Tác Giả Phi Tường Đích Khảo Nhũ Trư

Thần Hào Khởi Nghiệp Tôi Muốn Nuôi Sống Triệu Nhân Viên!

Thần Hào Khởi Nghiệp Tôi Muốn Nuôi Sống Triệu Nhân Viên!

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 20
Nữ Thanh Niên Trí Thức Dịu Dàng Xuống Nông Thôn Tháo Hán Mê Không Rời Mắt

Nữ Thanh Niên Trí Thức Dịu Dàng Xuống Nông Thôn Tháo Hán Mê Không Rời Mắt

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 50
Hệ Thống Thu Thập Tinh Dịch

Hệ Thống Thu Thập Tinh Dịch

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 27
Băng Ghi Hình

Băng Ghi Hình

8.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 12
Pháp Lực Vô Biên Cao Thượng Tiên

Pháp Lực Vô Biên Cao Thượng Tiên

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 10
Thiên Kim Hào Môn Là Đại Lão Huyền Học

Thiên Kim Hào Môn Là Đại Lão Huyền Học

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Trọng Sinh 80 Mở Đầu Bằng Vào Nhà Máy Làm Công

Trọng Sinh 80 Mở Đầu Bằng Vào Nhà Máy Làm Công

7.6/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Mở Mắt Trọng Sinh Chủ Tịch Hóa Vú Em

Mở Mắt Trọng Sinh Chủ Tịch Hóa Vú Em

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Quân Hôn Thập Niên 60 Xuyên Về Thời Đói Kém Ta Nhặt Được Hệ Thống

Quân Hôn Thập Niên 60 Xuyên Về Thời Đói Kém Ta Nhặt Được Hệ Thống

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 50
Quân Hôn Ngọt Mật Nữ Tướng Quân Bị Cưa Đổ Ở Thập Niên 70

Quân Hôn Ngọt Mật Nữ Tướng Quân Bị Cưa Đổ Ở Thập Niên 70

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 4
Thập Niên 60 Con Cháu Nhà Đại Xưởng

Thập Niên 60 Con Cháu Nhà Đại Xưởng

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 10
Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Ác Độc Nữ Xứng Dưỡng Oa Ký nữ Phụ Ác Độc Chăm Sóc Con

Ác Độc Nữ Xứng Dưỡng Oa Ký nữ Phụ Ác Độc Chăm Sóc Con

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 96
Nông Nữ Chỉ Muốn An Tĩnh Dưỡng Gia Nào Ngờ Lại Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Nông Nữ Chỉ Muốn An Tĩnh Dưỡng Gia Nào Ngờ Lại Biến Thành Nhà Giàu Số Một

7.3/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Nữ Phụ, Đông Phương

Chương 505
Về Phía Mặt Trời

Về Phía Mặt Trời

7.8/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Những Câu Chuyện Kỳ Bí Và Kinh Hoàng Nữ Thiên Sư Người Đẹp Đường Hoang!

Những Câu Chuyện Kỳ Bí Và Kinh Hoàng Nữ Thiên Sư Người Đẹp Đường Hoang!

7.2/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 6
Sau Khi Xuyên Thành Thanh Niên Trí Thức Tôi Kết Hôn Cùng Sĩ Quan Giải Ngũ FULL

Sau Khi Xuyên Thành Thanh Niên Trí Thức Tôi Kết Hôn Cùng Sĩ Quan Giải Ngũ FULL

7.4/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 50
Chậu Cây Cảnh Chí Mạng

Chậu Cây Cảnh Chí Mạng

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị, Đông Phương

Chương 15
Thập Niên 80 Nữ Phụ Làm Tinh Thức Tỉnh Vả Mặt Hằng Ngày

Thập Niên 80 Nữ Phụ Làm Tinh Thức Tỉnh Vả Mặt Hằng Ngày

7.2/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Đông Phương

Chương 50
Sinh Được Người Kế Thừa Hào Môn Tôi Huênh Hoang

Sinh Được Người Kế Thừa Hào Môn Tôi Huênh Hoang

7.6/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 96
Thập Niên 70 Người Đẹp Ốm Yếu Trọng Sinh Vả Mặt Chồng Cũ Tra Nam

Thập Niên 70 Người Đẹp Ốm Yếu Trọng Sinh Vả Mặt Chồng Cũ Tra Nam

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Đông Phương

Chương 5
Chim Hoàng Yến Và Anh

Chim Hoàng Yến Và Anh

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 7
Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc

8.3/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 57
Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ nhật Ký Sau Khi Ba Mẹ Mất Trí Nhớ

Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ nhật Ký Sau Khi Ba Mẹ Mất Trí Nhớ

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 55
Ai Mà Không Mê Trà Xanh

Ai Mà Không Mê Trà Xanh

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 112
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Sau Khi Ly Hôn Ta Kế Thừa Tài Sản Trong Game

Sau Khi Ly Hôn Ta Kế Thừa Tài Sản Trong Game

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 50
Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 6
Trọng Sinh 80 Quân Tẩu Quyến Rũ Đừng Hòng Ly Hôn

Trọng Sinh 80 Quân Tẩu Quyến Rũ Đừng Hòng Ly Hôn

7.4/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Đông Phương

Chương 50
Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

7.1/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 109
Chăn Gối Đêm Xuân

Chăn Gối Đêm Xuân

7.6/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 5
Hạ Đắng

Hạ Đắng

8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Bản Giao Hưởng Tiến Hóa 46 Tỷ Năm

Bản Giao Hưởng Tiến Hóa 46 Tỷ Năm

7.4/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới

Chương 50
Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H

Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H

7/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Thân Ta Tự Mang Vinh Quang Vô Hạn

Thân Ta Tự Mang Vinh Quang Vô Hạn

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 4
Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân

Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân

8.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Lệ Chi Nhân

Lệ Chi Nhân

8.3/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 33
Hôn Nhân Cho Người Hoàng Vị Cho Ta

Hôn Nhân Cho Người Hoàng Vị Cho Ta

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 13
Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng

Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng

7.7/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua

Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 7
Tôi Trở Nên Giàu Có Sau Khi Bị Xe Maybach Đâm Gãy Chân

Tôi Trở Nên Giàu Có Sau Khi Bị Xe Maybach Đâm Gãy Chân

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 4
Tình Yêu Cuồng Nhiệt Mùa Hè

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Mùa Hè

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 7
Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai

8.3/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 53
Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời

Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 11
Mối Quan Hệ Chán Ghét

Mối Quan Hệ Chán Ghét

8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Cây Khô Gặp Xuân Về

Cây Khô Gặp Xuân Về

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 74
Sống Sót Tại Mạt Thế

Sống Sót Tại Mạt Thế

8/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 229
Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

7.4/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 49
Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Bóng Rổ Lạnh Lùng

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Bóng Rổ Lạnh Lùng

7.9/10
23.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 61
Kẻ Tiên Đoán

Kẻ Tiên Đoán

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Linh Dị, Đô Thị

Chương 4
Vô Diệm Dị Bản

Vô Diệm Dị Bản

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 8
Trà Sữa Trân Châu Khủng

Trà Sữa Trân Châu Khủng

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Chương 9
Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết

Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 7
Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ

Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ

7.7/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 20
Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đô Thị

Chương 6
Chìm Trong Nồng Cháy

Chìm Trong Nồng Cháy

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 29
Vô Địch Kiếm Khách

Vô Địch Kiếm Khách

8.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 12
Mười Năm Làm Thiếp

Mười Năm Làm Thiếp

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 11
Ta Có Vương Miện Bá Chủ

Ta Có Vương Miện Bá Chủ

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Ta Có Vương Miện Bá Chủ

Ta Có Vương Miện Bá Chủ

7.4/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian

Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian

8.4/10
1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 8
Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian

Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian

8.4/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 8
Thương Nhớ Khôn Nguôi

Thương Nhớ Khôn Nguôi

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 62
Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Phản Diện Edit

Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Phản Diện Edit

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 7
Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng

Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 10
Sau Khi Cùng Nhân Vật Phản Diện Có Nạn Cùng Chịu

Sau Khi Cùng Nhân Vật Phản Diện Có Nạn Cùng Chịu

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 7
Đế Vương Cuồng Sủng Phi

Đế Vương Cuồng Sủng Phi

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 23
Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

8.5/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Khác, Nữ Phụ

Chương 64
Mộng Xuân Nph Ntr

Mộng Xuân Nph Ntr

7.8/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 50
Không Gian Linh Tuyền Nông Gia Ngốc Nữ Muốn Xoay Người

Không Gian Linh Tuyền Nông Gia Ngốc Nữ Muốn Xoay Người

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 6
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

7.2/10
6.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Hai Kiếp Chuộc Tội FULL

Hai Kiếp Chuộc Tội FULL

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 7
Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân

Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 14
Vợ Bé Tuổi Dám Chê Ông Đây Già

Vợ Bé Tuổi Dám Chê Ông Đây Già

7.4/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Đêm Tân Hôn Cưỡng Hôn Đại Boss Bệnh Kiều

Đêm Tân Hôn Cưỡng Hôn Đại Boss Bệnh Kiều

7.9/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 50
Làn Hương Sau Màn Trướng

Làn Hương Sau Màn Trướng

7.8/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 83
77 Ngày Giao Dịch Hàng Đêm Triền Miên FULL

77 Ngày Giao Dịch Hàng Đêm Triền Miên FULL

7.4/10
12.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 46
Bạn Học Ăn Bánh Nếp Không

Bạn Học Ăn Bánh Nếp Không

7.4/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 46
Bánh Nếp

Bánh Nếp

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Anh Trai Cố Cưỡng Ép

Anh Trai Cố Cưỡng Ép

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Đô Thị

Chương 8
Chuẩn Điểm Thư Kích FULL

Chuẩn Điểm Thư Kích FULL

7.1/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 211
Chỉ Là Thế Thân Của Cô Ấy!

Chỉ Là Thế Thân Của Cô Ấy!

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 10
Mạt Thế Chiếm Hữu

Mạt Thế Chiếm Hữu

7.4/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 48
Xuyên Tới 60 Dẫn Con Gái Làm Giàu

Xuyên Tới 60 Dẫn Con Gái Làm Giàu

7.2/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 233
Ta Là Fan Của Bồ Tát

Ta Là Fan Của Bồ Tát

7.1/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 10
Giải Cứu FULL

Giải Cứu FULL

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Anh Trai Âm Mưu Lừa Tôi Làm Vợ !

Anh Trai Âm Mưu Lừa Tôi Làm Vợ !

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Vợ Yêu Được Nuôi Từ Bé!

Vợ Yêu Được Nuôi Từ Bé!

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Việt Nam, Đô Thị, Đông Phương

Chương 7
Tinh Hỷ

Tinh Hỷ

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 38
Chạy Nạn Làm Ruộng Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chạy Nạn Làm Ruộng Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

7.9/10
17.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 49
Mượn Thân Phận Em Gái Ông Trùm Sài Thành

Mượn Thân Phận Em Gái Ông Trùm Sài Thành

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Việt Nam, Đô Thị

Chương 5
Thiếu Nữ Xét Xử

Thiếu Nữ Xét Xử

7.2/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 21
Cố chấp lãng mạn

Cố chấp lãng mạn

8.5/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 93
Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 8
Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 10
Vợ Sau Của Lão Đàn Ông Giàu Có

Vợ Sau Của Lão Đàn Ông Giàu Có

7/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 32
Hạc Giấy

Hạc Giấy

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 30
Bạn Trai Đáng Sợ Của Tôi FULL

Bạn Trai Đáng Sợ Của Tôi FULL

7.4/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

7.1/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 29
Dâm xảo tập

Dâm xảo tập

8.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 0
Thần Hào Khởi Nghiệp Tôi Muốn Nuôi Sống Triệu Nhân Viên!
7.7/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Thanh Niên Trí Thức Dịu Dàng Xuống Nông Thôn Tháo Hán Mê Không Rời Mắt
7.9/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hệ Thống Thu Thập Tinh Dịch
7.3/10
1.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Băng Ghi Hình
8.5/10
1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Pháp Lực Vô Biên Cao Thượng Tiên
7.8/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp

Thiên Kim Hào Môn Là Đại Lão Huyền Học
7.8/10
1K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Trọng Sinh 80 Mở Đầu Bằng Vào Nhà Máy Làm Công
7.6/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Mở Mắt Trọng Sinh Chủ Tịch Hóa Vú Em
7.1/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quân Hôn Thập Niên 60 Xuyên Về Thời Đói Kém Ta Nhặt Được Hệ Thống
7.7/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Quân Hôn Ngọt Mật Nữ Tướng Quân Bị Cưa Đổ Ở Thập Niên 70
7.3/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 60 Con Cháu Nhà Đại Xưởng
7.6/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung
7.7/10
1K

Thể loại: Quan Trường, Ngôn Tình

Ác Độc Nữ Xứng Dưỡng Oa Ký nữ Phụ Ác Độc Chăm Sóc Con
7.9/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nông Nữ Chỉ Muốn An Tĩnh Dưỡng Gia Nào Ngờ Lại Biến Thành Nhà Giàu Số Một
7.3/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Về Phía Mặt Trời
7.8/10
1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Những Câu Chuyện Kỳ Bí Và Kinh Hoàng Nữ Thiên Sư Người Đẹp Đường Hoang!
7.2/10
1K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Nữ Cường

Sau Khi Xuyên Thành Thanh Niên Trí Thức Tôi Kết Hôn Cùng Sĩ Quan Giải Ngũ FULL
7.4/10
7.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chậu Cây Cảnh Chí Mạng
7.7/10
1.3K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Thập Niên 80 Nữ Phụ Làm Tinh Thức Tỉnh Vả Mặt Hằng Ngày
7.2/10
1.3K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Sinh Được Người Kế Thừa Hào Môn Tôi Huênh Hoang
7.6/10
8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Người Đẹp Ốm Yếu Trọng Sinh Vả Mặt Chồng Cũ Tra Nam
7.4/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chim Hoàng Yến Và Anh
7.9/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bác Sĩ Kê Cho Tôi Ít Thuốc
8.3/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ nhật Ký Sau Khi Ba Mẹ Mất Trí Nhớ
7.6/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ai Mà Không Mê Trà Xanh
7.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
7.6/10
1.2K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Sau Khi Ly Hôn Ta Kế Thừa Tài Sản Trong Game
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Trọng Sinh 80 Quân Tẩu Quyến Rũ Đừng Hòng Ly Hôn
7.4/10
4.2K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ
7.1/10
3.8K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chăn Gối Đêm Xuân
7.6/10
5.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hạ Đắng
8/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bản Giao Hưởng Tiến Hóa 46 Tỷ Năm
7.4/10
2K

Thể loại: Dị Giới

Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H
7/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thân Ta Tự Mang Vinh Quang Vô Hạn
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nghe Nói Hoàng Thượng Thích Nam Nhân
8.2/10
1.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lệ Chi Nhân
8.3/10
9.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hôn Nhân Cho Người Hoàng Vị Cho Ta
7.7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sau Khi Bắt Được Quan Quân Ta Xuống Nông Thôn Nuôi Con Làm Đoàn Sủng
7.7/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua
7.1/10
1.2K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Tôi Trở Nên Giàu Có Sau Khi Bị Xe Maybach Đâm Gãy Chân
7.2/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Mùa Hè
7.4/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai
8.3/10
2.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời
7.5/10
1.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Mối Quan Hệ Chán Ghét
8/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cây Khô Gặp Xuân Về
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Sót Tại Mạt Thế
8/10
5K

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế

Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn
7.4/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Bóng Rổ Lạnh Lùng
7.9/10
23.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Kẻ Tiên Đoán
7.7/10
1.1K

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn

Vô Diệm Dị Bản
7.1/10
1.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Trà Sữa Trân Châu Khủng
7.1/10
1.2K

Thể loại: Linh Dị, Đô Thị

Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết
7.6/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại

Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ
7.7/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ
7.5/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Chìm Trong Nồng Cháy
7.5/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vô Địch Kiếm Khách
8.5/10
1.4K

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị

Mười Năm Làm Thiếp
7.5/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ta Có Vương Miện Bá Chủ
7.6/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ta Có Vương Miện Bá Chủ
7.4/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian
8.4/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Khoảng Cách Vô Hình Của Thời Gian
8.4/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thương Nhớ Khôn Nguôi
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Phản Diện Edit
7.6/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng
7.8/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Sau Khi Cùng Nhân Vật Phản Diện Có Nạn Cùng Chịu
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đế Vương Cuồng Sủng Phi
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân
8.5/10
7.7K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Mộng Xuân Nph Ntr
7.8/10
6.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Không Gian Linh Tuyền Nông Gia Ngốc Nữ Muốn Xoay Người
7.5/10
1.4K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn
7.2/10
6.9K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Hai Kiếp Chuộc Tội FULL
7.7/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân
7.1/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vợ Bé Tuổi Dám Chê Ông Đây Già
7.4/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đêm Tân Hôn Cưỡng Hôn Đại Boss Bệnh Kiều
7.9/10
3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Làn Hương Sau Màn Trướng
7.8/10
13.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

77 Ngày Giao Dịch Hàng Đêm Triền Miên FULL
7.4/10
12.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bạn Học Ăn Bánh Nếp Không
7.4/10
4.2K

Thể loại: Truyện Teen

Bánh Nếp
7.2/10
1.4K

Thể loại: Truyện Teen

Anh Trai Cố Cưỡng Ép
7.9/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chuẩn Điểm Thư Kích FULL
7.1/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chỉ Là Thế Thân Của Cô Ấy!
7/10
1.6K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mạt Thế Chiếm Hữu
7.4/10
3.5K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Xuyên Tới 60 Dẫn Con Gái Làm Giàu
7.2/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ta Là Fan Của Bồ Tát
7.1/10
1.4K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Giải Cứu FULL
7.6/10
2.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Anh Trai Âm Mưu Lừa Tôi Làm Vợ !
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Vợ Yêu Được Nuôi Từ Bé!
7.7/10
1.4K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Tinh Hỷ
7.8/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chạy Nạn Làm Ruộng Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng
7.9/10
17.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Mượn Thân Phận Em Gái Ông Trùm Sài Thành
7/10
1.3K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Thiếu Nữ Xét Xử
7.2/10
1.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cố chấp lãng mạn
8.5/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp
7.8/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng
7.6/10
1.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Vợ Sau Của Lão Đàn Ông Giàu Có
7/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hạc Giấy
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bạn Trai Đáng Sợ Của Tôi FULL
7.4/10
2K

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám

Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua
7.1/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Dâm xảo tập
8.5/10
1.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại