Tác Giả Tinh Nam Châu

Mau Buông Cục Cưng Fmvp Của Bọn Tôi Ra

Mau Buông Cục Cưng Fmvp Của Bọn Tôi Ra

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Võng Du

Chương 7
Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Tuyển Tập Những Bộ Truyện Ngắn Perth Saint

Tuyển Tập Những Bộ Truyện Ngắn Perth Saint

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Bến Cảng Màu Đen FULL

Bến Cảng Màu Đen FULL

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 23
Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em

Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Cánh Cửa Homer Homers Gate

Cánh Cửa Homer Homers Gate

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 13
Người Chồng Ngốc

Người Chồng Ngốc

7.3/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 61
Lưỡi Dao Ngày Diệt Vong FULL

Lưỡi Dao Ngày Diệt Vong FULL

7.3/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 151
Xuyên Thư Thầy Trò Văn Nữ Chủ Nhận Sai Sư Tôn Sau

Xuyên Thư Thầy Trò Văn Nữ Chủ Nhận Sai Sư Tôn Sau

8/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 118
Trói Định Hệ Thống Sau Ta Ở Tu Chân Giới Câu Đến Vai Ác

Trói Định Hệ Thống Sau Ta Ở Tu Chân Giới Câu Đến Vai Ác

8.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 295
Sao Anh Chưa Đến Dỗ Em - Làm Sao Còn Không Hống Ta

Sao Anh Chưa Đến Dỗ Em - Làm Sao Còn Không Hống Ta

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 90
Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức

Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 17
Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 18
Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức

7.2/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 453
Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả

Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả

7.8/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 48
Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

7.9/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Đấu La Khiếp Sợ Ta Thành Bỉ Bỉ Đông

Đấu La Khiếp Sợ Ta Thành Bỉ Bỉ Đông

7.2/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 501
Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

7.1/10
20K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 285
Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta

7.8/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 115
Tuyển Tập Thơ Của Tình Ca

Tuyển Tập Thơ Của Tình Ca

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 107
Nghiện Ngủ FULL

Nghiện Ngủ FULL

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

7.7/10
24K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Võng Du Chi Thiên Khuyển Tu La Dịch

Võng Du Chi Thiên Khuyển Tu La Dịch

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 9
Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đến Đứng Dậy - Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đến Đứng Dậy - Hắc Miêu Nghễ Nghễ

8.5/10
77.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Đam Mỹ, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 148
Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

7.2/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 49
Vì Sao Em Không Cười

Vì Sao Em Không Cười

7.8/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 11
Nhà Trẻ Tinh Tế

Nhà Trẻ Tinh Tế

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp FULL

Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp FULL

7.8/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 46
Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 10
Đấu La Chấn Kinh Ta Trở Thành Bỉ Bỉ Đông

Đấu La Chấn Kinh Ta Trở Thành Bỉ Bỉ Đông

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 279
Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 4
Tiên Quân Công Lược Sổ Tay

Tiên Quân Công Lược Sổ Tay

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 3
Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!

7/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 166
Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này

Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Em Là Ánh Sao Duy Nhất Của Anh

Em Là Ánh Sao Duy Nhất Của Anh

7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 5
Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Xuyên Nhanh Công Lược Tiến Lên Đi Pháo Hôi!

Xuyên Nhanh Công Lược Tiến Lên Đi Pháo Hôi!

7.2/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 16
Cầu được kiếp này

Cầu được kiếp này

7.8/10
33.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 70
Thiếu nữ hai mươi tám tuổi

Thiếu nữ hai mươi tám tuổi

7.8/10
36.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 103
Nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn cp

Nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn cp

7.6/10
125.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 101
Ta bá tước phu nhân

Ta bá tước phu nhân

8.3/10
27.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 813
Trái đất xuyên việt thời đại

Trái đất xuyên việt thời đại

8.1/10
40.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 1559
Vạn cổ đệ nhất con rể

Vạn cổ đệ nhất con rể

8.3/10
58.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Chương 859
Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão

Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão

7.8/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Đô Thị

Chương 312
Hảo đại ca hệ thống

Hảo đại ca hệ thống

8/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 190
Xuyên qua thời không làm cô bé lọ lem

Xuyên qua thời không làm cô bé lọ lem

7.6/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 11
Tra công biến trung khuyển | từng đóa bọt nước

Tra công biến trung khuyển | từng đóa bọt nước

7.6/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 113
Cô nữ hoàng tinh nghịch

Cô nữ hoàng tinh nghịch

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 9
Nhất đẳng gia đinh

Nhất đẳng gia đinh

7.9/10
5.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới

Chương 76
Dã thú ngửi kiều hoa

Dã thú ngửi kiều hoa

7.7/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Anh du côn!!! đồ lạnh lùng

Anh du côn!!! đồ lạnh lùng

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Cặp đôi kỳ quặc

Cặp đôi kỳ quặc

7.8/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 27
Ký Sự Những Năm 80

Ký Sự Những Năm 80

8.2/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

7.5/10
73.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 130
Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

9.5/10
53.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 148
Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

8.5/10
14.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Ông Xã Quái Dị

Ông Xã Quái Dị

8.5/10
12.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 51
Duyên Định Hồng Tình

Duyên Định Hồng Tình

5.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 3
Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 49
Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

7.5/10
40.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 264
Tam Thiên Vị Diện

Tam Thiên Vị Diện

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Thập Toàn Thực Mỹ

Thập Toàn Thực Mỹ

7.5/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 49
Chất Dẫn Dụ

Chất Dẫn Dụ

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Chị Gái Yêu Tôi

Chị Gái Yêu Tôi

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 110
Tướng Quân Sủng Thê

Tướng Quân Sủng Thê

9.7/10
15.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 115
Tra Công Biến Trung Khuyển

Tra Công Biến Trung Khuyển

7.5/10
31.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 110
Kết Hôn Chớp Nhoáng

Kết Hôn Chớp Nhoáng

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 13
Thiên Thần

Thiên Thần

7.5/10
82.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 556
Ngã Ái Biến Thái

Ngã Ái Biến Thái

7.5/10
14.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Hồ Giá

Hồ Giá

7.5/10
22.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 87
Bảo Bối Thực Ngoan

Bảo Bối Thực Ngoan

7.5/10
19.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Tà Ngự Thiên Kiều

Tà Ngự Thiên Kiều

7.5/10
15.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Chương 165
Mau Buông Cục Cưng Fmvp Của Bọn Tôi Ra
7.1/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn
7.1/10
1.7K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Tuyển Tập Những Bộ Truyện Ngắn Perth Saint
7.5/10
1.2K

Thể loại: Truyện Khác

Bến Cảng Màu Đen FULL
7.1/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Vừa Nhìn Anh Liền Thích Em
7.2/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cánh Cửa Homer Homers Gate
7.6/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Người Chồng Ngốc
7.3/10
2K

Thể loại: Truyện Khác

Lưỡi Dao Ngày Diệt Vong FULL
7.3/10
5.2K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Xuyên Thư Thầy Trò Văn Nữ Chủ Nhận Sai Sư Tôn Sau
8/10
7.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Trói Định Hệ Thống Sau Ta Ở Tu Chân Giới Câu Đến Vai Ác
8.5/10
10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sao Anh Chưa Đến Dỗ Em - Làm Sao Còn Không Hống Ta
7.6/10
2.4K

Thể loại: Truyện Khác

Trọng Sinh Trở Lại Khi Mới Nhậm Chức
7.9/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực
7/10
1.5K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình
7.8/10
2.1K

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị

Sống Lại Khi Mới Vừa Nhập Chức
7.2/10
14.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả
7.8/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu
7.9/10
8.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đấu La Khiếp Sợ Ta Thành Bỉ Bỉ Đông
7.2/10
8.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
7.1/10
20K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
7.8/10
4.3K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tuyển Tập Thơ Của Tình Ca
7.5/10
3.3K

Thể loại: Truyện Khác

Nghiện Ngủ FULL
7.7/10
1.9K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh
7.7/10
24K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Võng Du Chi Thiên Khuyển Tu La Dịch
7.9/10
1.4K

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đến Đứng Dậy - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
8.5/10
77.3K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Đam Mỹ

Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào
7.2/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Vì Sao Em Không Cười
7.8/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Nhà Trẻ Tinh Tế
7.1/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp FULL
7.8/10
10.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam
7.9/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đấu La Chấn Kinh Ta Trở Thành Bỉ Bỉ Đông
7.5/10
8.6K

Thể loại: Truyện Khác

Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng
7.2/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Tiên Quân Công Lược Sổ Tay
7.2/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tà Vương Song Hành! Nương Tử Đừng Hòng Trốn!
7/10
10.8K

Thể loại: Dị Giới, Ngôn Tình

Tổng Tài Cạn Sạch Chén Trà Xanh Này
7/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Em Là Ánh Sao Duy Nhất Của Anh
7/10
2.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây
7.1/10
1.7K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Công Lược Tiến Lên Đi Pháo Hôi!
7.2/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cầu được kiếp này
7.8/10
33.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thiếu nữ hai mươi tám tuổi
7.8/10
36.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn cp
7.6/10
125.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta bá tước phu nhân
8.3/10
27.9K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Trái đất xuyên việt thời đại
8.1/10
40.4K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Vạn cổ đệ nhất con rể
8.3/10
58.8K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão
7.8/10
10.3K

Thể loại: Convert, Đô Thị

Hảo đại ca hệ thống
8/10
6.1K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Xuyên qua thời không làm cô bé lọ lem
7.6/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không

Tra công biến trung khuyển | từng đóa bọt nước
7.6/10
10.7K

Thể loại: Truyện Khác

Cô nữ hoàng tinh nghịch
7.7/10
1.7K

Thể loại: Truyện Teen

Nhất đẳng gia đinh
7.9/10
5.3K

Thể loại: Dị Giới

Dã thú ngửi kiều hoa
7.7/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh du côn!!! đồ lạnh lùng
7.7/10
2K

Thể loại: Truyện Teen

Cặp đôi kỳ quặc
7.8/10
3.3K

Thể loại: Truyện Teen

Ký Sự Những Năm 80
8.2/10
15.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
7.5/10
73.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể
9.5/10
53.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vợ Tôi Là Paparazzi
8.5/10
14.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Quái Dị
8.5/10
12.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Duyên Định Hồng Tình
5.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Nghịch Thiên Tà Thần
7.5/10
8.4K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ
7.5/10
40.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Thiên Vị Diện
7.5/10
1.9K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thập Toàn Thực Mỹ
7.5/10
7.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chất Dẫn Dụ
7.5/10
5.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Chị Gái Yêu Tôi
7.5/10
11.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Tướng Quân Sủng Thê
9.7/10
15.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tra Công Biến Trung Khuyển
7.5/10
31.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kết Hôn Chớp Nhoáng
7.5/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ghi Chép Những Chuyện Kì Quái Của Xe Taxi
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Thiên Thần
7.5/10
82.7K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Ngã Ái Biến Thái
7.5/10
14.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Hồ Giá
7.5/10
22.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Bảo Bối Thực Ngoan
7.5/10
19.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tà Ngự Thiên Kiều
7.5/10
15.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới