Tác Giả Ngã Tuyển Trạch Miêu Xa

Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A

Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A

7/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 17
Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Gặp Được Ngày Mai FULL

Gặp Được Ngày Mai FULL

7.9/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 78
Loser

Loser

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Võng Du

Chương 39
Họa Tiên

Họa Tiên

7.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 10
Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

7.2/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
A, nắng lên rồi!

A, nắng lên rồi!

7.8/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 23
Công lược không luồn cúi nam nhân

Công lược không luồn cúi nam nhân

7.5/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 115
Bệnh Trạng Chiếm Hữu

Bệnh Trạng Chiếm Hữu

8.9/10
19K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Chiến Và Hòa

Chiến Và Hòa

9.5/10
19.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 163
Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

9/10
199.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 111
Khi Hoa Đào Nở

Khi Hoa Đào Nở

8.7/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 27
Trường Hà

Trường Hà

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên

Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 25
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

7.5/10
13.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A
7/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại
7.6/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Gặp Được Ngày Mai FULL
7.9/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Loser
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Họa Tiên
7.4/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương
7.2/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình

A, nắng lên rồi!
7.8/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Công lược không luồn cúi nam nhân
7.5/10
15.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bệnh Trạng Chiếm Hữu
8.9/10
19K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chiến Và Hòa
9.5/10
19.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi
9/10
199.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Khi Hoa Đào Nở
8.7/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trường Hà
7.5/10
2.8K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên
7.5/10
8.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Linh Dị

Tư Niệm Thành Thành
7.5/10
13.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
7.5/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình