Tác Giả Trần Phan Trúc Giang

Vợ Lớn Trở Về

Vợ Lớn Trở Về

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 25
Khế Ước Của Mợ Tư

Khế Ước Của Mợ Tư

7.4/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 53
Ba Nuôi Là Chồng FULL

Ba Nuôi Là Chồng FULL

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 32
Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 57
Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

7.6/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 46
Mua Mạng Vợ Nhỏ

Mua Mạng Vợ Nhỏ

7.8/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Linh Dị

Chương 39
Bình an 2

Bình an 2

7.8/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn

Chương 46
Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

7.7/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

6.6/10
32.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 34
Vợ Cậu Tư

Vợ Cậu Tư

9/10
54.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 41
Một Thước Tương Tư

Một Thước Tương Tư

7.3/10
13.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Mẹ Đơn Thân - Single Mom

5.7/10
15.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 29
Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

6.7/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

6.3/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 25
Lấy Chồng Điên

Lấy Chồng Điên

8.2/10
16.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 19
Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

8.2/10
34.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Việt Nam

Chương 15
Bình An

Bình An

8/10
29.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 46
Chờ Yêu

Chờ Yêu

7.3/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 5
Vợ Lớn Trở Về
7.7/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Khế Ước Của Mợ Tư
7.4/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Ba Nuôi Là Chồng FULL
7.6/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Làm Dâu Nhà Hội Đồng
7.5/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ
7.6/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mua Mạng Vợ Nhỏ
7.8/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Bình an 2
7.8/10
4.2K

Thể loại: Đoản Văn

Con Nối Dõi
7.7/10
8.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
6.6/10
32.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vợ Cậu Tư
9/10
54.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Một Thước Tương Tư
7.3/10
13.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ Đơn Thân - Single Mom
5.7/10
15.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang
6.7/10
10.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)
6.3/10
12.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Lấy Chồng Điên
8.2/10
16.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi
8.2/10
34.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bình An
8/10
29.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chờ Yêu
7.3/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam