Tác Giả Tuyetnha22

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 4
Hạc Giấy

Hạc Giấy

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 30
Bạn Trai Đáng Sợ Của Tôi FULL

Bạn Trai Đáng Sợ Của Tôi FULL

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Tinh Tế Ấp Trứng Chỉ Nam Xuyên Thư

Tinh Tế Ấp Trứng Chỉ Nam Xuyên Thư

7.6/10
9.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 252
Làn Đạn Đều Nói Ta Là Kịch Bản Tổ

Làn Đạn Đều Nói Ta Là Kịch Bản Tổ

7.6/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 179
Bạn Trai Nhặt Được

Bạn Trai Nhặt Được

7.2/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 46
Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 10
Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú

Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú

7.7/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 56
Kiếm Ảnh Hoành Thu

Kiếm Ảnh Hoành Thu

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 17
Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

7.7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 7
Tây Môn Khánh Và Võ Đại Lang

Tây Môn Khánh Và Võ Đại Lang

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Tiêu Thanh Nhập Nhĩ FULL

Tiêu Thanh Nhập Nhĩ FULL

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 36
Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

7.9/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 58
Chàng rể đa tài

Chàng rể đa tài

7.6/10
19.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 390
Sư thúc vạn vạn tuế

Sư thúc vạn vạn tuế

7.8/10
22.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 625
Thích khách chi vương

Thích khách chi vương

7.9/10
18.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Chương 609
Siêu cấp con rể

Siêu cấp con rể

8/10
78.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 2025
Chàng rể siêu cấp

Chàng rể siêu cấp

8.5/10
456.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 2853
18 tháng quân ngũ của một đời trai

18 tháng quân ngũ của một đời trai

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Nếu em thay đổi

Nếu em thay đổi

7.6/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

8.5/10
29.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
18 tháng quân ngũ của 1 đời trai...

18 tháng quân ngũ của 1 đời trai...

8.5/10
25.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 16
Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

7.5/10
22.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 145
Kính Hoa Duyên

Kính Hoa Duyên

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Nô Gia Không Hoàn Lương

Nô Gia Không Hoàn Lương

7.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 62
Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

7.5/10
29.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 267
Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 29
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

7.5/10
37.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 183
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

7.5/10
81.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 347
Dây Leo

Dây Leo

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 93
Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Hồng Thần Huyết Ấn

Hồng Thần Huyết Ấn

7.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 57
Huyết Chưởng Thánh Tâm

Huyết Chưởng Thánh Tâm

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Ác Thủ Tiểu Tử

Ác Thủ Tiểu Tử

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Nguyện Kiếp Sau Không Gặp
7.8/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hạc Giấy
7.5/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Bạn Trai Đáng Sợ Của Tôi FULL
7.4/10
1.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Trinh Thám

Tinh Tế Ấp Trứng Chỉ Nam Xuyên Thư
7.6/10
9.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Làn Đạn Đều Nói Ta Là Kịch Bản Tổ
7.6/10
4.5K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Bạn Trai Nhặt Được
7.2/10
2.3K

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi
7.8/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú
7.7/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Kiếm Ảnh Hoành Thu
7.8/10
1.7K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo
7.7/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tây Môn Khánh Và Võ Đại Lang
7.6/10
1.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiêu Thanh Nhập Nhĩ FULL
7.5/10
9.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp
7.9/10
6.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chàng rể đa tài
7.6/10
19.7K

Thể loại: Đô Thị

Sư thúc vạn vạn tuế
7.8/10
22.7K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Thích khách chi vương
7.9/10
18.1K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Siêu cấp con rể
8/10
78.7K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Chàng rể siêu cấp
8.5/10
456.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

18 tháng quân ngũ của một đời trai
7.5/10
2.6K

Thể loại: Truyện Teen

Nếu em thay đổi
7.6/10
2.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu
8.5/10
29.4K

Thể loại: Ngôn Tình

18 tháng quân ngũ của 1 đời trai...
8.5/10
25.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99
7.5/10
22.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Kính Hoa Duyên
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Nô Gia Không Hoàn Lương
7.5/10
16K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Khí Phi Không Dễ Làm
7.5/10
29.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối
7.5/10
6.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

36 Chiêu Ly Hôn
7.5/10
37.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tù Phi Tà Vương
7.5/10
81.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Dây Leo
7.5/10
30.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu
7.5/10
4.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hồng Thần Huyết Ấn
7.5/10
8K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Chưởng Thánh Tâm
7.5/10
13.5K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ác Thủ Tiểu Tử
7.5/10
6.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp