Tác Giả Tử Tước Đích Thanh Hoa Từ

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu

7.6/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Nhật Ký Cải Tạo Sát Nhân Máu Lạnh

Nhật Ký Cải Tạo Sát Nhân Máu Lạnh

7.6/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 40
Nữ Alpha Nàng Siêu Ngọt [nữ A Nam O]

Nữ Alpha Nàng Siêu Ngọt [nữ A Nam O]

8.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 85
Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

7.8/10
24.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 150
Thanh xuân tươi đẹp – ly tuyết diên

Thanh xuân tươi đẹp – ly tuyết diên

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 3
Trò chơi hệ chữa trị của tôi

Trò chơi hệ chữa trị của tôi

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 139
Ta hệ chữa trị trò chơi

Ta hệ chữa trị trò chơi

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 7
Ma hậu yêu cơ phục thù

Ma hậu yêu cơ phục thù

7.6/10
8.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 57
Nữ Xứng Muốn Khắc Phục Khó Khăn

Nữ Xứng Muốn Khắc Phục Khó Khăn

6.2/10
1.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 9
Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

6.5/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 214
Dám Câu Nương Ta Cút Ngay

Dám Câu Nương Ta Cút Ngay

8.5/10
8.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 72
Ngừng Yêu

Ngừng Yêu

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Này Thích Thì Nói Đi Chứ

Này Thích Thì Nói Đi Chứ

7.3/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

8.1/10
47.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 37
Dụ Tình Dẫn Ái

Dụ Tình Dẫn Ái

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 28
Chuyện Thầm Mến Của Thiếu Niên

Chuyện Thầm Mến Của Thiếu Niên

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

7.5/10
24.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 135
[Đồng Nhân The Heirs] Nữ Xứng Muốn Khắc Phục Khó Khăn

[Đồng Nhân The Heirs] Nữ Xứng Muốn Khắc Phục Khó Khăn

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

7.5/10
25.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 97
Manh Hậu Xinh Đẹp, Lãnh Hoàng Khom Lưng

Manh Hậu Xinh Đẹp, Lãnh Hoàng Khom Lưng

7.5/10
21.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chương 161
Tư Đình

Tư Đình

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại

Chương 10
Tầm Bảo Từ Anh Luân Bắt Đầu
7.6/10
4.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nhật Ký Cải Tạo Sát Nhân Máu Lạnh
7.6/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Alpha Nàng Siêu Ngọt [nữ A Nam O]
8.5/10
2.8K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
7.8/10
24.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thanh xuân tươi đẹp – ly tuyết diên
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Trò chơi hệ chữa trị của tôi
7.5/10
10.2K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Ta hệ chữa trị trò chơi
7.8/10
2K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Ma hậu yêu cơ phục thù
7.6/10
8.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Xứng Muốn Khắc Phục Khó Khăn
6.2/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
6.5/10
6.9K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Dám Câu Nương Ta Cút Ngay
8.5/10
8.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngừng Yêu
7.5/10
16.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Này Thích Thì Nói Đi Chứ
7.3/10
4.2K

Thể loại: Truyện Teen

100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!
8.1/10
47.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Dụ Tình Dẫn Ái
7.5/10
4.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chuyện Thầm Mến Của Thiếu Niên
7.5/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha
7.5/10
24.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

[Đồng Nhân The Heirs] Nữ Xứng Muốn Khắc Phục Khó Khăn
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa
7.5/10
25.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Manh Hậu Xinh Đẹp, Lãnh Hoàng Khom Lưng
7.5/10
21.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tư Đình
7.5/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường