Tác Giả Thư Hoàn

Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

8.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 42
Trả Nợ Chân Tình

Trả Nợ Chân Tình

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 68
Cơn Gió Mang Em Đến Bên Tôi

Cơn Gió Mang Em Đến Bên Tôi

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Ngự Thú Tuần Sử

Ngự Thú Tuần Sử

8.4/10
12.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 362
Địa Chủ Tiểu Thư FULL

Địa Chủ Tiểu Thư FULL

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn

Chương 6
Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Đèn Đêm Trên Bến Cảng

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Say Mê

Say Mê

7.1/10
56.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Hướng Noãn

Hướng Noãn

7.4/10
62.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 76
Trao anh một vì sao

Trao anh một vì sao

7.9/10
50.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Tu la quân tử

Tu la quân tử

7.6/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 136
Trôi Nổi

Trôi Nổi

7.7/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 16
Giáo Hoàng Phản Nghịch

Giáo Hoàng Phản Nghịch

8.9/10
25.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Ngược, Mạt Thế, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 102
Nhất Thưởng Tham Hoan

Nhất Thưởng Tham Hoan

7.5/10
13K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 54
Bích Hải Nguyệt Ca

Bích Hải Nguyệt Ca

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 4
[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

7.5/10
17.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 145
Thịnh Đường

Thịnh Đường

7.5/10
12.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 71
Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

7.5/10
37.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 110
Liêu Nhiễu Kình Thương

Liêu Nhiễu Kình Thương

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 167
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử

7.5/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 136
Diệt Thế Kỷ

Diệt Thế Kỷ

7.5/10
14.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 112
Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

7.5/10
26.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 217
Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả
8.1/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trả Nợ Chân Tình
7.2/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cơn Gió Mang Em Đến Bên Tôi
7.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngự Thú Tuần Sử
8.4/10
12.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Địa Chủ Tiểu Thư FULL
7.8/10
2.3K

Thể loại: Điền Văn

Đèn Đêm Trên Bến Cảng
7.9/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Say Mê
7.1/10
56.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hướng Noãn
7.4/10
62.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trao anh một vì sao
7.9/10
50.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tu la quân tử
7.6/10
7.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Trôi Nổi
7.7/10
3.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Giáo Hoàng Phản Nghịch
8.9/10
25.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nhất Thưởng Tham Hoan
7.5/10
13K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bích Hải Nguyệt Ca
7.5/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

[Vô Xá Hệ Liệt] Nhiễm Huyết Quý Công Tử
7.5/10
17.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Thịnh Đường
7.5/10
12.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ
7.5/10
37.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Liêu Nhiễu Kình Thương
7.5/10
17.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
7.5/10
17.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Diệt Thế Kỷ
7.5/10
14.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối
7.5/10
26.2K

Thể loại: Ngôn Tình