Tác Giả Tốc Tốc Xuy Tuyết

Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương

Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Thiên Đạo Nói Không Cưới Thê Tử Không Cho Phi Thăng

Thiên Đạo Nói Không Cưới Thê Tử Không Cho Phi Thăng

8.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 5
Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 5
Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He

Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 6
Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

7.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu

Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 8
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 30
Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

7.3/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 93
Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 4
Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn

Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Tiểu Thiếp Vương Phủ

7.7/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

7.4/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 26
Cấm Nói

Cấm Nói

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 35
Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!

Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 8
Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau

Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau

7.5/10
29.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 100
Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu

Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu

7.1/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 104
Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước

Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước

8/10
24.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 94
Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần

Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần

7.4/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 9
Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào FULL

Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào FULL

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

7.6/10
10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

7.9/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 81
Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu

Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu

7.6/10
11.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 49
Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

7.9/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 76
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

7.9/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

7.3/10
19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 81
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác

7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 10
Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

7.2/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 228
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

7.6/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

7.8/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 366
Chỉ Gian Sa FULL

Chỉ Gian Sa FULL

7/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!

Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!

7.2/10
11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 71
Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng

Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Phương Tây, Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 25
Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết

7.7/10
17.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 50
Ngoan Cái Này Không Thể Ăn

Ngoan Cái Này Không Thể Ăn

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp

Chương 47
Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

7/10
27K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 104
Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên

Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 3
Tam Thế Bán Sinh FULL

Tam Thế Bán Sinh FULL

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 4
Bạn Nhỏ Thân Yêu

Bạn Nhỏ Thân Yêu

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp

Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 8
Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Bà Đây Muốn Ly Hôn!

7/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Hắc Hoàng Hậu

Hắc Hoàng Hậu

7.7/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Mật hôn

Mật hôn

8.5/10
19.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 69
Nhị công tử thiên môn sơn

Nhị công tử thiên môn sơn

8.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 18
Ma phi gả đến: xà quân tam thế quyến sủng

Ma phi gả đến: xà quân tam thế quyến sủng

7.6/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 120
Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh

Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh

7.6/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Nghệ ~~  bảo bối 2

Nghệ ~~ bảo bối 2

7.8/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Ăn vạ chị đại

Ăn vạ chị đại

8.5/10
69.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 79
Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh

7.8/10
187.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 515
Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

7.7/10
19.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 90
Ta Là Nữ Phụ Vô Hại

Ta Là Nữ Phụ Vô Hại

8.5/10
5.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế

8.5/10
16.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 18
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

8.5/10
8.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần

Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần

8.5/10
24.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

8.5/10
83.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mệnh Thất Sát

Mệnh Thất Sát

8.8/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 22
Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

7.5/10
14.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 121
Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Quân Sự, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 75
Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi

Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 26
Thập Ngũ Niên Chi Dương

Thập Ngũ Niên Chi Dương

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sơn Khán Tà Dương

7.5/10
19.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 163
Công Tử Khuynh Thành

Công Tử Khuynh Thành

7.5/10
20.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 77
Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

7.5/10
43.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 403
Cạm Bẫy Nam Nam

Cạm Bẫy Nam Nam

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Võng Du

Chương 30
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
21.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 60
Hổ Lang Truyền Thuyết

Hổ Lang Truyền Thuyết

7.5/10
20.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 163
Phong Khởi Đích Nhật Tử

Phong Khởi Đích Nhật Tử

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 49
Hình Bóng

Hình Bóng

7.5/10
29.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Chân Thành Thâm Tình

Chân Thành Thâm Tình

7.5/10
23.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 33
Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

7.5/10
34.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Nghệ ~~ Bảo bối

Nghệ ~~ Bảo bối

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 76
Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 59
Vân Khuynh Thiên Khuyết

Vân Khuynh Thiên Khuyết

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 115
[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan

[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 25
Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 39
Xin Nuôi Ta

Xin Nuôi Ta

7.5/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Nữ Cường, Võng Du

Chương 76
Danh Gia Vọng Tộc

Danh Gia Vọng Tộc

7.5/10
21.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 91
Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

7.5/10
30.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 119
Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Bối Phụ Dương Quang

Bối Phụ Dương Quang

7.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 136
Tần Ca

Tần Ca

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 107
Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử

Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 8
Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

7.5/10
16.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 92
Thập Niên Hoa Hạ Miên

Thập Niên Hoa Hạ Miên

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 8
Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 33
Nhi Nữ Hầu Môn

Nhi Nữ Hầu Môn

7.5/10
18K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 85
Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

7.5/10
19.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 78
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Công Tử Vô Sỉ

Công Tử Vô Sỉ

7.5/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 34
Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương
7.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thiên Đạo Nói Không Cưới Thê Tử Không Cho Phi Thăng
8.2/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá
7/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He
7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác
7.5/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu
7.7/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL
7.5/10
4.3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân
7.3/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét
7.9/10
1.3K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn
7.9/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tiểu Thiếp Vương Phủ
7.7/10
13.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra
7.4/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cấm Nói
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!
7.2/10
1.3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau
7.5/10
29.9K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Gia Đấu

Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu
7.1/10
6.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước
8/10
24.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần
7.4/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào FULL
7.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính
7.6/10
10.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế
7.9/10
3.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu
7.6/10
11.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng
7.9/10
5.7K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn
7.9/10
18.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái
7.3/10
19.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác
7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
7.2/10
5.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện
7.5/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn
7.6/10
9.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính
7.8/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chỉ Gian Sa FULL
7/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!
7.2/10
11.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng
7.2/10
2.4K

Thể loại: Điền Văn, Phương Tây

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết
7.7/10
17.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Ngoan Cái Này Không Thể Ăn
7.5/10
4.8K

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
7/10
27K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên
7.5/10
1.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tam Thế Bán Sinh FULL
7.2/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bạn Nhỏ Thân Yêu
7.1/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp
7.5/10
2.2K

Thể loại: Bách Hợp

Bà Đây Muốn Ly Hôn!
7/10
13.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Hắc Hoàng Hậu
7.7/10
6.9K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Mật hôn
8.5/10
19.9K

Thể loại: Truyện Khác

Nhị công tử thiên môn sơn
8.5/10
4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ma phi gả đến: xà quân tam thế quyến sủng
7.6/10
6.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh
7.6/10
3.8K

Thể loại: Truyện Khác

Nghệ ~~  bảo bối 2
7.8/10
4.5K

Thể loại: Truyện Khác

Ăn vạ chị đại
8.5/10
69.5K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Sủng

Cô Vợ Trọng Sinh
7.8/10
187.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập
7.7/10
19.3K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Ta Là Nữ Phụ Vô Hại
8.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Teen

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế
8.5/10
16.7K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Ảo Tưởng Hôn Nhân
8.5/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần
8.5/10
24.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
8.5/10
83.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Mệnh Thất Sát
8.8/10
7.2K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng
7.5/10
14.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đại Ngụy Cung Đình
7.5/10
9.7K

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước

Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thập Ngũ Niên Chi Dương
7.5/10
10.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Sơn Khán Tà Dương
7.5/10
19.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Công Tử Khuynh Thành
7.5/10
20.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
7.5/10
43.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cạm Bẫy Nam Nam
7.5/10
6.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ngày Gió Nổi Lên
7.5/10
21.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Hổ Lang Truyền Thuyết
7.5/10
20.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phong Khởi Đích Nhật Tử
7.5/10
9.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
7.5/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
7.5/10
8.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hình Bóng
7.5/10
29.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Thành Thâm Tình
7.5/10
23.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
7.5/10
34.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
7.5/10
5.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nghệ ~~ Bảo bối
7.5/10
9.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)
7.5/10
8.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Vân Khuynh Thiên Khuyết
7.5/10
13.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan
7.5/10
6.8K

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước

Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi
7.5/10
7.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Xin Nuôi Ta
7.5/10
11.7K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Nữ Cường

Danh Gia Vọng Tộc
7.5/10
21.3K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
7.5/10
30.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé
7.5/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Bối Phụ Dương Quang
7.5/10
16K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tần Ca
7.5/10
13.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
7.5/10
10.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ
7.5/10
6.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua
7.5/10
16.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên Hoa Hạ Miên
7.5/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi
7.5/10
6.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nhi Nữ Hầu Môn
7.5/10
18K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
7.5/10
19.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Công Tử Liên Thành
7.5/10
9K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Công Tử Vô Sỉ
7.5/10
12.8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại