Tác Giả Tuế Dục

Bá Tổng Bảo Tôi Ngồi Khóc Trên Bentley

Bá Tổng Bảo Tôi Ngồi Khóc Trên Bentley

7.1/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 703
Trong Ác Mộng

Trong Ác Mộng

7.8/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 124
Np hiện đại

Np hiện đại

7.8/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Bảo chủ! thỉnh buông ta

Bảo chủ! thỉnh buông ta "trùng"

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Nương tử đi trước đất nước đi sau

Nương tử đi trước đất nước đi sau

7.7/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

8.5/10
9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

8.5/10
13.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Nằm Im Đừng Động

Nằm Im Đừng Động

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 14
Đem Em Nhai Nuốt

Đem Em Nhai Nuốt

7.5/10
64.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 23
Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Trúc Mã Muốn Ăn Ta

Trúc Mã Muốn Ăn Ta

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

7.5/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 83
Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

7.5/10
27.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 43
Ảo Mộng Lữ Trình

Ảo Mộng Lữ Trình

7.5/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 37
Bá Tổng Bảo Tôi Ngồi Khóc Trên Bentley
7.1/10
7.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Trong Ác Mộng
7.8/10
9.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Np hiện đại
7.8/10
12.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo chủ! thỉnh buông ta
7.5/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nương tử đi trước đất nước đi sau
7.7/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta
8.5/10
9K

Thể loại: Ngôn Tình

Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu
8.5/10
13.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nằm Im Đừng Động
7.5/10
6.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Đem Em Nhai Nuốt
7.5/10
64.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Trúc Mã Muốn Ăn Ta
7.5/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
7.5/10
24.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)
7.5/10
27.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Ảo Mộng Lữ Trình
7.5/10
7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình