Tác Giả Thủy Thiên Thừa

Giết Chết Thần Tượng FULL

Giết Chết Thần Tượng FULL

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Trục Vương

Trục Vương

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

7.8/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Kiếp Vô Thường

Kiếp Vô Thường

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 89
Ai đem ai là thật

Ai đem ai là thật

7.9/10
62K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 114
Hỏa diễm nhung trang

Hỏa diễm nhung trang

7.7/10
62.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 194
Phụ Gia Di Sản

Phụ Gia Di Sản

6.1/10
38.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 105
Nương Nương Khang

Nương Nương Khang

7.7/10
43.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 79
Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

8.4/10
28.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 59
Yêu Một Kẻ Ngốc

Yêu Một Kẻ Ngốc

9/10
88.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 132
Nhất Túy Kinh Niên

Nhất Túy Kinh Niên

7.5/10
67.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Châm Phong Đối Quyết

Châm Phong Đối Quyết

7.5/10
92.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 120
Tộc Long Huyết

Tộc Long Huyết

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 23
Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

7.5/10
64.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 121
Kỷ Cambri Trở Lại

Kỷ Cambri Trở Lại

7.5/10
163.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 363
Chức Nghiệp Thế Thân

Chức Nghiệp Thế Thân

7.5/10
119.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 123
Cha Nuôi

Cha Nuôi

7.5/10
51.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 167
Giết Chết Thần Tượng FULL
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Trục Vương
7.9/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp
7.8/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Kiếp Vô Thường
7.9/10
4.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ai đem ai là thật
7.9/10
62K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Hỏa diễm nhung trang
7.7/10
62.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Phụ Gia Di Sản
6.1/10
38.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Nương Nương Khang
7.7/10
43.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm
8.4/10
28.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Một Kẻ Ngốc
9/10
88.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nhất Túy Kinh Niên
7.5/10
67.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Châm Phong Đối Quyết
7.5/10
92.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tộc Long Huyết
7.5/10
6K

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Tiểu Bạch Dương
7.5/10
64.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Kỷ Cambri Trở Lại
7.5/10
163.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Chức Nghiệp Thế Thân
7.5/10
119.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Cha Nuôi
7.5/10
51.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ