Tác Giả Trầm Tiêu Chi

Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 48
Ta Là Nam Nữ Chủ Quý Nhân Xuyên Nhanh

Ta Là Nam Nữ Chủ Quý Nhân Xuyên Nhanh

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Phương Tây, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc Ta Giúp Nhóc Con Xui Xẻo Nghịch Thiên Cải Mệnh

Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc Ta Giúp Nhóc Con Xui Xẻo Nghịch Thiên Cải Mệnh

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 7
Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký

Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Bách Hợp, Truyện Khác

Chương 47
Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 11
Sống Sót Thời Mạt Thế

Sống Sót Thời Mạt Thế

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Mạt Thế, Truyện Khác

Chương 5
Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi

Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 7
Cách Ly Cùng Crush

Cách Ly Cùng Crush

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 40
Bệnh Mỹ Nhân Từ Bỏ Giãy Giụa Trọng Sinh

Bệnh Mỹ Nhân Từ Bỏ Giãy Giụa Trọng Sinh

8.2/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 219
Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim

Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 28
Mấy Vần Thơ

Mấy Vần Thơ

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 107
Những Tháng Ngày Lơ Lửng

Những Tháng Ngày Lơ Lửng

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

7.5/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 255
Tình Yêu Là Một Quả Trứng FULL

Tình Yêu Là Một Quả Trứng FULL

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 9
Ta Ở Kinh Tủng Trong Trò Chơi Phong Thần Vô Hạn Ta Ở Vô Hạn Trong Trò Chơi Phong Thần

Ta Ở Kinh Tủng Trong Trò Chơi Phong Thần Vô Hạn Ta Ở Vô Hạn Trong Trò Chơi Phong Thần

8.2/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người [hi Trừng]

Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người [hi Trừng]

8/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Chương 65
Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

7.4/10
66.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Tà Túy - Đại Viên Tử

Tà Túy - Đại Viên Tử

8.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 72
Tử Bào Ký FULL

Tử Bào Ký FULL

7/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ

Chương 36
Phong Hoa Tuyết Nguyệt Full

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Full

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Chương 13
Đại Giá Thế Tử Phi

Đại Giá Thế Tử Phi

7/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước

Chương 95
Tuyệt Sắc Mỹ Nữ

Tuyệt Sắc Mỹ Nữ

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 11
Bắt Đầu Nữ Ma Đầu Phụ Ta Dịch

Bắt Đầu Nữ Ma Đầu Phụ Ta Dịch

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 46
Bởi Vì Yêu Cậu FULL

Bởi Vì Yêu Cậu FULL

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 19
Trái Tim Nhỏ FULL

Trái Tim Nhỏ FULL

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 11
Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú

Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 56
Tạm Biệt Hoàng Hôn

Tạm Biệt Hoàng Hôn

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Mưu Đoạt Phượng Ấn

Mưu Đoạt Phượng Ấn

7.4/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 58
Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy

Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 21
Cô Quạnh

Cô Quạnh

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Lịch Sử, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 8
Dư Tình Nan Liễu

Dư Tình Nan Liễu

7.3/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 110
Bjyx Gió Mặt Trời

Bjyx Gió Mặt Trời

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh

Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh

7.6/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Bách Hợp, Hài Hước

Chương 77
Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi

Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
Những Chuyện Trong Thôn FULL

Những Chuyện Trong Thôn FULL

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 38
Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

7.8/10
28.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 132
Toàn Chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên

Toàn Chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên

7.4/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 131
Huấn Văn Thư Sinh

Huấn Văn Thư Sinh

7.4/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Mười Năm Yêu Thầm Người

Mười Năm Yêu Thầm Người

7.4/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Nắm Kịch Bản Trà Xanh Trong Tay Tôi Với Tình Địch He Ngay

Nắm Kịch Bản Trà Xanh Trong Tay Tôi Với Tình Địch He Ngay

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Quân Đoàn Dị Năng

Quân Đoàn Dị Năng

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Việt Nam

Chương 62
Xin Lỗi Ngủ Sai Người

Xin Lỗi Ngủ Sai Người

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Trà Hoa Hồng

Trà Hoa Hồng

7.1/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Ta Gầy Dựng Sự Nghiệp Nuôi Dưỡng Ngươi

Ta Gầy Dựng Sự Nghiệp Nuôi Dưỡng Ngươi

7.9/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 105
Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

7.4/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

7.9/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 40
Thanh Vân Đài

Thanh Vân Đài

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 125
Loạn Hoa FULL

Loạn Hoa FULL

7/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 16
Níu Giữ FULL

Níu Giữ FULL

7.5/10
45.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 74
Nghịch Lý Tốc Độ FULL

Nghịch Lý Tốc Độ FULL

7.8/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 69
Tiệm Hoành Thánh Số 444

Tiệm Hoành Thánh Số 444

7.5/10
13.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 136
Gả Kiều Nữ

Gả Kiều Nữ

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

7.9/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Xích Linh FULL

Xích Linh FULL

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa

Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 6
Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Xuyên Thành Sư Tỷ Nuôi Dưỡng Nam Nữ Chính

Xuyên Thành Sư Tỷ Nuôi Dưỡng Nam Nữ Chính

7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 14
Nhất Niệm Tam Thiên

Nhất Niệm Tam Thiên

7.3/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 62
Tương Tư Bạn Cùng Phòng FULL

Tương Tư Bạn Cùng Phòng FULL

7.2/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Người Yêu Hung Dữ

Người Yêu Hung Dữ

7.7/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Thiếu Nữ Huyền Học

Thiếu Nữ Huyền Học

7.2/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 18
Oan Gia Về Chung Một Nhà FULL

Oan Gia Về Chung Một Nhà FULL

7.3/10
41.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 105
Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 1
Sự Tái Sinh Của Em Gái Quốc Dân

Sự Tái Sinh Của Em Gái Quốc Dân

7.9/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 102
Thế giới tĩnh lặng và anh

Thế giới tĩnh lặng và anh

8.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Tình Yêu Đột Biến

Tình Yêu Đột Biến

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 7
Em Là Chân Ái

Em Là Chân Ái

7.7/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 11
Quỳ gối dưới váy em

Quỳ gối dưới váy em

8.5/10
23.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 92
Xin Đừng Quên

Xin Đừng Quên

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 11
Thương Khung Chi Thượng

Thương Khung Chi Thượng

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Phi Trần FULL

Phi Trần FULL

7.5/10
14.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 91
Cuồng Sóng

Cuồng Sóng

7/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 51
Lưỡi dao dịu dàng

Lưỡi dao dịu dàng

8.5/10
39.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

7.3/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Váy Hạ Thần

Váy Hạ Thần

7.9/10
57.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Vương Vấn Hương Thơm

Vương Vấn Hương Thơm

7.3/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 24
Diễn Viên Tuyến 18 Đang Chờ!!!!

Diễn Viên Tuyến 18 Đang Chờ!!!!

7.4/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Hồ Hoặc Hổ Tâm FULL

Hồ Hoặc Hổ Tâm FULL

7.6/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 73
Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Ôm Đùi Boss Ác Ôn

7.5/10
125.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 294
Phượng Lễ FULL

Phượng Lễ FULL

7.3/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
Bà Xã Hàng Tỷ Của Chủ Tịch

Bà Xã Hàng Tỷ Của Chủ Tịch

7.8/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 49
Mạnh Mẽ Công Thủ

Mạnh Mẽ Công Thủ

7/10
15.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 128
Chàng Bad Boy Của Tôi

Chàng Bad Boy Của Tôi

7.2/10
13.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 92
Nếu Mệt Quá Có Anh Đây

Nếu Mệt Quá Có Anh Đây

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Hắc Tình Âm Thầm Ôm Lấy Em

Hắc Tình Âm Thầm Ôm Lấy Em

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 46
Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 49
Phượng Ngự Cửu Châu

Phượng Ngự Cửu Châu

7/10
11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 52
Huấn Luyện Viên Và Chủ Nhiệm Lớp FULL

Huấn Luyện Viên Và Chủ Nhiệm Lớp FULL

7.8/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 8
Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui Tự Tui Sẽ Giành

Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui Tự Tui Sẽ Giành

7.3/10
67.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 480
Cá Mặn Phơi Nắng

Cá Mặn Phơi Nắng

7.1/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 97
Nam Chủ Mẹ Nó Là Hệ Thống

Nam Chủ Mẹ Nó Là Hệ Thống

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 33
Nam Phụ Ta Đây Không Làm

Nam Phụ Ta Đây Không Làm

7.7/10
15.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 55
Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân

Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân

7.6/10
28.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Chúng Ta Cùng Đi Tìm Vui

Chúng Ta Cùng Đi Tìm Vui

7.9/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 50
Bé con làm vợ anh nhé!

Bé con làm vợ anh nhé!

7.7/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 36
Mê điệp tình nhân chiến

Mê điệp tình nhân chiến

7.6/10
18K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 84
Toàn bộ cá khô đều thuộc về miêu vương phi

Toàn bộ cá khô đều thuộc về miêu vương phi

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 166
Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng
7.2/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta Là Nam Nữ Chủ Quý Nhân Xuyên Nhanh
7.5/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc Ta Giúp Nhóc Con Xui Xẻo Nghịch Thiên Cải Mệnh
7.6/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký
7.1/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr
7/10
1.2K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Sống Sót Thời Mạt Thế
7/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi
7.7/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cách Ly Cùng Crush
7.7/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng
7.5/10
1.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Bệnh Mỹ Nhân Từ Bỏ Giãy Giụa Trọng Sinh
8.2/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Quan Trường

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào
7.7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vong Tiện Sẻ Nhỏ Nơi Đầu Tim
7.7/10
1.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mấy Vần Thơ
7.1/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Những Tháng Ngày Lơ Lửng
7.2/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn
7.5/10
9K

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Tình Yêu Là Một Quả Trứng FULL
7.6/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Ta Ở Kinh Tủng Trong Trò Chơi Phong Thần Vô Hạn Ta Ở Vô Hạn Trong Trò Chơi Phong Thần
8.2/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người [hi Trừng]
8/10
1.9K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL
7.4/10
66.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tà Túy - Đại Viên Tử
8.5/10
3.2K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Tử Bào Ký FULL
7/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Full
7.4/10
1.2K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Truyện Khác

Đại Giá Thế Tử Phi
7/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tuyệt Sắc Mỹ Nữ
7.7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bắt Đầu Nữ Ma Đầu Phụ Ta Dịch
7.7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Bởi Vì Yêu Cậu FULL
7.6/10
1.7K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Trái Tim Nhỏ FULL
7.3/10
1.3K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú
7.7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tạm Biệt Hoàng Hôn
7.8/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Mưu Đoạt Phượng Ấn
7.4/10
3.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tại Sao Đối Thủ Sống Còn Luôn Có Bộ Dáng Như Vậy
7.4/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cô Quạnh
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Dư Tình Nan Liễu
7.3/10
8K

Thể loại: Bách Hợp

Bjyx Gió Mặt Trời
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh
7.6/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Vong Tiện Càn Thường Trạch Chi
7/10
1.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Những Chuyện Trong Thôn FULL
7.8/10
2.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A
7.8/10
28.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Toàn Chức Pháp Sư Chi Mạc Thiên
7.4/10
2.2K

Thể loại: Truyện Khác

Huấn Văn Thư Sinh
7.4/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Mười Năm Yêu Thầm Người
7.4/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Nắm Kịch Bản Trà Xanh Trong Tay Tôi Với Tình Địch He Ngay
7.7/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Quân Đoàn Dị Năng
7.7/10
1.8K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Xin Lỗi Ngủ Sai Người
7.1/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Trà Hoa Hồng
7.1/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Ta Gầy Dựng Sự Nghiệp Nuôi Dưỡng Ngươi
7.9/10
5K

Thể loại: Bách Hợp

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL
7.4/10
10.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì
7.9/10
7.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thanh Vân Đài
7.8/10
2.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Loạn Hoa FULL
7/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Níu Giữ FULL
7.5/10
45.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nghịch Lý Tốc Độ FULL
7.8/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiệm Hoành Thánh Số 444
7.5/10
13.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gả Kiều Nữ
7.8/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài
7.9/10
9K

Thể loại: Đam Mỹ

Xích Linh FULL
7.4/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Ma Đạo Tổ Sư Vong Tiện Giả Diện Đào Hoa
7.7/10
1.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh
7.2/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Sư Tỷ Nuôi Dưỡng Nam Nữ Chính
7/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Nhất Niệm Tam Thiên
7.3/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tương Tư Bạn Cùng Phòng FULL
7.2/10
11.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Người Yêu Hung Dữ
7.7/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Nữ Huyền Học
7.2/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Oan Gia Về Chung Một Nhà FULL
7.3/10
41.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi
7/10
1.3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Sự Tái Sinh Của Em Gái Quốc Dân
7.9/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Thế giới tĩnh lặng và anh
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Tình Yêu Đột Biến
7.6/10
1.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Em Là Chân Ái
7.7/10
5.3K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Quỳ gối dưới váy em
8.5/10
23.1K

Thể loại: Truyện Khác

Xin Đừng Quên
7.2/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Thương Khung Chi Thượng
7.8/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Trần FULL
7.5/10
14.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cuồng Sóng
7/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Lưỡi dao dịu dàng
8.5/10
39.3K

Thể loại: Truyện Khác

Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa
7.3/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ

Váy Hạ Thần
7.9/10
57.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vương Vấn Hương Thơm
7.3/10
6.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Diễn Viên Tuyến 18 Đang Chờ!!!!
7.4/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hồ Hoặc Hổ Tâm FULL
7.6/10
12.5K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Ôm Đùi Boss Ác Ôn
7.5/10
125.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Phượng Lễ FULL
7.3/10
13.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bà Xã Hàng Tỷ Của Chủ Tịch
7.8/10
13.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Mạnh Mẽ Công Thủ
7/10
15.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chàng Bad Boy Của Tôi
7.2/10
13.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Nếu Mệt Quá Có Anh Đây
7.2/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hắc Tình Âm Thầm Ôm Lấy Em
7.5/10
7.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh
7.9/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị
7.5/10
13.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phượng Ngự Cửu Châu
7/10
11.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Huấn Luyện Viên Và Chủ Nhiệm Lớp FULL
7.8/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui Tự Tui Sẽ Giành
7.3/10
67.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cá Mặn Phơi Nắng
7.1/10
6.5K

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp

Nam Chủ Mẹ Nó Là Hệ Thống
7.6/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nam Phụ Ta Đây Không Làm
7.7/10
15.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
7.6/10
28.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chúng Ta Cùng Đi Tìm Vui
7.9/10
6.9K

Thể loại: Bách Hợp

Bé con làm vợ anh nhé!
7.7/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mê điệp tình nhân chiến
7.6/10
18K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Toàn bộ cá khô đều thuộc về miêu vương phi
7.5/10
8.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp