Tác Giả Tổng Công Đại Nhân

Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt

Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 20
Kỳ Hạn Ái Muội

Kỳ Hạn Ái Muội

7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 63
Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Lần Trọng Sinh Thứ Ba

7.3/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 6
Sau Khi Được Các Anh Trai Đoàn Sủng Ta Trở Mình Rồi

Sau Khi Được Các Anh Trai Đoàn Sủng Ta Trở Mình Rồi

7.1/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 64
Được Các Đại Lão Ca Ca Cưng Chiều Ta Trở Nên Ngang Ngược

Được Các Đại Lão Ca Ca Cưng Chiều Ta Trở Nên Ngang Ngược

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 6
Sau Khi Tỉnh Lại Từ Bên Người Nhân Vật Phản Diện

Sau Khi Tỉnh Lại Từ Bên Người Nhân Vật Phản Diện

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 6
Các Ca Ca Ai Cũng Sủng Ái Ta

Các Ca Ca Ai Cũng Sủng Ái Ta

7.2/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 4
Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 10
Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi

7.8/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 10
Thư sinh ta muốn xuyên

Thư sinh ta muốn xuyên

8.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Lão Phu Lão Khi

Lão Phu Lão Khi

7.6/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 25
Lê Minh Chi Thượng

Lê Minh Chi Thượng

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Cô vợ nóng bỏng: tổng tài, nhẹ chút thôi!

Cô vợ nóng bỏng: tổng tài, nhẹ chút thôi!

7.5/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Quái bàn của tôi thành tinh rồi

Quái bàn của tôi thành tinh rồi

7.5/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 76
Kẻ lập mưu

Kẻ lập mưu

7.6/10
12.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Âm mưu gia

Âm mưu gia

7.6/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Kẻ mưu mô

Kẻ mưu mô

7.9/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Hùng bá man hoang

Hùng bá man hoang

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 18
Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

6.7/10
53.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 102
Từng khinh thường ngoảnh lại hóa tương tư

Từng khinh thường ngoảnh lại hóa tương tư

8.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 3
Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập

9.6/10
109.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 85
Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

9.6/10
244.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 88
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

8.5/10
73.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 70
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

9.8/10
146K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 136
Theo Đuổi Nữ Thần

Theo Đuổi Nữ Thần

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Chấp Mê

Chấp Mê

9.3/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 8
Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

7.5/10
78K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 96
Dân Quốc Yêu Đạo

Dân Quốc Yêu Đạo

7.5/10
19.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 66
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

7.5/10
48.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 70
Tái Thế Làm Phi

Tái Thế Làm Phi

7.5/10
111.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 53
Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

7.5/10
23.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Trọng Sinh

Chương 79
Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

7.5/10
45.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 52
Người Tốt Kẻ Xấu

Người Tốt Kẻ Xấu

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 108
Hòe Viên

Hòe Viên

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 53
Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

7.5/10
28.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt
7.3/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Kỳ Hạn Ái Muội
7/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Lần Trọng Sinh Thứ Ba
7.3/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Sau Khi Được Các Anh Trai Đoàn Sủng Ta Trở Mình Rồi
7.1/10
8.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Được Các Đại Lão Ca Ca Cưng Chiều Ta Trở Nên Ngang Ngược
7/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Tỉnh Lại Từ Bên Người Nhân Vật Phản Diện
7.4/10
1.6K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Các Ca Ca Ai Cũng Sủng Ái Ta
7.2/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói
7.3/10
2.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lão Cung Nhà Tui Mất Trí Nhớ Rồi
7.8/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thư sinh ta muốn xuyên
8.5/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

Lão Phu Lão Khi
7.6/10
5.6K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lê Minh Chi Thượng
7.8/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Cô vợ nóng bỏng: tổng tài, nhẹ chút thôi!
7.5/10
18.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Quái bàn của tôi thành tinh rồi
7.5/10
17K

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị

Kẻ lập mưu
7.6/10
12.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Âm mưu gia
7.6/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Kẻ mưu mô
7.9/10
3.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hùng bá man hoang
7.9/10
1.9K

Thể loại: Huyền Huyễn

Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu
6.7/10
53.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Từng khinh thường ngoảnh lại hóa tương tư
8.5/10
2.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường

Bạn Cùng Bàn Làm Tôi Vô Tâm Học Tập
9.6/10
109.3K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh
9.6/10
244.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Mẹ Kế Zombie
8.5/10
73.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
9.8/10
146K

Thể loại: Đam Mỹ

Theo Đuổi Nữ Thần
7.6/10
2.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chấp Mê
9.3/10
3.9K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo
7.5/10
78K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Dân Quốc Yêu Đạo
7.5/10
19.5K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Mẹ Kế Zombie
7.5/10
48.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Tái Thế Làm Phi
7.5/10
111.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu
7.5/10
23.9K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)
7.5/10
45.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Người Tốt Kẻ Xấu
7.5/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Đế Phi Khuynh Thiên Hạ
7.5/10
16.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hòe Viên
7.5/10
14.8K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Khống Chế Dục
7.5/10
28.5K

Thể loại: Ngôn Tình