Tác Giả Tô Du Bính

Trầm Kích

Trầm Kích

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Lưu 2 Quỷ

Lưu 2 Quỷ

7.3/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 38
Tiên sinh, em thích anh

Tiên sinh, em thích anh

7.7/10
14.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 31
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu

Võng du chi diễn kỹ nhất lưu

7.8/10
7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 145
Hữu cầm hà tu kiếm

Hữu cầm hà tu kiếm

7.6/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 55
Kế hoạch thông gia tinh cầu

Kế hoạch thông gia tinh cầu

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 9
(hi nháo quan trường hệ liệt) bộ 1 thức nhữ bất thức đinh

(hi nháo quan trường hệ liệt) bộ 1 thức nhữ bất thức đinh

7.6/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình

Chương 123
(hi nháo hệ liệt) hữu châu hà

(hi nháo hệ liệt) hữu châu hà

7.9/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thất lạc phong ấn

Thất lạc phong ấn

7.9/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh

6.8/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Chương 89
[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

9/10
13.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 100
Thần Cố

Thần Cố

7.5/10
12K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 100
Lão Tướng

Lão Tướng

6.3/10
12.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Trọng Sinh

Chương 54
[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

7.5/10
27.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 166
Thiên Vương II

Thiên Vương II

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 68
Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 44
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

7.5/10
21.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 171
Thánh Viện

Thánh Viện

7.5/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 101
U Linh Tửu Điếm

U Linh Tửu Điếm

7.5/10
22.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 121
Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản

7.5/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81
[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Phương Tây, Đam Mỹ

Chương 71
Tế Thế

Tế Thế

7.5/10
21.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 90
Lưu Quỷ

Lưu Quỷ

7.5/10
28.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 154
Kế Hoạch Tinh Cầu

Kế Hoạch Tinh Cầu

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 56
Phồn Hoa Ánh Tình Không

Phồn Hoa Ánh Tình Không

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 28
Hữu Châu Hà Tu Độc

Hữu Châu Hà Tu Độc

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 100
Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

7.5/10
16.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 144
Bước Nhầm Đường Ngay

Bước Nhầm Đường Ngay

7.5/10
15.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 121
U Linh Giới

U Linh Giới

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 97
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 60
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 10
Xuất Sao

Xuất Sao

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 73
U Linh Boss

U Linh Boss

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 43
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 130
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 38
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 121
Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Thức Nhữ Bất Thức Đinh

7.5/10
23.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 123
Hủ Mộc Sung Đống Lương

Hủ Mộc Sung Đống Lương

7.5/10
56K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 703
Trầm Kích
7.4/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Lưu 2 Quỷ
7.3/10
2.5K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Tiên sinh, em thích anh
7.7/10
14.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
7.8/10
7K

Thể loại: Truyện Khác

Hữu cầm hà tu kiếm
7.6/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

Kế hoạch thông gia tinh cầu
7.8/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

(hi nháo quan trường hệ liệt) bộ 1 thức nhữ bất thức đinh
7.6/10
8.1K

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình

(hi nháo hệ liệt) hữu châu hà
7.9/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Thất lạc phong ấn
7.9/10
5K

Thể loại: Truyện Khác

[Cửu Giới Hệ Liệt] - U Linh Cảnh
6.8/10
8.6K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự
9/10
13.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Thần Cố
7.5/10
12K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Lão Tướng
6.3/10
12.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
7.5/10
27.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thiên Vương II
7.5/10
8.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long
7.5/10
6.2K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
7.5/10
21.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thánh Viện
7.5/10
13.7K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

U Linh Tửu Điếm
7.5/10
22.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản
7.5/10
11.8K

Thể loại: Đam Mỹ

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn
7.5/10
7.4K

Thể loại: Hài Hước, Phương Tây

Tế Thế
7.5/10
21.1K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Lưu Quỷ
7.5/10
28.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Kế Hoạch Tinh Cầu
7.5/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
7.5/10
7.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phồn Hoa Ánh Tình Không
7.5/10
5.8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Hữu Châu Hà Tu Độc
7.5/10
14.8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
7.5/10
16.3K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bước Nhầm Đường Ngay
7.5/10
15.7K

Thể loại: Đam Mỹ

U Linh Giới
7.5/10
8.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
7.5/10
8.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
7.5/10
2.7K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Xuất Sao
7.5/10
8.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

U Linh Boss
7.5/10
6.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
7.5/10
12.4K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
7.5/10
8.4K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích
7.5/10
12.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thức Nhữ Bất Thức Đinh
7.5/10
23.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hủ Mộc Sung Đống Lương
7.5/10
56K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại