Tác Giả Nhục Hãm Tiểu Thủy Giáo

Năm tháng yên bình

Năm tháng yên bình

8.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 0
Năm tháng yên bình

Năm tháng yên bình

8.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 30
Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

7.6/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 55
Trộm Một Mùa Xuân

Trộm Một Mùa Xuân

7.1/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 66
Hướng Dẫn Tỏ Tình Cho Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật

Hướng Dẫn Tỏ Tình Cho Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

7.4/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 24
Lăng uyên cầu mặc

Lăng uyên cầu mặc

7.9/10
28.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 68
Năm tháng yên bình

Năm tháng yên bình

8.5/10
165.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 39
Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

8.5/10
28.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Đại Thánh Truyện

Đại Thánh Truyện

8.5/10
17.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 133
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

7.9/10
253.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1028
Thanh Thanh Tử Câm

Thanh Thanh Tử Câm

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 39
Vũ Lăng Xuân

Vũ Lăng Xuân

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Buông Tay

Buông Tay

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Thiên Sơn Độc Hành

Thiên Sơn Độc Hành

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 23
Phù Sinh Nhất Mộng

Phù Sinh Nhất Mộng

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Thiên Nhai Lộ Vi Ương

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Phong Tuyết Dạ Quy Nhân

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Lính Đánh Thuê Sinh Tồn Ở Nguyên Thủy

Lính Đánh Thuê Sinh Tồn Ở Nguyên Thủy

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 23
Thanh Giang Ánh Tuyết

Thanh Giang Ánh Tuyết

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Loạn Hồng Vũ Trần

Loạn Hồng Vũ Trần

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 49
Đào Nguyên Mộng

Đào Nguyên Mộng

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Xuân Nhật Trà Thục

Xuân Nhật Trà Thục

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Kì Định Kim Sinh

Kì Định Kim Sinh

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Cường Chế Ngụy Trang

Cường Chế Ngụy Trang

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 87
Quân Túy Trần Hương

Quân Túy Trần Hương

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

7.5/10
36.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 183
Dây Leo

Dây Leo

7.5/10
30.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 93
Ách Ba

Ách Ba

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 19
Năm tháng yên bình
8.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Năm tháng yên bình
8.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Khác

Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều
7.6/10
9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Trộm Một Mùa Xuân
7.1/10
8.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Hướng Dẫn Tỏ Tình Cho Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật
7/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa
7.4/10
6.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lăng uyên cầu mặc
7.9/10
28.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Năm tháng yên bình
8.5/10
165.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu
8.5/10
28.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Thánh Truyện
8.5/10
17.2K

Thể loại: Tiên Hiệp

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
7.9/10
253.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thanh Thanh Tử Câm
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt
7.5/10
7.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vũ Lăng Xuân
7.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Buông Tay
7.5/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Sơn Độc Hành
7.5/10
3.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Phù Sinh Nhất Mộng
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thiên Nhai Lộ Vi Ương
7.5/10
2.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
7.5/10
3.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Lính Đánh Thuê Sinh Tồn Ở Nguyên Thủy
7.5/10
3.4K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân
7.5/10
5.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thanh Giang Ánh Tuyết
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Loạn Hồng Vũ Trần
7.5/10
8.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đào Nguyên Mộng
7.5/10
2.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuân Nhật Trà Thục
7.5/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Kì Định Kim Sinh
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Cường Chế Ngụy Trang
7.5/10
9K

Thể loại: Đam Mỹ

Quân Túy Trần Hương
7.5/10
4K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

36 Chiêu Ly Hôn
7.5/10
36.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dây Leo
7.5/10
30.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ách Ba
7.5/10
6.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ