Tác Giả Thị Bạch Trà Bất Thị Trà

Mỹ Thực Bày Đại Cái Quán Ở Hoàng Cung Hoàng Đế Thèm Phát Điên Rồi

Mỹ Thực Bày Đại Cái Quán Ở Hoàng Cung Hoàng Đế Thèm Phát Điên Rồi

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 5
Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn

Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Tiên Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 13
Sau Khi Xuyên Thư Mỹ Nhân Tái Hôn Với Đối Thủ Của Chồng Trước

Sau Khi Xuyên Thư Mỹ Nhân Tái Hôn Với Đối Thủ Của Chồng Trước

7/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Thoát Kén

Thoát Kén

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Quy Tắc Giải Cứu Em Gái

Quy Tắc Giải Cứu Em Gái

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 3
Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

7.2/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Mạt Thế, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Tới 70 Đêm Động Phòng Tháo Hán Hung Lệ Nghiện Rồi

Xuyên Tới 70 Đêm Động Phòng Tháo Hán Hung Lệ Nghiện Rồi

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Thập Niên 70 Nam Ngu Hiếu Trọng Sinh Rồi

Thập Niên 70 Nam Ngu Hiếu Trọng Sinh Rồi

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 5
Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh

Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh

7.9/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 49
Khai Cục Đào Hoang Quấn Chặt Lấy Quyền Thần Phản Diện

Khai Cục Đào Hoang Quấn Chặt Lấy Quyền Thần Phản Diện

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 3
Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

8.1/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 155
Miệng Nhỏ Một Tuổi Manh Bảo Được Tứ Hải Bát Hoang Cưng Chiều

Miệng Nhỏ Một Tuổi Manh Bảo Được Tứ Hải Bát Hoang Cưng Chiều

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 3
Méo Làm Nam Chính Đến Chết Cũng Yêu Em

Méo Làm Nam Chính Đến Chết Cũng Yêu Em

8.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 3
Loạn Đào Hoa

Loạn Đào Hoa

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 37
Tn70 Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm

Tn70 Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Thập Niên 80 Thiên Kim Sa Sút Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Thập Niên 80 Thiên Kim Sa Sút Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 3
Mạt Thế Thiên Tai Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm

Mạt Thế Thiên Tai Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 12
Xin Chào Bạn Học Thẩm

Xin Chào Bạn Học Thẩm

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Em Thật Là Thơm

Em Thật Là Thơm

7.4/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 28
Đồ Hoa

Đồ Hoa

7.6/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 138
Mộng Xuân Nph Ntr

Mộng Xuân Nph Ntr

7.8/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 50
Sao Rơi

Sao Rơi

7.6/10
10.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 142
Thập Niên 70 Thiên Kim Giả Làm Giàu

Thập Niên 70 Thiên Kim Giả Làm Giàu

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 8
Trúc Mã Tốt Nhất FULL

Trúc Mã Tốt Nhất FULL

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch

Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch

7.1/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 50
Tơ Vương Như Nước FULL

Tơ Vương Như Nước FULL

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ

Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 18
Trộm Nhớ Thương FULL

Trộm Nhớ Thương FULL

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Bí Mật Nhà Hội Đồng

Bí Mật Nhà Hội Đồng

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

8.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 0
Năm nào cũng có ngày này

Năm nào cũng có ngày này

8.5/10
25.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 65
Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm

Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 49
Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

8.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 20
Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

7.3/10
20.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 117
Thanh Mai Rất Khó Theo Đuổi

Thanh Mai Rất Khó Theo Đuổi

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 30
Tình Đế Vương FULL

Tình Đế Vương FULL

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 13
Em Thật Là Thơm FULL

Em Thật Là Thơm FULL

7.6/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 28
Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ

Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ

7.8/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 29
Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL

Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL

7.7/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 66
Trì Diễm

Trì Diễm

7.3/10
21.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 55
Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ

Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ

7.3/10
41.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 95
Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

7.7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 50
Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

7.2/10
30.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 136
Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

7.8/10
15K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 534
Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 10
Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ

Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Cho Bạn Cao Trào

Cho Bạn Cao Trào

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 27
La Bàn Tư Nam

La Bàn Tư Nam

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 9
Vây Tích

Vây Tích

7.9/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Ta Có Một Toà Đạo Quan

Ta Có Một Toà Đạo Quan

7/10
52.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 182
Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

7/10
19.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Không Cưới Bất Hôn

Không Cưới Bất Hôn

7.3/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Phu Phu Đồng Tâm Kỳ Lợi Đoạn Kim

Phu Phu Đồng Tâm Kỳ Lợi Đoạn Kim

7.9/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

7.1/10
16K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 72
Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

7.8/10
33.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 108
Trọng Sinh Thành Ca Nhi Xấu Xí Đi Làm Ruộng

Trọng Sinh Thành Ca Nhi Xấu Xí Đi Làm Ruộng

7/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 28
Đọc tâm

Đọc tâm

7.5/10
104.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 103
Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh

Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh

7.7/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 60
Chiều vợ 7 7 49 ngày

Chiều vợ 7 7 49 ngày

7.6/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Tình yêu của em là may mắn của anh

Tình yêu của em là may mắn của anh

7.7/10
14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Cuộc sống hằng ngày tại long thần điện

Cuộc sống hằng ngày tại long thần điện

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 3
Đỗ quyên không tàn

Đỗ quyên không tàn

7.8/10
66.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 66
Trái tim tôi đã băng rồi

Trái tim tôi đã băng rồi

7.9/10
1.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Phải lấy người như anh

Phải lấy người như anh

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Ký ức về anh

Ký ức về anh

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Miên diên

Miên diên

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
(sơn tùng m-tp) câu truyện của cậu nhóc chân ngắn

(sơn tùng m-tp) câu truyện của cậu nhóc chân ngắn

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Yêu hồ

Yêu hồ

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 2
Cấm kị chi luyến

Cấm kị chi luyến

7.9/10
12.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 125
Anh sẽ không lạnh lùng nữa, nói thật anh yêu em

Anh sẽ không lạnh lùng nữa, nói thật anh yêu em

7.8/10
2.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Độc giả xuyên qua: quyết tâm giữ chặt nam chính

Độc giả xuyên qua: quyết tâm giữ chặt nam chính

7.6/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 25
Cho Thuê Bạn Trai - Hoặc Trạc Trạc

Cho Thuê Bạn Trai - Hoặc Trạc Trạc

6.7/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Năm nào cũng có ngày này

Năm nào cũng có ngày này

8.5/10
280.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 65
Đáp án

Đáp án

8.5/10
23.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 30
Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

7.7/10
19.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 58
Em Ngửi Thấy Hương Thơm

Em Ngửi Thấy Hương Thơm

7.7/10
11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 17
Tôi Là Trùm Sau Màn

Tôi Là Trùm Sau Màn

6.8/10
40.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 297
Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

7.5/10
23.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chúng Ta Thuộc Về Nhau

8/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 30
Bình Yên Bên Anh

Bình Yên Bên Anh

7.2/10
20K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 42
Vợ! Có Phải Là Nhà

Vợ! Có Phải Là Nhà

6.9/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Tìm Em Ngàn Năm

Tìm Em Ngàn Năm

7.5/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 27
Tận Cùng Của Tình Yêu

Tận Cùng Của Tình Yêu

6.8/10
83K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Chồng Nhặt

Chồng Nhặt

6.9/10
18.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Light Novel

Chương 25
Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

5.1/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 22
Chồng! Anh Là Ai?

Chồng! Anh Là Ai?

7.1/10
18.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Teen

Chương 40
Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

8.5/10
6.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé

Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé

8.5/10
9.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 45
Cô Vợ Hám Tiền

Cô Vợ Hám Tiền

8.5/10
4.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Trên Trời Có Cây Tình Yêu

Trên Trời Có Cây Tình Yêu

8.5/10
9.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 42
Duyên kì ngộ

Duyên kì ngộ

8.5/10
29.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Phải lấy người như anh

Phải lấy người như anh

8.5/10
17.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Cocktail cho tình yêu

Cocktail cho tình yêu

8.5/10
10.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)

Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)

8.3/10
134.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 87
Năm Năm Ngứa Ngáy

Năm Năm Ngứa Ngáy

8.5/10
216.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

8.5/10
16K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 107
Anh Nghe Gió Nam Thổi

Anh Nghe Gió Nam Thổi

7.1/10
96.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 87
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

9/10
113.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 174
Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

7.5/10
21.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 34
Mỹ Thực Bày Đại Cái Quán Ở Hoàng Cung Hoàng Đế Thèm Phát Điên Rồi
7/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn
7.8/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều
7.4/10
1.5K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Thư Mỹ Nhân Tái Hôn Với Đối Thủ Của Chồng Trước
7/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thoát Kén
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Quy Tắc Giải Cứu Em Gái
7.8/10
1.1K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến
7.2/10
2.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Tới 70 Đêm Động Phòng Tháo Hán Hung Lệ Nghiện Rồi
7.2/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thập Niên 70 Nam Ngu Hiếu Trọng Sinh Rồi
7.8/10
1.1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh
7.9/10
2.8K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Khai Cục Đào Hoang Quấn Chặt Lấy Quyền Thần Phản Diện
7.7/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
8.1/10
4.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Miệng Nhỏ Một Tuổi Manh Bảo Được Tứ Hải Bát Hoang Cưng Chiều
7.2/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Méo Làm Nam Chính Đến Chết Cũng Yêu Em
8.3/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Loạn Đào Hoa
7.6/10
2.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tn70 Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm
7.7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 80 Thiên Kim Sa Sút Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con
7.1/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mạt Thế Thiên Tai Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm
7.5/10
1.6K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Xin Chào Bạn Học Thẩm
7.6/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Em Thật Là Thơm
7.4/10
9.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đồ Hoa
7.6/10
6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Mộng Xuân Nph Ntr
7.8/10
7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sao Rơi
7.6/10
10.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thập Niên 70 Thiên Kim Giả Làm Giàu
7/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Trúc Mã Tốt Nhất FULL
7.1/10
1.3K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch
7.1/10
5.5K

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Tơ Vương Như Nước FULL
7.7/10
1.9K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ
7.2/10
1.6K

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Trộm Nhớ Thương FULL
7.5/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bí Mật Nhà Hội Đồng
7.1/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai
8.5/10
1.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Năm nào cũng có ngày này
8.5/10
25.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn

Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm
7.5/10
10.3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế
7.3/10
20.5K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Thanh Mai Rất Khó Theo Đuổi
7.7/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tình Đế Vương FULL
7.9/10
1.7K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Em Thật Là Thơm FULL
7.6/10
17.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ
7.8/10
2.2K

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị

Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL
7.7/10
12.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trì Diễm
7.3/10
21.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ
7.3/10
41.8K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian
7.7/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn
7.2/10
30.1K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị
7.8/10
15K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Quay Đầu Vấn Nhân Tâm
7.8/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ
7.1/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cho Bạn Cao Trào
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

La Bàn Tư Nam
7.7/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vây Tích
7.9/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Có Một Toà Đạo Quan
7/10
52.2K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh
7/10
19.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Không Cưới Bất Hôn
7.3/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phu Phu Đồng Tâm Kỳ Lợi Đoạn Kim
7.9/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải
7.1/10
16K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký
7.8/10
33.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Trọng Sinh Thành Ca Nhi Xấu Xí Đi Làm Ruộng
7/10
10.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đọc tâm
7.5/10
104.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh
7.7/10
9.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chiều vợ 7 7 49 ngày
7.6/10
7.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình yêu của em là may mắn của anh
7.7/10
14.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc sống hằng ngày tại long thần điện
7.5/10
1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Đỗ quyên không tàn
7.8/10
66.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Trái tim tôi đã băng rồi
7.9/10
1.7K

Thể loại: Truyện Teen

Phải lấy người như anh
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Ký ức về anh
7.5/10
2.8K

Thể loại: Truyện Teen

Miên diên
7.9/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình

(sơn tùng m-tp) câu truyện của cậu nhóc chân ngắn
7.8/10
1.7K

Thể loại: Truyện Teen

Yêu hồ
7.6/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Cấm kị chi luyến
7.9/10
12.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh sẽ không lạnh lùng nữa, nói thật anh yêu em
7.8/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Độc giả xuyên qua: quyết tâm giữ chặt nam chính
7.6/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không

Cho Thuê Bạn Trai - Hoặc Trạc Trạc
6.7/10
7.6K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Năm nào cũng có ngày này
8.5/10
280.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn

Đáp án
8.5/10
23.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
7.7/10
19.4K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Em Ngửi Thấy Hương Thơm
7.7/10
11.7K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Tôi Là Trùm Sau Màn
6.8/10
40.9K

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần
7.5/10
23.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chúng Ta Thuộc Về Nhau
8/10
6.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Bình Yên Bên Anh
7.2/10
20K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Vợ! Có Phải Là Nhà
6.9/10
13.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tìm Em Ngàn Năm
7.5/10
6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tận Cùng Của Tình Yêu
6.8/10
83K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chồng Nhặt
6.9/10
18.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Light Novel

Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi
5.1/10
7.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chồng! Anh Là Ai?
7.1/10
18.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh
8.5/10
6.1K

Thể loại: Truyện Teen

Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé
8.5/10
9.4K

Thể loại: Truyện Teen

Cô Vợ Hám Tiền
8.5/10
4.2K

Thể loại: Truyện Teen

Trên Trời Có Cây Tình Yêu
8.5/10
9.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Duyên kì ngộ
8.5/10
29.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Phải lấy người như anh
8.5/10
17.8K

Thể loại: Truyện Khác

Cocktail cho tình yêu
8.5/10
10.3K

Thể loại: Truyện Khác

Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)
8.3/10
134.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Năm Năm Ngứa Ngáy
8.5/10
216.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
8.5/10
16K

Thể loại: Truyện Teen

Anh Nghe Gió Nam Thổi
7.1/10
96.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
9/10
113.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
7.5/10
21.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình