Tác Giả Ngã Hành Tương Chỉ

Đừng Thức Đêm Nữa FULL

Đừng Thức Đêm Nữa FULL

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Vợ Tôi Muốn Giảm Cân FULL

Vợ Tôi Muốn Giảm Cân FULL

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Đau Bụng Là Thật Đó!

Đau Bụng Là Thật Đó!

7.3/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Nhập Thu

Nhập Thu

7.9/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 37
Trọng Sinh Vườn Trường Chi Kim Bài Thương Nữ

Trọng Sinh Vườn Trường Chi Kim Bài Thương Nữ

7.3/10
15.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 501
Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

7.1/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 17
Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL

Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL

7.6/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Vẫn Mãi Bên Em

Vẫn Mãi Bên Em

7.2/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 58
Trong Ác Mộng

Trong Ác Mộng

7.8/10
9.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 124
Ta có thể điểm hóa thần binh

Ta có thể điểm hóa thần binh

8/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Chương 45
Tenseigan trong thế giới naruto

Tenseigan trong thế giới naruto

7.8/10
46.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Chương 855
Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

7.5/10
79.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 106
Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại

Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại

7.5/10
15.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 47
Ngọc Cốt Tường Vy

Ngọc Cốt Tường Vy

7.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Teen

Chương 23
Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

7.5/10
101.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 132
Đừng Thức Đêm Nữa FULL
7.9/10
1.4K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Vợ Tôi Muốn Giảm Cân FULL
7.8/10
1.7K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Đau Bụng Là Thật Đó!
7.3/10
2.8K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Nhập Thu
7.9/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trọng Sinh Vườn Trường Chi Kim Bài Thương Nữ
7.3/10
15.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi
7.1/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cuộc Sống Thường Ngày Của Bá Tổng Thích Diễn Sâu FULL
7.6/10
2.7K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Vẫn Mãi Bên Em
7.2/10
7.7K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Trong Ác Mộng
7.8/10
9.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Ta có thể điểm hóa thần binh
8/10
2.7K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Tenseigan trong thế giới naruto
7.8/10
46.9K

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn

Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
7.5/10
79.5K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Thử Chuyển Thế Và Miêu Xuyên Không
7.5/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
7.5/10
15.5K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Ngọc Cốt Tường Vy
7.5/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt
7.5/10
101.7K

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ