K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Cô bé lọ lem
7.8/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng tài thế nào lại là băng sơn
7.8/10
3K

Thể loại: Truyện Khác

Kế hoạch của vương phi thất sủng
7.9/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chim công trắng
7.5/10
15.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

[Yunjae] Kiếp Quân Nhân
6.7/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ