Tác Giả Thiên Thư-Ngạn Tử

Mắt Quỷ Ngày Cưới

Mắt Quỷ Ngày Cưới

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

7.7/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 95
Sủng Phi Cự Liêu Giới Giải Trí

Sủng Phi Cự Liêu Giới Giải Trí

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 106
Đấu vũ càn khôn

Đấu vũ càn khôn

8/10
22.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 815
Không để ý tây đông

Không để ý tây đông

7.8/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Vô hạn tiến hóa

Vô hạn tiến hóa

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới

Chương 31
Ký ức về anh

Ký ức về anh

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Kiếm đế đao hoàng

Kiếm đế đao hoàng

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Đông Phương Thần Long

Đông Phương Thần Long

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tiên Long

Tiên Long

8.5/10
13.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 115
Hạnh Phúc Tìm Lại

Hạnh Phúc Tìm Lại

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Bình Tĩnh Làm Phi

Bình Tĩnh Làm Phi

7.5/10
75.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 102
Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 70
Tây Môn Bạch Hổ

Tây Môn Bạch Hổ

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Đông Phương Thần Long

Đông Phương Thần Long

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Bắc Cung Huyền Vũ

Bắc Cung Huyền Vũ

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Mắt Quỷ Ngày Cưới
7.1/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
7.7/10
5.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sủng Phi Cự Liêu Giới Giải Trí
7.7/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Đấu vũ càn khôn
8/10
22.8K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Không để ý tây đông
7.8/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Vô hạn tiến hóa
7.5/10
1.9K

Thể loại: Dị Giới

Ký ức về anh
7.5/10
1.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kiếm đế đao hoàng
7.5/10
1.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đông Phương Thần Long
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiên Long
8.5/10
13.3K

Thể loại: Tiên Hiệp

Hạnh Phúc Tìm Lại
7.5/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Bình Tĩnh Làm Phi
7.5/10
75.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal
7.5/10
7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tây Môn Bạch Hổ
7.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đông Phương Thần Long
7.5/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bắc Cung Huyền Vũ
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình