Tác Giả Trang Sơ

Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
Đmyêu! Tôi Hận Em FULL

Đmyêu! Tôi Hận Em FULL

7.4/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 15
[Đm] Yêu! Tôi Hận Em...

[Đm] Yêu! Tôi Hận Em...

6.7/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
[Đm] Hey! What Do You Mean?

[Đm] Hey! What Do You Mean?

6.6/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 14
[Đm] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

[Đm] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 23
[Đm] Hãy! Giữ Em Đi!

[Đm] Hãy! Giữ Em Đi!

7.8/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 22
Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

8.5/10
3.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
No love - No life

No love - No life

8.5/10
1.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 3
Thất Tịch đôi ta

Thất Tịch đôi ta

8.5/10
1.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 2
Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau

Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau

8.5/10
1.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 0
Những Chuyến Xe Bên Em

Những Chuyến Xe Bên Em

8.5/10
2.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 69
Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 31
Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

7.5/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Chuyện Học Đường Xàm Xí

Chuyện Học Đường Xàm Xí

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 23
Tiếu Nhi, Sơ Nhi

Tiếu Nhi, Sơ Nhi

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 5
Yêu! Tôi Hận Em...

Yêu! Tôi Hận Em...

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 14
Hãy! Giữ Em Đi!

Hãy! Giữ Em Đi!

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 21
Hey! What Do You Mean?

Hey! What Do You Mean?

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 12
Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện
7/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Đmyêu! Tôi Hận Em FULL
7.4/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

[Đm] Yêu! Tôi Hận Em...
6.7/10
1.9K

Thể loại: Truyện Teen

[Đm] Hey! What Do You Mean?
6.6/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

[Đm] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
7.5/10
6.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

[Đm] Hãy! Giữ Em Đi!
7.8/10
4.8K

Thể loại: Truyện Teen

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm
8.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

No love - No life
8.5/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Thất Tịch đôi ta
8.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau
8.5/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Những Chuyến Xe Bên Em
8.5/10
2.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!
7.5/10
17.2K

Thể loại: Truyện Teen

Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!
7.5/10
6.8K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang
7.5/10
12.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Chuyện Học Đường Xàm Xí
7.5/10
5.9K

Thể loại: Truyện Teen

Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
7.5/10
6.3K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tiếu Nhi, Sơ Nhi
7.5/10
1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Yêu! Tôi Hận Em...
7.5/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Hãy! Giữ Em Đi!
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Hey! What Do You Mean?
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen