Tác Giả Hải Trung Nguyệt

Trải Nghiệm Hung Trạch FULL

Trải Nghiệm Hung Trạch FULL

7.6/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 77
Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

7.3/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 58
Con Thừa Nhiều Này Một Nữ

Con Thừa Nhiều Này Một Nữ

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Mật Ba Dao FULL

Mật Ba Dao FULL

7.7/10
22.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Mạt Thế Chi Ôn Dao

Mạt Thế Chi Ôn Dao

7.3/10
161.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 750
Thầy Giáo Vật Lý Và Thầy Giáo Hóa Học FULL

Thầy Giáo Vật Lý Và Thầy Giáo Hóa Học FULL

7.6/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 10
Triêu Tần Mộ Sở

Triêu Tần Mộ Sở

7.6/10
7.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 71
Ta chỉ muốn tự lực cánh sinh

Ta chỉ muốn tự lực cánh sinh

7.9/10
15.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 516
Ngôn Hi Thành Ngọc

Ngôn Hi Thành Ngọc

7.8/10
32.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 76
Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?

Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Thiên Ý

Thiên Ý

7.4/10
16.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 240
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

7.5/10
63.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 85
Phá Giới

Phá Giới

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Sống Lại Sinh Em Bé

Sống Lại Sinh Em Bé

7.5/10
55.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 47
Đồng Nhân Bằng Chứng Thép

Đồng Nhân Bằng Chứng Thép

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 6
Nắm Trong Tay

Nắm Trong Tay

7.5/10
31.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Thang Tiêu

Thang Tiêu

7.5/10
60.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 60
Thanh Huyền

Thanh Huyền

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 76
Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du

Chương 21
Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

7.5/10
135K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 64
40 Ngày Kết Hôn

40 Ngày Kết Hôn

7.5/10
254.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

7.5/10
84.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 59
Quân Sủng

Quân Sủng

7.5/10
40.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 58
Trải Nghiệm Hung Trạch FULL
7.6/10
3.1K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng
7.7/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta
7.3/10
2.7K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Con Thừa Nhiều Này Một Nữ
7.6/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Ba Dao FULL
7.7/10
22.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Mạt Thế Chi Ôn Dao
7.3/10
161.3K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Thầy Giáo Vật Lý Và Thầy Giáo Hóa Học FULL
7.6/10
5.6K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Triêu Tần Mộ Sở
7.6/10
7.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Ta chỉ muốn tự lực cánh sinh
7.9/10
15.1K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Ngôn Hi Thành Ngọc
7.8/10
32.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ?
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Ý
7.4/10
16.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
7.5/10
63.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Phá Giới
7.5/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sống Lại Sinh Em Bé
7.5/10
55.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Đồng Nhân Bằng Chứng Thép
7.5/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nắm Trong Tay
7.5/10
31.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Thang Tiêu
7.5/10
60.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thanh Huyền
7.5/10
8.8K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia
7.5/10
3.1K

Thể loại: Võng Du

Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
7.5/10
135K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

40 Ngày Kết Hôn
7.5/10
254.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Lượt Em Yêu Anh
7.5/10
84.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Quân Sủng
7.5/10
40.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị