Tác Giả Atom Quân

Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề [bh]

Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề [bh]

7.3/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 154
Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội FULL

Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội FULL

7.8/10
22.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác

Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác

7.9/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 8
Trục Vân Mộ Tràng FULL

Trục Vân Mộ Tràng FULL

7.4/10
19.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Phong cảnh giấu trong hồi ức

Phong cảnh giấu trong hồi ức

7.8/10
19.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Giấu phong cảnh trong hồi ức

Giấu phong cảnh trong hồi ức

8.5/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 52
Cẩm niên

Cẩm niên

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 34
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

7.5/10
95.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sơn Khán Tà Dương

7.5/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 163
Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

7.5/10
41K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 403
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
19.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 60
Hổ Lang Truyền Thuyết

Hổ Lang Truyền Thuyết

7.5/10
19K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 163
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 49
Khi Đa Nhân Cách Đến Tương Lai

Khi Đa Nhân Cách Đến Tương Lai

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 8
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Bối Phụ Dương Quang

Bối Phụ Dương Quang

7.5/10
14.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 136
Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Trùng Tộc Đế Quốc

Trùng Tộc Đế Quốc

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Chương 10
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Ma Giáo Giáo Chủ Của Ảnh Hậu - Mộ Vũ Hề Hề [bh]
7.3/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội FULL
7.8/10
22.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác
7.9/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trục Vân Mộ Tràng FULL
7.4/10
19.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Phong cảnh giấu trong hồi ức
7.8/10
19.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Giấu phong cảnh trong hồi ức
8.5/10
4.6K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Cẩm niên
7.5/10
5.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
7.5/10
95.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Sơn Khán Tà Dương
7.5/10
17.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
7.5/10
41K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ngày Gió Nổi Lên
7.5/10
19.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Hổ Lang Truyền Thuyết
7.5/10
19K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
7.5/10
7.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
7.5/10
7.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Khi Đa Nhân Cách Đến Tương Lai
7.5/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
7.5/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Bối Phụ Dương Quang
7.5/10
14.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
7.5/10
9.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Tộc Đế Quốc
7.5/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Công Tử Liên Thành
7.5/10
8.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du