Tác Giả Thượng Sơn Vọng Nguyệt

Hạn Định

Hạn Định

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Kính - Song Thành FULL

Kính - Song Thành FULL

7.7/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 60
Chu Nhan FULL

Chu Nhan FULL

7.6/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 147
Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Chương 10
Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

7/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 31
Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

7.3/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Tán thiên hệ liệt

Tán thiên hệ liệt

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 8
Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

8.5/10
2.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

8.5/10
4.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

8.5/10
1.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

8.5/10
1.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

8.5/10
1.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

8.5/10
2.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Kính 2 - Song Thành

Kính 2 - Song Thành

8.5/10
4.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

8.5/10
3.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

8.5/10
1.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

8.5/10
2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

8.5/10
2.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

8.5/10
2.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

8.5/10
4.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Kính 3 - Phá Quân

Kính 3 - Phá Quân

8.5/10
3.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

8.5/10
2.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Tán Thiên 1 - Hoa Kính

Tán Thiên 1 - Hoa Kính

8.5/10
2.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 8
Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

8.5/10
5.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

8.5/10
2.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thần Yêu Lục

Thần Yêu Lục

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 42
Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 17
Mạn Châu Sa Hoa

Mạn Châu Sa Hoa

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 10
Hoa Kính

Hoa Kính

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 8
Kiếm Ca

Kiếm Ca

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đại Mạc Hoang Nhan

Đại Mạc Hoang Nhan

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 11
Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 36
Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Ảo Thế

Ảo Thế

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 11
Hạn Định
7.5/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Kính - Song Thành FULL
7.7/10
3.2K

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Chu Nhan FULL
7.6/10
6.3K

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Giới Hạn Bạn Cùng Phòng
7.7/10
2K

Thể loại: Phương Tây, Ngôn Tình

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7/10
1.8K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70
7/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên
7.3/10
4.9K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tán thiên hệ liệt
7.6/10
1.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các
8.5/10
2.8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
8.5/10
4.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư
8.5/10
1.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ
8.5/10
1.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ
8.5/10
1.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành
8.5/10
2.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 2 - Song Thành
8.5/10
4.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa
8.5/10
3.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh
8.5/10
1.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa
8.5/10
2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca
8.5/10
2.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi
8.5/10
2.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết
8.5/10
4.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 3 - Phá Quân
8.5/10
3.2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa
8.5/10
2.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tán Thiên 1 - Hoa Kính
8.5/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết
8.5/10
5.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan
8.5/10
3.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế
8.5/10
2.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Yêu Lục
7.5/10
8.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Hoang Nguyên Tuyết
7.5/10
4.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Dạ Tuyết
7.5/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mạn Châu Sa Hoa
7.5/10
2.4K

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Hoa Kính
7.5/10
2.6K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Kiếm Ca
7.5/10
2.1K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Mạc Hoang Nhan
7.5/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu
7.5/10
7K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Bỉ Ngạn Hoa
7.5/10
3.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Thế
7.5/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại