Tác Giả Tô Mang

Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi FULL

Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi FULL

7/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Xuyên Sách Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn

Xuyên Sách Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)

Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 60
Dịu Dàng Là Nhạc Sơ

Dịu Dàng Là Nhạc Sơ

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Phu Quý Hà Cầu

Phu Quý Hà Cầu

7.7/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Khác

Chương 92
Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL

7.6/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 119
Thị Lang Đại Nhân Đừng Chạy

Thị Lang Đại Nhân Đừng Chạy

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 22
Trục Vân Mộ Tràng FULL

Trục Vân Mộ Tràng FULL

7.4/10
17.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng FULL

Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng FULL

7.3/10
22.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 64
Ái thê

Ái thê

7.9/10
9.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Phong cảnh giấu trong hồi ức

Phong cảnh giấu trong hồi ức

7.8/10
17.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Mỹ thực manh chủ

Mỹ thực manh chủ

7.5/10
14.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Giấu phong cảnh trong hồi ức

Giấu phong cảnh trong hồi ức

8.5/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 52
Cẩm niên

Cẩm niên

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 34
Lưu ly

Lưu ly

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Cà phê cùng tony

Cà phê cùng tony

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Ta Có Kỹ Xảo Trị Thiên Hạ Đặc Biệt

Ta Có Kỹ Xảo Trị Thiên Hạ Đặc Biệt

8.4/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 9
Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

8.4/10
19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 75
Chỉ Được Phép Yêu Anh

Chỉ Được Phép Yêu Anh

8.5/10
3.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 18
Thượng Thư Đại Nhân, Biến !

Thượng Thư Đại Nhân, Biến !

8.5/10
35.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

7.8/10
62.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 77
Thiên Thu

Thiên Thu

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 84
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

7.5/10
91.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sơn Khán Tà Dương

7.5/10
16.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 163
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
14.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

7.5/10
39.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 403
Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi

Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi

7.5/10
22K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 99
Xứng Lứa Vừa Đôi

Xứng Lứa Vừa Đôi

7.5/10
158.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước

Chương 99
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
18.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 60
Hổ Lang Truyền Thuyết

Hổ Lang Truyền Thuyết

7.5/10
16.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 163
Phong Khởi Đích Nhật Tử

Phong Khởi Đích Nhật Tử

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

7.5/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 49
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Hoàng Hậu Tinh Quái, Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm!

Hoàng Hậu Tinh Quái, Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm!

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Đêm Bất Ngờ

Đêm Bất Ngờ

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Lớp Học Của Những Thiên Tài

Lớp Học Của Những Thiên Tài

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Vi Nhân Sư Biểu

Vi Nhân Sư Biểu

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần

Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

7.5/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 25
Thượng Thư Đại Nhân, Biến!

Thượng Thư Đại Nhân, Biến!

7.5/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 66
Bối Phụ Dương Quang

Bối Phụ Dương Quang

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 136
Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi FULL
7/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Sách Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - (hp/allhar)
7.4/10
1.4K

Thể loại: Truyện Khác

Dịu Dàng Là Nhạc Sơ
7.7/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ

Phu Quý Hà Cầu
7.7/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vong Tiện Ngàn Thương Trăm Sủng FULL
7.6/10
5.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Thị Lang Đại Nhân Đừng Chạy
7.9/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trục Vân Mộ Tràng FULL
7.4/10
17.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng FULL
7.3/10
22.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ái thê
7.9/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Phong cảnh giấu trong hồi ức
7.8/10
17.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Mỹ thực manh chủ
7.5/10
14.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giấu phong cảnh trong hồi ức
8.5/10
4.1K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Cẩm niên
7.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Lưu ly
7.6/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cà phê cùng tony
7.9/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Có Kỹ Xảo Trị Thiên Hạ Đặc Biệt
8.4/10
1.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt
8.4/10
19.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chỉ Được Phép Yêu Anh
8.5/10
3.1K

Thể loại: Truyện Teen

Thượng Thư Đại Nhân, Biến !
8.5/10
35.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)
7.8/10
62.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thiên Thu
7.5/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
7.5/10
91.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Sơn Khán Tà Dương
7.5/10
16.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Ngoại Tình
7.5/10
14.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
7.5/10
39.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi
7.5/10
22K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xứng Lứa Vừa Đôi
7.5/10
158.2K

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước

Ngày Gió Nổi Lên
7.5/10
18.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Hổ Lang Truyền Thuyết
7.5/10
16.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phong Khởi Đích Nhật Tử
7.5/10
7.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
7.5/10
7.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
7.5/10
7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
7.5/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hoàng Hậu Tinh Quái, Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm!
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Đêm Bất Ngờ
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Lớp Học Của Những Thiên Tài
7.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Teen

Vi Nhân Sư Biểu
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Hằng Ngày Quan Sát CP Này Ở Cự Ly Gần
7.5/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích
7.5/10
11.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Thượng Thư Đại Nhân, Biến!
7.5/10
17.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bối Phụ Dương Quang
7.5/10
13.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
7.5/10
8.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Công Tử Liên Thành
7.5/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du