Tác Giả Trường Vụ

Nuông chiều thái tử phi

Nuông chiều thái tử phi

8.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 67
Lúc Tàn Canh

Lúc Tàn Canh

7.4/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 58
Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hủ

Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hủ

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 37
Chuyện cũ bạch dương

Chuyện cũ bạch dương

7.6/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Phế thoại tiên sinh

Phế thoại tiên sinh

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 32
Màu tường vi cho em

Màu tường vi cho em

8.5/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 67
Tiểu Hà Sơn

Tiểu Hà Sơn

10.3/10
11.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 53
Chuyện Cũ

Chuyện Cũ

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Quý Ngài Lảm Nhảm

Quý Ngài Lảm Nhảm

8.5/10
3.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 19
Cơ Giới Khách

Cơ Giới Khách

7.5/10
21.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 198
Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chuyện Cũ Của Bạch Dương

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Hội Chứng Sợ Yêu - Luyến Ái Sợ Hãi Chứng

Hội Chứng Sợ Yêu - Luyến Ái Sợ Hãi Chứng

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 13
Ngôi Nhà Ma Ám

Ngôi Nhà Ma Ám

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 41
Phúc Hắc Tiên Sinh

Phúc Hắc Tiên Sinh

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 25
Tình Chiến

Tình Chiến

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Phát Ngoan Tiên Sinh

Phát Ngoan Tiên Sinh

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 34
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 14
Nuông chiều thái tử phi
8.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác

Lúc Tàn Canh
7.4/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hủ
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chuyện cũ bạch dương
7.6/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Phế thoại tiên sinh
7.5/10
3.1K

Thể loại: Truyện Khác

Màu tường vi cho em
8.5/10
9.8K

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Tiểu Hà Sơn
10.3/10
11.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chuyện Cũ
7.5/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Quý Ngài Lảm Nhảm
8.5/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Cơ Giới Khách
7.5/10
21.7K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Quý Ngài Lảm Nhảm (Phế Thoại Tiên Sinh)
7.5/10
3.9K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Chuyện Cũ Của Bạch Dương
7.5/10
12.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hội Chứng Sợ Yêu - Luyến Ái Sợ Hãi Chứng
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ngôi Nhà Ma Ám
7.5/10
7.9K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Phúc Hắc Tiên Sinh
7.5/10
4.8K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tình Chiến
7.5/10
16.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Phát Ngoan Tiên Sinh
7.5/10
6.8K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đi Về Phía Không Anh
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường