Tác Giả Tử Hằng

Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ FULL

Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ FULL

7.4/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 50
Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Thiên Xu

Thiên Xu

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 7
Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL

7.9/10
21.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 60
Nghe Nói Em Rất Ngọt

Nghe Nói Em Rất Ngọt

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Teen

Chương 6
Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

7.1/10
14.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 300
Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi

Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 19
Ta tại tận thế nhặt bảo rương

Ta tại tận thế nhặt bảo rương

7.7/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Khoa Huyễn

Chương 372
Long thần tại đô

Long thần tại đô

7.7/10
43.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 588
Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

8.4/10
23.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 75
Võng Du: Ta Có Thể Tiến Hóa Hết Thảy

Võng Du: Ta Có Thể Tiến Hóa Hết Thảy

6.9/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 28
[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng

[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng

8.1/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 9
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

7.5/10
25.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Trọng Sinh, Mạt Thế

Chương 110
Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại

Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 44
Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

7.5/10
22.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Dị Giới

Chương 205
Linh Sơn

Linh Sơn

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Đêm Trăng

Đêm Trăng

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 5
Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ FULL
7.4/10
4.6K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch
7.7/10
1.6K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thiên Xu
7.9/10
1.2K

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL
7.9/10
21.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nghe Nói Em Rất Ngọt
7.1/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
7.1/10
14.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi
7.7/10
1.9K

Thể loại: Trọng Sinh

Ta tại tận thế nhặt bảo rương
7.7/10
15.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Long thần tại đô
7.7/10
43.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt
8.4/10
23.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Võng Du: Ta Có Thể Tiến Hóa Hết Thảy
6.9/10
6.2K

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn

[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng
8.1/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
7.5/10
25.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ
7.5/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
7.5/10
11.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Dạ Tôn Dị Thế
7.5/10
22.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Linh Sơn
7.5/10
1.9K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Đêm Trăng
7.5/10
2.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ