Tác Giả Tĩnh Thủy Biên (Mộc Canh Mộc Canh)

Cánh Cửa Homer Homers Gate

Cánh Cửa Homer Homers Gate

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 11
Pokemon Thế Giới Tầng Dưới Chót Huấn Luyện Gia

Pokemon Thế Giới Tầng Dưới Chót Huấn Luyện Gia

8.1/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 501
Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức

Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

7.2/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 453
Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

7.3/10
49.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 101
Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này

Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Càng Chơi Càng Lớn FULL

Càng Chơi Càng Lớn FULL

7.9/10
50.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 123
Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời

7.8/10
12.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 36
Tâm sâu tựa biển

Tâm sâu tựa biển

7.6/10
24.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 86
Hết tiền vào đại học, ta đành đi đồ long

Hết tiền vào đại học, ta đành đi đồ long

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Chương 4
Cửu dương binh vương

Cửu dương binh vương

7.9/10
64.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 404
Trường Sinh Bất Tử (Vạn Kiếp Yêu)

Trường Sinh Bất Tử (Vạn Kiếp Yêu)

8.5/10
6.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 36
Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận

Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận

8.5/10
9.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 68
Quan Đạo Vô Cương

Quan Đạo Vô Cương

8.5/10
35.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 395
Lộng Triều

Lộng Triều

7.5/10
539.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 2017
Vương Gia, Ly Hôn Đi

Vương Gia, Ly Hôn Đi

7.5/10
22K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chương 103
Cánh Cửa Homer Homers Gate
7.6/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Pokemon Thế Giới Tầng Dưới Chót Huấn Luyện Gia
8.1/10
8.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức
7.9/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức
7.2/10
13.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]
7.3/10
49.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới

Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này
7/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Càng Chơi Càng Lớn FULL
7.9/10
50.1K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời
7.8/10
12.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tâm sâu tựa biển
7.6/10
24.5K

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Hết tiền vào đại học, ta đành đi đồ long
7.5/10
1.4K

Thể loại: Dị Năng, Kiếm Hiệp

Cửu dương binh vương
7.9/10
64.6K

Thể loại: Đô Thị

Trường Sinh Bất Tử (Vạn Kiếp Yêu)
8.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận
8.5/10
9.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quan Đạo Vô Cương
8.5/10
35.3K

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Lộng Triều
7.5/10
539.2K

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Vương Gia, Ly Hôn Đi
7.5/10
22K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước