Tác Giả truyencv

Eothur Phiêu Lưu Ký

Eothur Phiêu Lưu Ký

6.3/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 97
Nhật Kí Thần Linh

Nhật Kí Thần Linh

8.5/10
20.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 297
Võng Du Thế Giới Song Song

Võng Du Thế Giới Song Song

5.4/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đô Thị, Võng Du

Chương 49
Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ

9.6/10
265.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1550
Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ

9.9/10
11.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 87
Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

7.1/10
23.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 258
Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)

7.5/10
12.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 150
Kỷ Nguyên Máu

Kỷ Nguyên Máu

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 63
Hệ Thống Thánh Lười

Hệ Thống Thánh Lười

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 128
Servant Hệ Thống

Servant Hệ Thống

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 31
Siêu Du Thế Giới

Siêu Du Thế Giới

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 31
Vô Danh Giới

Vô Danh Giới

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 79
Kiếm Khóa Giả

Kiếm Khóa Giả

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 16