Tác Giả Tửu Tiểu Thất

Cười Ta Quá Đa Tình

Cười Ta Quá Đa Tình

7.6/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 66
Bệ hạ xin tự trọng

Bệ hạ xin tự trọng

7.5/10
61.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Thời gian ngòn ngọt

Thời gian ngòn ngọt

7.5/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 103
Hàm quang

Hàm quang

7.7/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Hoàng hậu

Hoàng hậu "hoàng hậu vô đức"​

7.5/10
14K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

6.6/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Gian Thương Võng Du

Gian Thương Võng Du

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 8
Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

8.5/10
23.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?

8.5/10
53.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Bà xã, Theo anh về nhà đi !

Bà xã, Theo anh về nhà đi !

8.5/10
17.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Điều Tiếu Lệnh

Điều Tiếu Lệnh

8.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 3
Lê Hấp Đường Phèn

Lê Hấp Đường Phèn

7.5/10
321K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 115
Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

7.5/10
219.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 101
Tiểu Béo

Tiểu Béo

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 5
Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

Gặp Sắc Nảy Lòng Tham

7.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 11
Bước Vào Lòng Em

Bước Vào Lòng Em

8/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Thời Gian Có Chút Ngọt

Thời Gian Có Chút Ngọt

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Võng Du

Chương 3
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

7.5/10
128.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Sư Gia Pk Huyện Lệnh

7.5/10
31K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 80
Từng Đóa Bọt Sóng

Từng Đóa Bọt Sóng

7.5/10
45.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà

Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà

7.5/10
59.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục?

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục?

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Xuyên Qua Thành Cỏ Dại

Xuyên Qua Thành Cỏ Dại

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 44
Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

7.5/10
13.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

7.5/10
23K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Xuyên Không Thành Cỏ Dại

Xuyên Không Thành Cỏ Dại

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chương 45
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

7.5/10
31.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

7.5/10
28.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Cười Ta Quá Đa Tình
7.6/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bệ hạ xin tự trọng
7.5/10
61.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thời gian ngòn ngọt
7.5/10
20.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Hàm quang
7.7/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng hậu
7.5/10
14K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào
6.6/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Gian Thương Võng Du
8.5/10
4.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
8.5/10
23.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
8.5/10
53.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Bà xã, Theo anh về nhà đi !
8.5/10
17.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Điều Tiếu Lệnh
8.1/10
1.5K

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước

Lê Hấp Đường Phèn
7.5/10
321K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Hoàng Hậu Vô Đức
7.5/10
219.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Tiểu Béo
7.5/10
3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Gặp Sắc Nảy Lòng Tham
7.5/10
6.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Bước Vào Lòng Em
8/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Có Chút Ngọt
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Cái Thùng Cơm Sát Vách
7.5/10
128.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Sư Gia Pk Huyện Lệnh
7.5/10
31K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Từng Đóa Bọt Sóng
7.5/10
45.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
7.5/10
59.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Địa Ngục?
7.5/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua Thành Cỏ Dại
7.5/10
9.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi
7.5/10
13.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào
7.5/10
23K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Không Thành Cỏ Dại
7.5/10
7.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Khẩu Vị Nặng
7.5/10
31.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi
7.5/10
28.9K

Thể loại: Ngôn Tình